ZESDE GENERATIE

TAK I

De 6e generatie betreft 35 personen, die van belang zijn voor de continuïteit van de stamboom:

 

TAK I:

1. Jan Kooi, zoon van Siemon Roelfs, zoon van Roelf Jans, zoon van Jan Pieters, etc. (1A. Roelof Kooi - USA).

2. Klaas Kooi, zoon van Grietje Kooi, dochter van Siemen Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

3. Simon Jan Kooi, zoon van Roelf Siemens, zoon van Siemen Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

4. Alje Melle Kooi, zoon van Roelf Siemens, zoon van Siemen Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

5. Jacob Hindrik Kooi, zoon van Simen Siemens, zoon van Siemen Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

6. Pieter Kooi, zoon van Jan Pieters, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

7. Arend Kooi, zoon van Jan Pieters, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

8. Lubbertus Kooi, zoon van Eisse Pieters, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

9. Pieter Kooi, zoon van Eisse Pieters, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

10. Pieter Kooi, zoon van Siert Pieters, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

11. Jan Kooi, zoon van Siert Pieters, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

12. Douwe Kooi, zoon van Siert Pieters, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Pieters, etc.

13. Jan Kooi, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Lubberts, zoon van Lubbert Pieter, etc.

14. Wolbertus Kooi, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Lubberts, zoon van Lubbert Pieters, etc.

15. Cornelius Kooi, zoon van Pieter Jans, zoon van Jan Lubberts, zoon van Lubbert Pieters, etc.

16. Johan Peter Engel Kooi, zoon van Reinder Jacob Jans, zoon van Jan Lubberts, zoon van Lubbert Pieters, etc.

17. Jan Kooi, zoon van Siert Jans, zoon van Jan Lubbert, zoon van Lubbert Pieters, etc.

18. Hendrik Siert Kooi, zoon van Siert Jans, zoon van Jan Lubberts, zoon van Lubbert Pieters, etc.

 

TAK III:

19. Willem Kooi, zoon van Jacob, zoon van Willem Jakobs, zoon Jacob Klasens, etc.

20. Willem Kooi, zoon van Tonnis, zoon van Willem Jacobs, zoon van Jacob Klasens, etc.

21. Jakob Kooi, zoon van Tonnis, zoon van Willem Jacobs, zoon van Jacob Klasens, etc.

22. Berend Kooi, zoon van Tonnis, zoon van Willem Jacobs, zoon van Jacob Klasens, etc.

23. Klaas Kooi, zoon van Tonnis, zoon van Wiullem Jacobs, zoon van Jacob Klasens, etc.

24. Eltjo Kooi, zoon van Tonnis, zoon van Willem Jacobs, zoon van Jacob Klasens, etc.

25. Willem Kooi, zoon van Harm, zoon van Willem Jacobs, zoon van Jacob Klasens, etc.

26. Hermannus Kooi, zoon van Harm, zoon van Willem Jacobs, zoon van Jacob Klasens, etc,

27. Jakob Kooi, zoon van Harm, zoon van Willem Jacobs, zoon van Jacob Klasens, etc.

28. Derk Kooi, zoon van Harm, zoon van willem Jacobs, zoon van Jacob Klasens, etc.

29. Tonnis Kooi, zoon van Harm Kooi, zoon van id., zoon van id.

 

TAK IV:

30. Simen Kooi, zoon van Evert, zoon van Siemen Roelfs, zoon van Hilje Siemens, etc.

31. Jacob Kooi, zoon van Evert, zoon van Siemen Roelfs, zoon van Hilje Siemens, etc.

32. Abel kooi, zoon van Evert, zoon van Siemen Roelfs, zoon van Hilje Siemens, etc.

33. Johannes Kooi, zoon van Evert, zoon van Siemen Roelfs, zoon van Hilje Siemens, etc.

34. Simen Roelf Kooi, zoon van Abel, zoon van Siemen Roelfs, zoon van Hilje Siemens, etc.

35. Albert Kooi, zoon van Abel, zoon van Siemen Roelfs, zoon van Hilje Siemens, etc.

______________________________________________________________________________________________________

 

1. 6e GEN. - TAK I

JAN KOOI en GRIETJE HEUVEL

JAN KOOI, het eerste kind van Siemon Roelfs Kooi en Trientje Weert, werd geboren op 7 mei 1895 in ‘t Zandt.
Hij, dagloner, trouwde, 22 jaar, op 18 mei 1917 in Uithm. met GRIETJE HEUVEL, boerenmeid, 21 jaar (akte 18). Zij werd geboren op 27 april 1896 in Uithm. (akte 39). Haar vader was Jakob Heuvel, haar moeder was Hilje van der Molen, getrouwd op 4 november 1892 in Uithm.. Op 1 april 1920 vertrokken Jan, Grietje, Simen en Jaak met het SS Lapland vanuit Antwerpen naar de VS - eindbestemming Chicago.

- JAN overleed op .............

- GRIETJE overleed op .......................

Jan en Grietje kregen twee kinderen:

* 1 - SIMEN KOOI, geboren op........... 1918 (volgt: 1. 7e GEN. - TAK I).

* 2 - JACOB (Jaak) KOOI, geboren op .......... 1919 (volgt: 2. 7e GEN. - TAK I).


2. 6e GEN. - TAK I

KLAAS KOOI en ELISABETH BUCHHOLZ

KLAAS KOOI, het tweede kind van Grietje Kooi en NN, werd geboren op 19 januari 1878,'s morgens om half 8, in Groningen. Hij werd aangegeven door Jan Mulder, 36 jaar, ziekenvader in het Academisch Ziekenhuis te Groningen, 'hoofd van het gesticht waarin de bevalling heeft plaats gehad.
Getuigen waren: Henderikus Hemmes Frieso, 51 jaar, adjunct commies en Henderikus Sjobbema, 36 jaar, klerk.
Grietje Kooi was ongehguwd en op dat moment dienstmeid in 't Zandt (akte 98, gemeente Groningen).
Hij trouwde, 27 jaar, op 21 mei 1909 in Caternberg (Duitsl.) met ELISABETH BUCHHOLZ, 21 jaar. Zij werd geboren op 30 augustus 1887 in Katernberg (Duitsland). Haar vader was Anton Buchholz, haar moeder was Elisabeth Bronbach.

- KLAAS, mijnwerker, overleed op 7 oktober 1952 in Treebeek, 71 jaar.
- ELISABETH overleed op 22 januari 1969 in Hoensbroek, 81 jaar.

Elisabeth had een voorkind: ANNA MARIA (KOOI), geboren op 20 april 1908 in Katernberg (Duitsland). (Zij werd bij het huwelijk van Elisabeth en Klaas door hem als zijn kind erkend). Zij trouwde op 16 mei 1929 met KALLA KLEIN en kreeg drie kinderen: Annie, Astrid en Kalli Klein.

Klaas en Elisabeth kregen vijf kinderen:

* 1/2 - ANTON JOSEPH KOOI, geboren op 9 april 1913 in Breuer (Duitsland). Hij trouwde op 17 april 1937 met MARIA HUBERTINA (Mayke) BOELS (volgt: 3. 7e GEN. - TAK I).

* 2/3 - KARL JOHANN KOOI, geboren op 16 september 1916 in Breuer. Hij trouwde op 17 september 1959 met CORRY DIERICKX (volgt: 4. 7e GEN. - TAK I).

* 3/4 - AGNES ELISABETH KOOI (7e GEN), geboren op 1 april 1919 in Heerlen. Hij trouwde op 4 juli 1946 met JOZEF HUBERT CLOOTS. Hij werd geboren op 25 november 1913 in Puth-Schinnen.

Agnes en Jozef kregen twee kinderen: Harry en Liesbeth Cloots.

* 4/5 - WILLEM JOZEF KOOI, geboren op 25 juni 1925 in Heerlen. Hij trouwde op 22 februari 1952 met ANNIE M....... H....... CLEEF (volgt: 5. 7e GEN. - TAK I).

WONEN:

KLAAS KOOI woont in ..... (Bevolkingsregister) in de stad Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep no. 339, zijnde een tehuis waar de bewoners geen familierelatie hebben. Op 8 november 1899 wordt hij, komende vanuit Bedum, ingeschreven in de stad Groningen. Een half jaar later, op 16 juli 1900 staat hij ingeschreven in de gemeente Uithuizermeeden. Daarna is hij naar Duitsland vertrokken waar hij trouwde en zijn eerste kinderen werden geboren. Op 14 februari 1918 vertrekt het gezin naar Nederland: Brunssum, Spoorstraat 65.

 

Klaas Kooi...................................Elisabeth Buchholz

 

Klaas Kooi in Essen

 

Klaas Kooi, Elisabeth Buchholz, Anna en Anton in Bruer (Duitsland, 1914)

 

Klaas Kooi en Elisabeth Buchholz in Treebeek

achter: Klaas Kooi, Elisabeth Buchholz, Anna Kooi, Anton Kooi

voor: Agnes Kooi, Karl Kooi, Willem Kooi (omstreeks 1937)

 

Anton, Klaas en Karl Kooi voor het huis in Treebeek

 

Klaas Kooi

 

 

3. 6e GEN. - TAK I

SIMON JAN KOOI en LOUISE ENGELINA DE RAAD

SIMON JAN KOOI, het derde kind van Roelf Siemens Kooi en Elizabeth Knol, werd geboren op 2 augustus 1899 in Oudeschip (Uithm.), ‘s avonds om 8 uur (akte 76).
Hij trouwde, 29 jaar, op 24 april 1930 in Uithm. met LOUISE ENGELINA (Loekie) DE RAAD, 28 jaar. Zij werd geboren op 7 februari 1902.

- LOUISE overleed op 7 september 1988 in Groningen, 86 jaar.
- SIMON overleed op 5 april 1992 in Groningen, 91 jaar.
Beiden zijn gecremeerd in Groningen.

Simon Jan en Louise kregen drie kinderen:

* 1 - ROELF FREDERIK (Roel) KOOI, geboren op 22 april 1932. Hij trouwde op 15 februari 1958 met PIETJE GRIETJE DE JONG (volgt: 6. 7e GEN. - TAK I).

* 2 - ANNEMARIE KOOI (7e GEN), geboren op 5 mei 1936 in Groningen.
Zij trouwde, 22 jaar, op 23 mei 1959 in Groningen met ALBERT (Ab) CORSEL, 24 jaar. Hij werd geboren op 20 september 1934 in Uithoorn.

Annemarie en Ab kregen twee kinderen:

1. Louisa Christina Corsel, geboren op 23 april 1964, gescheiden van Herman Schepers.
2. Elizabeth Frederika Corsel, geboren op 11 mei 1968, gescheiden van Henk Grootjans.

* 3 - FREDERIK JOHAN ALJE (Fred) KOOI, geboren op 29 mei 1941. Hij trouwde op 20 april 1971 met JACQUELINE LEPPINK (volgt: 7. 7e GEN. - TAK I).

 

4. 6e GEN. - TAK I

ALJE MELLE KOOI en ELIZABETH BOORSMA

ALJE MELLE KOOI, het vierde kind van Roelf Siemens Kooi en Elizabeth Knol, werd geboren op 13 augustus 1901, ‘s middags om 2 uur in Oudeschip (Uithm.) (akte 70). Hij trouwde, 26 jaar, op 21 juni 1928 in Uithm. met ELIZABETH (Lies) BOORSMA, 32 jaar. Zij werd geboren op 20 september 1895 in Groningen.

- ELIZABETH overleed op .... februari 1975 in Groningen, 79 jaar.
- ALJE overleed op 22 maart 1996 in Groningen, 95 jaar.
Beiden zijn gecremeerd in Groningen.

Alje Melle en Elizabeth kregen een kind:

* - SUZANNA ELIZABETH KOOI (7e GEN), geboren op 31 oktober 1932 in Groningen.
Zij trouwde, 23 jaar, op ... oktober 1955 in Groningen met BARTELD POTS, 30 jaar. Hij werd geboren op 1 november 1925 in Groningen. Zij zijn gescheiden.Barteld is overleden op .....

Suzanna en Barteld kregen drie kinderen:

1. Willem Pots, geboren op 15 december 1956,
2. Anja Elizabeth Pots, geboren op 20 december 1959,
3. Sietsia Flora, geboren op 26 september 1963.

5. 6e GEN. - TAK I

JACOB HINDRIK KOOI en FENNOLINA DE VRIES

JACOB HINDRIK (Jaap) KOOI, het derde kind van Simen Siemens Kooi en Hillechien de Groot, werd geboren op 26 april 1915 in Winschoten.
Hij trouwde, 25 jaar, op 13 juni 1940 in Groningen met FENNOLINA (Fenno) DE VRIES, 23 jaar. Zij werd geboren op 5 november 1916 in Rotterdam. Haar vader was Jan de Vries, haar moeder was Marchien Schut.

Jacob Hindrik - 1925 (10 jaar)

Heerestraat - 27 juni 1931 (Fenno 14 jaar, Jaap 16 jaar)

verloving - 2 december 1939 ********** huwelijk - 13 juni 1940

- JACOB overleed op 7 maart 2001 in Bergum (Fr.), 85 jaar.
- FENNOLINA overleed op 27 februari 2003 in Hardegarijp (Fr.), 86 jaar.
Beiden zijn begraven in Bergum.

Jacob Hindrik en Fennolina kregen drie kinderen:

* 1 - SIMEN (Siep) KOOI, geboren op 9 juni 1941. Hij trouwde op 3 juli 1968 met JANNIGJE PIETERTJE (Janneke) VAN DER HAAR. (volgt: 8. 7e GEN. - TAK I).

* 2 - MARCHIEN FENNOLINA KOOI (7e GEN), geboren op 25 november 1945 in Leeuwarden.
Zij trouwde 23 jaar, op 28 mei 1969 in Heerenveen met ARIE HAGEDOORN, 22 jaar. Hij werd geboren op 18 juli 1946 in Meppel.

Marchien en Arie kregen twee kinderen:

1. Margot Hagedoorn, geboren op 7 september 1970. Zij woont samen met Marcel Dol,
2. Mirjam Hagedoon, geboren op 10 mei 1974, ongehuwd.

* 3 - HILLECHIEN ELIZABETH (Hilga) KOOI (7e GEN), geboren op 26 maart 1948 in Leeuwarden.
Zij trouwde, 24 jaar, op 28 maart 1972 in Utrecht met PAULUS JOSEPH (Paul) GERRITSEN, 24 jaar. Hij werd geboren op 8 januari 1948 in Amersfoort.

Hilga en Paul kregen twee kinderen:

1. Jort Jacob Gerritsen, geboren op 3 februari 1979. Hij woont samen met Tessa Kwik,
2. Mirte Elizabeth Gerritsen, geboren op 5 september 1981. Zij is ongehuwd.

 

6. 6e GEN. - TAK I

PIETER KOOI en MAGARETHE MÜLLER

PIETER BRONDIJK/KOOI, het eerste kind van Derktje Brondijk en NN, werd geboren op 10 juli 1902 in Bierum (akte 58).
Hij trouwde, 28 jaar, op 22 mei 1931 in Uithm. met MAGARETHE MÜLLER, 22jaar. Zij was geboren op 5 mei 1909 in Wymmeer, gemeente Leer (Duitsl.).

Pieter Kooi in Amerika -------- Pieter Kooi en Anneke Weessies

Pieter Kooi in Amerika------------Margarethe Müller (nog ongetrouwd)

geb.acte Pieter Jans Kooi - 10 juli 1902 *** geb.acte Magarethe Müller - 5 mei 1909

huw.acte Pieter Jans Kooi en Magarethe Müller - 22 mei 1931

- PIETER overleed op 15 augustus 1982, 80 jaar.
- MAGARETHE overleed op 17 december 1998, 89 jaar (De grafsteen vermeldt: MARGARETHE).
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Pieter en Magarethe kregen twee kinderen:

* 1 - JAN HINDERK KOOI, geboren op 5 oktober 1931. Hij trouwde op 19 nov. 1957 met ANTONETTA MARIA GERARDA (Netty) DE LAAT (volgt: 9. 7e GEN. - TAK I).

* 2 - MAGARETHE DERKJE (Greetje) KOOI (7e GEN), geboren op 1 november 1935 in Uithm.
Zij trouwde 20 jaar, op 26 maart 1956 met WICHER LÖHR, 25 jaar. Hij werd geboren op 3 februari 1931.

Margarethe en Wicher kregen vier kinderen:

1. Marian Löhr geboren op 19 juni 1957. Zij trouwde met Henk Bloem,
2. Erna Löhr, geboren op 14 augustus 1961. Zij trouwde met Henk Huiting,
3. Ingrid Löhr, geboren op 14 juni 1964. Zij trouwde met Urs Kottmann,
4. Martin Löhr, geboren op 21 mei 1971, ongehuwd.

 

7. 6e GEN. - TAK I

AREND KOOI en JANTINA WERKMAN

AREND KOOI, het eerste kind van Jan Pieters Kooi en Derktje Brondijk, werd geboren op 1 augustus 1905 in Uithm.
Hij trouwde, 19 jaar, op 9 december 1924 in Uithm. met JANTINA WERKMAN, 18 jaar. Zij was geboren op 22 april 1906 in Uithm.

- AREND overleed op 8 februari 1995, 89 jaar.
- JANTINA overleed op 14 februari 1995, 88 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Arend en Jantina kregen twee kinderen:

* 1 - DERKTJE KOOI (7e GEN), geboren op 2 mei 1925 in Roodeschool. Zij trouwde, 19 jaar, op 23 september 1944 met JAN VAN GENNIP. Hij overleed op 23 december 1978.

* 2 - JACOB JAN KOOI, geboren op 7 juli 1930. Hij trouwde op 3 juli 1953 met JANTINA SWART (volgt: 10. 7e GEN. - TAK I).

 

8. 6e GEN. - TAK I

LUBBERTUS KOOI en............................

LUBBERTUS KOOI, het tweede kind van Eisse Pieters Kooi en Eeske van der Ploeg, werd geboren op ............... 1908 in Uithm. Hij trouwde, .................. Hij vertrok in 1912 met zijn ouders naar noord Amerika. - Lubbertus overleed ...................

 

9. 6e GEN. - TAK I

PIETER KOOI en .....................................

PIETER KOOI, het derde kind van Eisse Pieters Kooi en Eeske van der Ploeg, werd geboren op ............... 1911 in Uithm. Hij trouwde, ............

Hij vertrok in 1912 met zijn ouders naar Noord Amerika - Pieter overleed ..........................

 

10. 6e GEN. - TAK I

PIETER KOOI en TRIENTJE SMIT

PIETER KOOI, het vierde kind van Siert Pieters Kooi en Trijntje Wit, werd geboren op 5 februari 1909 in Roodeschool.
Hij trouwde, 24 jaar, op 23 mei 1933 in Uithm. met TRIENTJE SMIT, 23 jaar. Zij werd geboren op 2 januari 1910 in Uithuizen. Haar vader was Jan Smit, haar moeder was Ietje Kremer.

Pieter Kooi, 2004, 95 jaar

Pieter Kooi en kinderen

Laanweg 11, Roodeschool - woning waar Pieter en Trientje na hun huwelijk gingen wonen, Siert Kooi werd hier in 1934 geboren

Pieter Kooi en Trientje Smit + Siert, Ietje, Trijn (ong. 1945)

3 generaties: Pieter (1909), Siert (1934) en Pieter Siert Kooi (1961)

- TRIENTJE overleed op 1 november 1994 in Oosteinde, 84 jaar.
- PIETER overleed op 7 april 2007 in Oosteinde, 98 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Pieter en Trientje kregen vijf kinderen:

*> 1 - JAN PIETER KOOI, geboren op 26 november 1932. Hij trouwde op 9 juli 1965 met IEKJE PAAPST (volgt: 11. 7e GEN. - TAK I).

*> 2 - SIERT JAN KOOI, geboren op 15 februari 1934. Hij trouwde op 25 november 1960 met GRIETJE WINTER (volgt: 12. 7e GEN. - TAK I).

*> 3 - IETJE KOOI (7e GEN), geboren op 16 februari 1935 in Uithm.
Zij trouwde, 28 jaar, op 24 mei 1963 in Uithuizen met HARM MEDENDORP, 28 jaar. Hij werd geboren op 23 juni 1935 in Uithuizen.

Ietje en Harm kregen twee kinderen:

1. Wijbrand Medendorp, geboren op 10 augustus 1964 in Uithuizen. Hij is ongehuwd,
2. Trea Medendorp, geboren op 14 maart 1966 in Uithuizen. Zij is ongehuwd.

*> 4 - TRIJNTJE KOOI (7e GEN), geboren op 17 juli 1941 in Groningen.
Zij trouwde, 20 jaar, op 23 mei 1962, met JAN BREUKELMAN, 22 jaar. Hij werd geboren op 9 augustus 1939 in Erm (gemeente Sleen).
- Jan overleed op 13 december 2004, 65 jaar.

Trijntje en Jan kregen vijf kinderen:

1. Frederik (Eric) Breukelman, geboren op 1 oktober 1962,
2. Pieter (Peter) Breukelman, geboren op 19 mei 1964. Peter is ongehuwd,
3. Henderika (Rita) Breukelman, geboren op 22 mei 1965,
4. Titia Breukelman, geboren op 6 november 1966. Titia overleed op 13 februari 1971, 4 jaar oud,
5. Edwin Breukelman, geboren op 21 december 1972.

* 5 - DIRK KOOI (7e GEN), geboren in augustus 1942 in Groningen. Hij overleed op 2 oktober 1942 in Uithm., 2 maanden (akte 40).

 

11. 6e GEN. - TAK I

JAN KOOI en ANNA SMIT

JAN KOOI, het vijfde kind van Siert Pieters Kooi en Trijntje Wit, werd geboren op 24 augustus 1910 in Roodeschool.
Hij trouwde, 32 jaar, op 19 januari 1943 in Uithm. met ANNA SMIT, 22 jaar. Zij werd geboren op 7 december 1920. Haar vader was Simon Smit, haar moeder was Frouwke Weessies.

- ANNA overleed op 25 februari 1998, 77 jaar.
- JAN overleed op 6 december 2000, 90 jaar.
Zij zijn begraven in Oosteinde.

Jan en Anna kregen drie kinderen:

*> 1. - TRIJNTJE KOOI (7e GEN), geboren op 10 juli 1943 in Oudeschip.
Zij trouwde op 23 april ......... met HENK JAGER. Hij werd geboren op ..................... in ...............

Trijntje en Henk kregen een kind:
1. Anna Jager, geboren op ................ in ...................

*> 2 - FROUWKJE KOOI (7e GEN), geboren op 25 oktober 1952 in Oudeschip.
Zij trouwde op 16 april 1971 in Kantens met ANJO JAGER. Hij werd geboren op 14 maart 1946 in Zandeweer.

Frouwkje en Anjo kregen drie kinderen:
1. Anna Sandra Jager, geboren op 24 mei 1972 in Eppenhuizen,
2. Henriette Susan, geboren op 9 juni 1974 in Eppenhuizen,
3. Marjan, geboren op 30 juni 1976 in Zandeweer.

* 3 - JANNIE KOOI (7e GEN), geboren op 20 juli 1956 in Oudeschip.
Zij trouwde op ................. met ..................... (twee kinderen).

 

12. 6e GEN. - TAK I

DOUWE KOOI en BOUWINA SMID

DOUWE KOOI, het zevende kind van Siert Pieters Kooi en Trijntje Wit, werd geboren op 12 juli 1913 in Oudeschip.
Hij trouwde op 12 december 1945, 32 jaar, in Uithm. met BOUWINA SMID, 27 jaar. Zij werd geboren op 10 november 1918 in .............

- DOUWE overleed op 30 juli 1987 in Godlinze, 74 jaar.
- BOUWINA overleed op 10 november 1991 in Godlinze, 73 jaar.
Beiden zijn begraven in Godlinze.

Douwe en Bouwina kregen drie kinderen:

*> 1 - WILLY KOOI (7e GEN) geboren op 9 oktober 1946 in Godlinze.
Zij trouwde, 21 jaar, op 13 september 1968 in Bierum met BONNE JAN BRUINING, 21 jaar. Hij werd geboren op 25 september 1946 in Aduard.
Willy en Bonne kregen twee kinderen:

1. Bianca Bruining, geboren op 1 april 1976,
2. Erwin Bruining, geboren op 7 juni 1979.

* 2 - SIERT GERRIT KOOI (7e GEN), geboren op 30 november 1950 in Godlinze. Hij overleed op 8 april 1966 in Godlinze, 15 jaar.

*> 3 - GERRIT KOOI, geboren op 11 maart 1952 in Godlinze. Hij trouwde op 11 oktober 1974 met ANNA CUSIEL (volgt: 13. 7e GEN. - TAK I).

________________________________________________________________________________________________________________

 

13: 6e GEN . - TAK I

JAN KOOI en JANNETJE VOSKUILEN

JAN KOOI, het eerste kind van Pieter Kooi en Geertruida Brouwer, werd geboren op 1 mei 1927 in Katwijk.
Hij trouwde, 24 jaar, op 7 februari 1952 in Alphen a/d Rijn met JANNETJE (Janny) VOSKUILEN. Haar vader was Marinus Voskuilen, haar moeder was Cornelia de Graaff.

Jan en Janny kregen drie kinderen:

* 1 - GERTRUDE ELIZABETH KOOI (7e GEN), geboren op 1 december 1953 in St. Thomas, Ontario (Can).
Zij trouwde met .......... MACRAE.

Zij kregen twee kinderen:

1. Melissa Sarah Macrae, geboren 16 juni 1981,
2. Braden Robert Macrae, geboren 11 juni 1986.

* 2 - PETER KOOI, geboren op 16 december 1954. Hij trouwde op 6 december 1984 met KATHARINE MARY BURLEY (volgt: 14. 7e GEN. - TAK I).

* 3 - CORA DIANA KOOI (7e GEN), geboren op 15 december 1959 in London, Ontario (Can).

 

14. 6e GEN. - TAK I

WOLBERTUS KOOI en ANNEKE HARING

WOLBERTUS (Bert) KOOI, het tweede kind van Pieter Kooi en Geertuida Brouwer, werd geboren op 5 januari 1930 in Alphen a/d Rijn.
Hij trouwde, 26 jaar, op 6 september 1956 in Vorden met ANNEKE HARING, 22 jaar. Zij werd geboren op 14 maart 1933 in Wilnis. Haar vader was Matthijs Haring (jongere broer van Neeltje Haring), haar moeder was ............

Bert en Anneke kregen drie kinderen:

* 1 - MARTINE KOOI (7e GEN), geboren op 7 juni 1957 in Leiden.
Zij trouwde, 34 jaar, op 24 april 1992 in Voorburg met JAAP ANTHONI VERSTER, ... jaar.

Zij kregen twee kinderen:

1. Wessel Pieter Verster, geboren 2 september 1992;
2. Boudewijn Jeroen, geboren 22 december 1994.

* 2 - PIETER KOOI, geboren op 16 augustus 1958 in ............. Hij trouwde op 28 januari 2007 met NAREAY POR (volgt: 15. 7e GEN. - TAK I).

* 3 - JEROEN MATTHIJS KOOI, geboren op 1 mei 1962 in ................. Hij trouwde op 29 februari 1996 met GISELA FISCHER (volgt: 16. 7e GEN. - TAK I).

 

15. 6e GEN. - TAK I

CORNELIS MARIUS KOOI en JACOBA KOOIJ

CORNELIS MARIUS (Cor) KOOI, het derde kind van Pieter Kooi en Geertuida Brouwer, werd geboren op 24 maart 1933 in Alphen a/d/ Rijn.
Hij trouwde, 26 jaar, op 22 juli 1959 in Voorburg met JACOBA (Coby) KOOIJ.

Cor en Coby kregen twee kinderen:

* 1 - JACQUELINE KOOI (7e GEN), geboren op 15 maart 1961 in Hengelo (O).

* 2 - PETER JAN KOOI, geboren op 7 juni 1962 in ................ Hij trouwde met JEANETTE VAN BORREN (volgt: 17. 7e GEN. - TAK I).

 

16. 6e GEN. - TAK I

JOHAN PETER ENGEL KOOI en GERHARDA JOHANNA VAN HALEN

JOHAN PETER ENGEL (Piet) KOOI, het tweede kind van Reinder Kooi en Grietje Engel, werd geboren op 1 februari 1929 in Mijdrecht.
Hij trouwde, 23 jaar, op 10 juli 1952 in Mijdrecht met GERHARDA JOHANNA (Gerda) VAN HALEN (VANHAELEN). Haar vader was Jean Van Halen, haar moeder was Engelina Ackers.

Piet en Gerda kregen vier kinderen:

* 1 - REINDER JACOB KOOI, geboren op 6 juli 1954 in .............. Hij trouwde met KARIN LOTTE QUICK (volgt: 18. 7e GEN. - TAK I).

* 2 - JEAN BAPTISTE KOOI (7e GEN), geboren op 14 juli 1956 in Mijdrecht. Hij is ongehuwd

* 3 - MARGARET ANGELINA KOOI (7e GEN), geboren op 10 juli 1958 in Hamilton, Ontario (Can). Zij trouwde, 20 jaar, op 26 mei 1979 met JOE BOYLE.

* 4 - CHRISTINE JANE KOOI (7e GEN), geboren op 2 september 1965 in Hamilton.

17. 6e GEN. - TAK I

JAN KOOI en JOHANNA JOSINA DE GRAAF

JAN KOOI, het eerste kind van Siert Kooi en Neeltje Haring, werd geboren op 20 augustus 1929 in Alphen a/d Rijn.
Hij trouwde, 26 jaar, op 1 juni 1954 in Woubrugge met JOHANNA JOSINA DE GRAAF, 22 jaar. Zij werd geboren op 14 februari 1932 in Woubrugge.

Jan en Johanna kregen drie kinderen:

* 1 - SIERT KOOI, geboren op 10 juli 1955 in Rotterdam. Hij trouwde op 19 september 1980 met JACOMINA LAMPERT (volgt: 19. 7e GEN - TAK I).

* 2 - JELLE KOOI, geboren op 9 maart 1964. Hij trouwde op 4 april 1986 met GWENDOLINA MANON VAN WELZEN (volgt: 20. 7e GEN - TAK I).

* 3 - REINDER KOOI, geboren op 22 april 1966. Hij trouwde op 28 februari 1992 met KARIN MIJNSBERGEN (volgt: 21. 7e GEN. - TAK I).

 

18. 6e GEN. - TAK I

HENDRIK SIERT KOOI en ALBERTA ALIDA BARELS

HENDRIK (Hein) SIERT KOOI, het vierde kind van Siert Kooi en Neeltje Haring, werd geboren op 1 juli 1944 in Alphen a/d Rijn.
Hij trouwde, 22 jaar, op 23 juni 1967 in Ede met ALBERTA ALIDA BARELDS.

Hendrik en Alberta kregen twee kinderen:

* 1 - MARC ALBERT KOOI, geboren op 13 januari 1968 in . Hij trouwde op ........... met ................... (volgt: 22. 7e GEN. - TAK I).

* 2 - MIRIAM NANCY KOOI (7e GEN), geboren op 6 oktober 1961 in Ede.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TAK III

19. 6e GEN. - TAK III

WILLEM KOOI en ELIZABETH WEESSIES

WILLEM KOOI, het tweede kind van Jacob Kooi en Albertje Pastoor, werd geboren op 9 december 1900 in Uithm., ‘s ochtends om 4 uur (akte 110).
Hij trouwde, 24 jaar, op 25 mei 1925 in Uithm. met ELIZABETH WEESSIES, 22 jaar. Zij werd geboren op 2 november 1902 in Uithm.

Willem Kooi en Elizabeth Wessies

- WILLEM overleed op 4 januari 1975 in Uithm., 74 jaar.
- ELIZABETH overleed op 15 april 1990 in Uithm., 87 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Willem en Elizabeth kregen een kind:

* 1 - ALBERTA GRIETJE (Bertha) KOOI (7e GEN), geboren op 5 november 1928 in Uithm.
Zij trouwde, 21 jaar, op 25 mei 1950 met GERBEN HOUTMAN, 27 jaar. Hij werd geboren op 24 januari 1923 in Oudega, gemeente Smallingerland (Fr.).

Bertha en Gerben kregen twee kinderen:

1. Elizabeth Houtman, geboren op 30 mei 1951. Zij is gehuwd,
2. Margriet Houtman, geboren op 19 juni 1954. Zij is gehuwd met C. H. Folkersma.

 

20. 6e GEN. - TAK III

WILLEM KOOI en LAMMIGGIEN CLEVERINGA

WILLEM KOOI, het eerste kind van Tonnis Kooi en Christina Groendijk, werd geboren op 29 juli 1896 in Oudeschip, ‘s ochtends om 6 uur (akte 84).
Hij trouwde, 18 jaar, op 12 december 1914 in Kantens met LAMMIGGIEN CLEVERINGA, 19 jaar (akte 14). Zij werd geboren op 23 augustus 1895 in Stitswerd (Kantens), ‘s ochtends om 8 uur (akte 41).
Haar vader was Freerk Cleveringa, geboren op 13 augustus 1857 te Stitswerd, overleden op 23 februari 1941 te Stitswerd, 83 jaar - slager - haar moeder was Dietje Meinardi, geboren op 28 september 1867 te Kantens, overleden op 9 juli 1950 te Stitswerd.

- WILLEM, arbeider/dienstknecht, overleed op 22 (25) augustus 1915, ‘s middags om half 6, 19 jaar, na acht maanden huwelijk. Hij overleed in Wormen, bij Apeldoorn (artikel 50, 2e lid van het Burgerlijk Wetboek), (akte 372). Aangifte in Stitswerd, gemeente Kantens: 31 augustus 1915 (akte 19).
Willem is begraven in Stitswerd (naast zijn schoonouders).

LAMMIGGIEN hertrouwde, 24 jaar, op 15 november 1919 in Kantens met JOHANNES BOSKER - landarbeider - 18 jaar, geboren op 27 maart 1901 in Borgweer, gemeente Termunten (acte 16).

- JOHANNES overleed op 17 juni 1982, 81 jaar,
- LAMMIGGIEN overleed op 6 oktober 1995, 100 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosterwijtwerd.

Lammiggien en Johannes kregen een kind:

1. Onno Bosker, geboren in 1927 in Ten Boer. Hij overleed op 14 augustus 1951, 24 jaar, in Oosterwijtwerd, gemeente ‘t Zandt (akte 14).

 

21. 6e GEN. - TAK III

JAKOB KOOI en LENA VAN DRUNEN

JAKOB (Jaap) KOOI, het derde kind van Tonnis Kooi en Christina Groendijk, werd geboren op 17 augustus 1900 in Uithm. ‘s avonds om 8 uur (akte 70).
Hij vertrok op tweeëntwintigjarige leeftijd vanuit Southampton met het SS ‘Majestic’ naar Noord Amerika en arriveerde daar op 7 maart 1923.
Hij trouwde daar met LENA VAN DRUNEN, geboren in South Holland (Illinois).

Jacob (Jake) Kooy en Lena kregen zes kinderen:

22. 6e GEN. - TAK III

BEREND KOOI en JENNY.....................

BEREND KOOI, het vierde kind van Tonnis Kooi en Christina Groendijk, werd geboren op 29 januari 1903 in Uithm. (akte 10).
Hij vertrok op ........ naar Noord Amerika. Berend (Ben) trouwde in 1928 met Jenny Groendijk.
Jenny Groendijk had een voorkind: Jan (Johnny) Groendijk.

Samen kregen ze nog drie kinderen.

Berend overleed op 3 juli 1988 in USA (85 jaar).

 

23. 6e GEN. - TAK III

KLAAS KOOI en HENDRIKJE RUITER

 

KLAAS KOOI, het zesde kind van Tonnis Kooi en Christina Groendijk, werd geboren op 12 oktober 1906 in Uithm. (akte 114).
Hij trouwde, .. jaar, op ............ met HENDRIKJE RUITER, ... jaar. Zij werd geboren op 24 februari 1902 in ..............

KLAAS overleed op 22 september 1957 in Franeker ten gevolge van een motorongeluk (51 jaar).
HENDRIKJE overleed op 3 juli 1991 in Uithm. (97 jaar).
Zij zijn begraven in Uithm.

bericht Leeuwarder Courant - 23 september 1957

 

 

Klaas en Hendrikje kregen vier? kinderen:

* 1. GEERTJE KOOI, geboren op ............ 1936,

* 2. KLAAS KOOI, ...............

* 3. JAN KOOI, .................

* 4. KEES KOOI, ..................

 

24. 6e GEN. - TAK III

ELTJO KOOI en SJOUWKJE HUIZINGA

ELTJO KOOI, het achtste kind van Tonnis Kooi en Christina Groendijk, werd geboren op 2 oktober in Zuidlaren. (Hij was een tweelingbroer van Albert Kooi).
Hij trouwde, 23 jaar, op 22 mei 1935 in ............. met SJOUWKJE HUIZINGA, 17 jaar. Zij werd geboren op 22 oktober 1918 in .....................Trouwboekje Eltjo Kooi en Sjouwkje HuizingaEltjo Kooipersoonsbewijs Eltjo KooiSjouwkje Huizinga en Eltjo KooiEltjo Kooi en Sjouwkje HuizingaSjouwkje Kooi-Huizinga met kleinzoon Eltjo Slont

 

ELTJO overleed op 1 mei 1990 in Uithm., 78 jaar.
Hij werd begraven in Uithm.

Eltjo en Sjouwkje kregen vier kinderen:

* 1 - TONNIS (Tonny) KOOI, geboren op 10 juli 1937 in Uithm. Hij trouwde op 29 september 1956 in Uithm. met TRIJNTJE HAAN (volgt: 23. 7e GEN. - TAK III).

* 2 - JACOB KOOI, geboren op 18 mei 1939 in Uithm. Hij trouwde op 8 oktober 1964 in Warffum met KLAASKE VAN ELLEN (volgt: 24. 7e GEN. - TAK III).

* 3 - TINEKE KOOI (7e GEN), geboren op 10 januari 1944. Zij trouwde op ............ met KLAAS TOXOPEUS ..........

Tineke en Klaas zijn gescheiden.

Ze kregen vier kinderen:
1. Christina Toxopeus, geboren op ...............
2. Irene Toxopeus, geboren op ....................
3. Sjouwkje Toxopeus, geboren op .................
4. Johannes Toxopeus, geboren op ...............

* 4 - GRIEKO HENDRIK (Henk) KOOI, geboren op 25 augustus 1953 in Uithuisterpolder. Hij trouwde op 6 september 1974 met RIA LUBBERS en op 13 mei 1991 met GERDA SMOOK (volgt: 25. 7e GEN. - TAK III).

 

25. 6e GEN. - TAK III

WILLEM KOOI en TRIENTJE HAM

WILLEM KOOI, het eerste kind van Harm Kooi en Geertruida Rozemulder, werd geboren op 8 februari 1903 in Uithm. (akte 15).
Hij trouwde op 14 mei 1932, 29 jaar, in Middelstum met TRIENTJE HAM, 20 jaar. Zij werd geboren op 21 april 1912 in Uithm.

trouwboekje Willem Kooi en Trientje Ham

verloving - 18 november 1930

 

- WILLEM overleed op 4 november 1978 in Uithm., 75 jaar.
- TRIENTJE overleed op 8 januari 1984 in Middelstum, 71 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Willem en Trientje kregen twee kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - HARM KOOI, geboren op 4 december 1935. Hij trouwde op 20 oktober 1966 met IJNJE DERKJE MEINTJE ARKEMA (volgt: 26. 7e GEN. - TAK III).

* 2 - MARTHA (Martje) KOOI (7e GEN), geboren op 14 juni 1937.
Zij trouwde, 24 jaar, op 10 november 1961 met WIETSE DOUMA, 25 jaar. Hij werd geboren op 19 juli 1936 in Uithuizen.

Martje en Wietse kregen vier kinderen:

1. Tjeerd Douma, geboren op 3 september 1962,
2. Wim Douma, geboren op 25 juni 1966,
3. Corine Douma, geboren op 3 mei 1970,
4. Yvonne Douma, geboren op ............

26. 6e GEN. - TAK III

HERMANNUS KOOI en BOUKE HUT

HERMANNUS (Herman) KOOI, het tweede kind van Harm Kooi en Geertruida Rozemulder, werd geboren op 15 oktober 1904 in Uithm. (akte 97).
Hij trouwde, 24 jaar, op 18 december 1928 in Uithm. met BOUKE HUT, 21 jaar. Zij werd geboren op 21 maart 1907 in Uithm.

- HERMANNUS overleed op 9 december 1988 in Uithm., 84 jaar,
- BOUKE overleed op 15 april 1989 in Uithm, 82 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Hermannus en Bouke kregen drie kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - HARRY JOHANNES KOOI, geboren op 16 mei 1934. Hij trouwde op 2 februari 1960 met ELIZABETH DORENBOS (volgt: 27. 7e GEN. - TAK III).

* 2 - ETTJE GEERTRUIDA (Ettie) KOOI (7e GEN), geboren op 16 februari 1943.
Zij trouwde, 22 jaar, op 23 juli 1965 met JAN JAAP VAN DIJKEN.

ETTIE overleed op 18 januari 1992 in Uithm., 48 jaar.

Ettie en Jan Jaap kregen twee kinderen:

1. Bouwina, geboren op 17 mei 1966,
2. René, geboren op 31 december 1969.

* 3 - GEERTRUIDA JANTJE (Truus) KOOI (7e GEN), geboren op 26 februari 1945.
Zij trouwde, 23 jaar, op 22 mei 1968 in Uithm. met ANNO WAGENAAR, 24 jaar. Hij werd geboren op 16 december 1943.

Truus en Anno kregen twee kinderen:

1. Erik Jan Wagenaar, geboren op 21 februari 1969,
2. Marjon Esther Wagenaar.

 

27. 6e GEN. - TAK III

JAKOB KOOI en MARTJE KUIL

JAKOB (Jop) KOOI, het derde kind van Harm Kooi en Geertruida Rozemulder, werd geboren op 26 december 1906 in Uithm.
Hij trouwde, 26 jaar, op 26 mei 1933 in Stedum met MARTJE KUIL, 22 jaar. Zij werd geboren op 2 juli 1910 in Stedum.

trouwboekje Jacob Kooi en Martje Kuil

verloving - 13 december 1932

- JACOB overleed op 23 januari 1983 in Uithm., 77 jaar.
- MARTJE overleed op 5 mei 1994 in Uithm., 83 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Jacob en Martje hadden een adoptief kind: Henk (Heino) van der Laan, geboren op 26 februari 1946. Hij trouwde op 24 augustus 1984 met Klazina Beumer en overleed op 30 december 2003, 57 jaar.

Zij kregen twee kinderen:

1. Martje, geboren op 17 juli 1988.
2. Jakob, geboren op 10 augustus 1992.

 

28. 6e GEN. - TAK III

DERK KOOI en PIETERKE HOEKSEMA

DERK KOOI, het zesde kind van Harm Kooi en Geertruida Rozemulder, werd geboren op 11 maart 1916 in Uithm.
Hij trouwde, 25 jaar, op 24 mei 1941 in Uithuizen met PIETERKE (Pie) HOEKSEMA, 31 jaar. Zij werd geboren op 9 januari 1910 in Uithuizen. Haar vader was Pieter Hoeksema, haar moeder was Grietje Visser.

- DERK overleed op 18 december 1984 in Uithm., 68 jaar.
- PIETERKE overleed op 2 juni 1985 in Uithm., 75 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Derk en Pieterke kregen zes kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - GEERTRUIDA GRIETJE (Truida) KOOI (7e GEN), geboren op 6 maart 1942.
Zij trouwde, 20 jaar, op 14 december 1962 met THEUNIS ELZE VAN MAAR, 22 jaar. Hij werd geboren op 19 augustus 1940.

Truida en Theunis kregen twee kinderen:

1. Petronella Tjitske Margriet Elizabeth van Maar, geboren op 12 juni 1968. Zij trouwde op 27 augustus 2004 met Marc Veld, geboren op 13 augustus 1968.
2. Tjitske Martha Gezina Wilhelmina, geboren op 1 maart 1970. Zij trouwde op 21 augustus 1992 met Richard Lafleur, geboren op 26 juli 1968.

* 2 - PIETER HARM (Peter) KOOI, geboren op 22 maart 1943. Hij trouwde op 8 november 1963 met WILLEMINA HUISMAN en op 2 december 1993 met ANS DE VRIES (volgt: 28. 7e GEN. - TAK III).

* 3 - GRIETJE MARTJE (Margriet) KOOI (7e GEN), geboren op 3 maart 1944.
Zij trouwde, 21 jaar, op 9 april 1965 met WILLEM (Wim) BLOK, 20 jaar. Hij werd geboren op 10 september 1944 en overleed op 20 juni 2005, 66 jaar.

Margriet en Wim kregen twee kinderen:

1. Albert Derk (Bert) Blok, geboren op 16 september 1965. Hij trouwde met Jetty Alserda,
2. Petronella Trieneke (Nelleke) Blok. Zij trouwde met Anjo de Jong.

* 4 - HARM BOTE (Harry) KOOI, geboren op 23 februari 1945. Hij trouwde op 22 december 1967 met KLAZIENA HINDRIKA HUIZINGA (volgt: 29. 7e GEN. - TAK III).

* 5 - MARTHA SIETSKE JACOMINA (Martha) KOOI (7e GEN), geboren op 26 februari 1947.
Zij trouwde, 18 jaar, op 4 juni 1965 met FRITS VISSCHER, 21 jaar. Hij werd geboren op 11 maart 1944 en overleed op 29 juli 1997, 53 jaar.

Martha en Frits kregen drie kinderen:

1. Pieterke Annie (Petra) Visscher. Zij trouwde met Henry Seine,
2. Harmke Pieterke Visscher, geboren op 30 januari 1967. Zij trouwde met Freddie Wagenaar,
3. een levenloos dochtertje, geboren op 21 januari 1969.

* 5 - BOTE WILLEM (Bob) KOOI, geboren op 20 februari 1950. Hij trouwde op 24 mei 1991 met PETRONELLA MARGARETHA VAN EGMOND (volgt: 30. 7e GEN. - TAK III).

 

29. 6e GEN. - TAK III

TONNIS KOOI en AALTJE HEUVELMAN

TONNIS (Teun) KOOI, het zevende kind van Harm Kooi en Geertruida Rozemulder, werd geboren op 28 november 1918 in Oosternieland.
Hij trouwde, 38 jaar, op 3 juni 1957 in Den Haag met AALTJE (Alie) HEUVELMAN, 34 jaar. Zij werd geboren op 23 november 1922 in Den Haag.

- AALTJE overleed op 14 september 1993 in Delfzijl, 71 jaar.
- TONNIS overleed op 13 februari 2011 in Groningen, 92 jaar.
Zij zijn begraven in Uithm.

Tonnis en Aaltje kregen geen kinderen.

Tonnis Kooi - 4 juni 2008

Tonnis Kooi en Siep Kooi

Op uitnodiging van Tonnis Kooi werd op 1 november 2008 in Roodeschool een familiereünie gehouden ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag (*28 november 1918). Alle oomzeggers waren daarbij aanwezig.

boven vlnr: 1. Piet Hoeksema (26a - *1943)
2. Pieter Harm (Peter) Kooi (39 - *1943)
midden vlnr: 3. Geertruida Grietje (Truida) van Maar - Kooi (38 - *1942)
4. Jan Hoeksema (27a - *1940)
5. Martha Sietske Jacomina (Martha) Visscher - Kooi (42 - *1947)
6. Geertruida (Truida) Hoeksema - Kooi (27b - *1946)
7. Grietje Martje (Margriet) Blok - Kooi (40 - *1944)
8. Geertruida Jantje (Truus) Wagenaar - Kooi (37 - *1943)
9. Bote Willem (Bob) Kooi (43 - *1950)
onder vlnr: 10. Harm Bote (Harry) Kooi (41 - *1945)
11. Harry Johannes Kooi (35 - *1934)
12. (Martje) Martha Douma - Kooi (34 - *1937)
13. Tonnis Kooi (29 - *1918)
14. Harry Hoeksema (26b - *1946)
15. Harm Kooi (33 - *1935)

_______________________________________________________________________

 

TAK IV

30. 6e GEN. - TAK IV

SIEMEN KOOI en JANTJE VAN DER PLOEG

SIEMEN KOOI, het eerste kind van Evert Kooi en Jantje Dam, werd geboren op 7 maart 1901 in Roodeschool, ‘s ochtends om 5 uur (akte 17).
Hij trouwde, 22 jaar, op 23 november 1923 in Uithm. met JANTJE VAN DER PLOEG, 24 jaar. Zij werd geboren op 5 mei 1899.

- JANTJE overleed op 25 augustus 1968 in Roodeschool, 69 jaar.
- SIEMEN overleed op 23 januari 1995 in Roodeschool, 93 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Gezin Siemen Kooi en Jantje van der Ploeg,
Jantine Kooi en Tjaard Kooi (1946).

Woning van Siemen Kooi en Jantje van der Ploeg
aan de Dijkweg in Oudeschip (1920)

 

Nederlands Hervormde Kerk
Nieuwkerkje - Oosteinde (1979)

Siemen en Jantje kregen drie kinderen, die allen in Oudeschip werden geboren:

* 1 - JANTINE KOOI (7e GEN), geboren in augustus 1924. Zij overleed op 22 oktober 1924, 2 maanden (akte 51).

* 2 - TJAARD KOOI, geboren op 20 december 1925. Hij trouwde op 5 maart 1952 met GRIETJE BAKKER (volgt: 31. 7e GEN. - TAK IV).

* 3 - JANTINE KOOI (7e GEN), geboren op 11 juni 1928. Zij trouwde, 27 jaar,op 22 augustus 1955 in Arnhem met GERRIT NOOR, 27 jaar. Hij werd geboren op 25 mei 1928 in Uithuizen.

huwelijk Jantine Kooi en Gerrit NoorJantine en Gerrit kregen geen kinderen.

 

31. 6e GEN. - TAK IV

JACOB KOOI en ELIZABETH STIENTJE VAN HEUVELEN

JACOB (Job) KOOI, het tweede kind van Evert Kooi en Jantje Dam, werd geboren op 25 maart 1904.
Hij trouwde, 24 jaar, op 11 mei 1928 in Uithm. met ELIZABETH STIENTJE VAN HEUVELEN, 28 jaar. Zij werd geboren op 23 november 1899 in Bierum.

woning Jacob Kooi en gezin, Radsweg 22, Roodeschool

- ELIZABETH overleed op 17 oktober 1984 in Uithm., 84 jaar.
- JACOB (timmerman/arbeider) overleed op 18 mei 1998 in Uithm. 94 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Jacob en Elizabeth kregen vijf kinderen:

* 1 - EVERT KOOI (7e GEN), geboren op 2 juni 1929 in Koningsoord (landarbeider). Evert is ongehuwd en heeft geen kinderen. In 2009 wordt hij 80 jaar.

* 2 - CORRIE KOOI (7e GEN), geboren op 15 juni 1930. Zij trouwde, 25 jaar, op 19 januari 1956 met ROELF BUITENWERF. Hij overleed op .. oktober 2007.

Corrie en Roelf kregen vier kinderen:
.......................................

* 3 - HENDRIKUS KOOI, geboren op 25 september 1931. Hij trouwde op 30 mei 1961 met ELIZABETH VOS ( volgt: 32. 7e GEN. - TAK IV).

* 4 - NN KOOI (7e GEN), levenloos geboren op 3 december 1934 in Uithm. (acte 48).

* 5 - SIEMON KOOI, geboren op 15 augustus 1936. Hij trouwde op 28/29 november 1969 met ZWAANTJE KLUNDER (33. 7e GEN. - TAK IV).

 

32. 6e GEN. - TAK IV

ABEL KOOI en MARTJE SCHOONVELD

ABEL KOOI, het derde kind van Evert Kooi en Jantje Dam, werd geboren op 10 november 1905 in Koningsoord (Uithm.).

Hij trouwde, 26 jaar, op 20 mei 1932 in Uithm. met MARTJE SCHOONVELD, 22 jaar. Zij werd geboren op 28 oktober 1909.

- MARTJE overleed op 27 december 1979 in Oosteinde, 70 jaar.
- ABEL overleed op 27 december 1997 in Uithm., 92 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Abel en Martje kregen twee kinderen:

* 1 - NN KOOI (7e GEN), levenloos geboren op 16 december 1934 (akte 9).

* 2 - EVERT KOOI, geboren op 16 juni 1935 in Uithm. Hij trouwde op 31 juli 1964 met TRUIDA HAAS (volgt: 34. 7e GEN. - TAK IV).

 

33. 6e GEN. - TAK IV

JOHANNES KOOI en ANTJE VELDMAN

JOHANNES Kooi, het vierde kind van Evert Kooi en Jantje Dam, werd geboren op 25 juni 1910.
Hij trouwde, 23 jaar, op 15 mei 1934 in Uithm. met ANTJE VELDMAN, 24 jaar. Zij werd geboren op 18 februari 1910.

- ANTJE overleed op 28 november 1988 in Delfzijl, 78 jaar.
- JOHANNES overleed op 15 december 1991 in Uithm., 81 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Johannes en Antje kregen drie kinderen, die allen in Oosteinde werden geboren:

* 1 - EVERT KOOI, geboren op 31 augustus 1935. Hij trouwde op 1 juli 1964 met ELIZABETH ZUIDEMA (volgt: 35. 7e GEN - TAK IV).

* 2 - GEESJE KOOI (7e GEN), geboren op 24 juni 1937.
Zij trouwde, 24 jaar, op 26 maart 1962 in Uithm. met JOHANNES (Hans) BEUKEMA, 28 jaar, Hij werd geboren op 31 december 1934 in Uithuizen.

Geesje en Hans kregen vier kinderen:

1. Peter Beukema, geboren op 14 januari 1963. Hij trouwde met Louize Johanna Frieling,
2. Annet Beukema, geboren op 26 februari 1966. Zij trouwde met ..... Kremer,
3. Gerda Beukema, zij werd geboren in 1967. Zij overleed in 1988, 20 jaar. 4. Janny Beukema, geboren op 24 november 1972. Zij woont samen.

* 3 - JANTJE KOOI (7e GEN), geboren op 9 maart 1948.
Zij trouwde, 23 jaar, op 2 april 1971 in Uithm. met PIETER VAN DER MOLEN, 24 jaar. Hij werd geboren op 19 augustus 1946.

Jantje en Pieter kregen drie kinderen:

1. Anita van der Molen,
2. Jolanda van der Molen,
3. Ina van der Molen.

 

34. 6e GEN. - TAK IV

SIEMEN ROELF KOOI en BERENDINA BAKKER

SIEMEN ROELF KOOI, het eerste kind van Abel Kooi en Jantje van Dellen geboren op 17 april 1920 in Uithm.
Hij trouwde, 20 jaar, op 26 oktober 1948 in Uithm. met BERENDINA (Dientje) BAKKER, 23 jaar. Zij werd geboren op 26 december 1925 in Koningsoord. Haar vader was Harm Bakker, haar moeder was Jantje Groelfsema.

- SIEMEN ROELF overleed op 2 oktober 1997 in Winsum, 77 jaar.
- BERENDINA overleed op 2 december 1998, 72 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

 

Simen Roelf, Abel, Jantje, Harm, Berendina - 1955

 

Siemen Roelf en Berendina kregen drie kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - JANTJE KOOI (7e GEN), geboren op 11 februari 1949. Zij is ongehuwd en heeft geen kinderen.

* 2 - ABEL KOOI, geboren op 17 april 1951. Hij trouwde op 19 april 1974 met HENDRIKA WEESIES (volgt: 36. 7e GEN. - TAK IV).

* 3 - HARM KOOI, geboren op 23 januari 1953. Hij trouwde op 28 april 1978 met MARJAN VAN RIJSSEL (volgt: 37. 7e GEN. - TAK IV).

 

35. 6e GEN. - TAK IV

ALBERT KOOI en KLAZINA HUIZING

ALBERT KOOI, het derde kind van Abel Kooi en Jantje van Dellen, werd geboren op 29 januari 1924 in Uithm.
Hij trouwde op 18 november 1948, 24 jaar, in Uithm. met KLAZINA (Sien) HUIZING, 18 jaar. Zij werd geboren op 15 augustus 1930 in Kantens.

- ALBERT (tuinder) overleed op 14 februari 2008, 83 jaar.
- KLAZINA overleed op 11 november 2010, 80 jaar.

Albert en Klazina kregen twee kinderen:

* 1 - ABEL EVERT (Appie) KOOI (7e GEN), geboren op 25 december 1950. Hij is ongehuwd en heeft geen kinderen
- APPIE overleed op 12 december 2010, 59 jaar.

* 2 - JANTJE GERDA (Janny) KOOI (7e GEN), geboren op 18 oktober 1957 in Oldenzijl.
Zij trouwde, 24 jaar, op 17 september 1982 in Uithm. met TAEDE STOKER, 28 jaar. Hij werd geboren op 27 maart 1954 in Fogteloo.

Janny en Taede kregen vier kinderen:

1. Clara Stoker, geboren op 15 augustus 1983,
2. Albert Jan Stoker, geboren op 4 mei 1985,
3. Gerrit Stoker, geboren op 26 juli 1989,
4. Harry Stoker, geboren op 30 maart 1991.