KWARTIERSTAAT VAN SIMEN KOOI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INLEIDING

In het voorgaande, de GENEALOGIE KOOI, heb ik me uitgebreid beziggehouden met de genealogie van de familie KOOI: de mannelijke lijn. Daarbij ben ik niet uitgegaan van mijzelf, als PROBAND {1}, maar omgekeerd van een ‘stamouder’, om zo via vier takken (de vier zoons met hun nakomelingen) naar de huidige tijd uit te waaieren.

Daarnaast had ik behoefte de vrouwelijke afstammingslijnen in kaart te brengen, en zo ontwikkelde ik de kwartierstaten die alle van mijn grootouders uitgingen.

Deze grootouders zijn:

de ouders van mijn vader JACOB HINDRIK KOOI {2}
- SIMEN KOOI {4}en HILLECHIEN DE GROOT {5},

en de ouders van mijn moeder FENNOLINA DE VRIES {3}
- JAN DE VRIES {6}en MARCHIEN SCHUT {7}.

Ten aanzien van mijn grootvader SIMEN KOOI heb ik uiteraard gebruik gemaakt van de gegevens die uit de GENEALOGIE KOOI reeds bekend waren.
De andere gegevens moest ik door middel van genealogisch onderzoek opsporen.
De nummering is de gebruikelijke methode door met concentrische cirkels rond de proband de voorouders een plaats te geven.

In het volgende zijn de kwartierstaten onder de volgende knoppen terug te vinden:

1. Kwartierstaat KOOI
2. Kwartierstaat BIJ ‘T WERK

3. Kwartierstaat DE GROOT en VAN DER VEEN
4. Kwartierstaat TWIEST

5. Kwartierstaat DE VRIES en HOMMES
6. Kwartierstaat VAN DER TUUK

7. Kwartierstaat SCHUT
8. Kwartierstaat GRASHUIS en NIJBORG