De 5e generatie betreft 20 personen, die van belang zijn voor de continuïteit van de stamboom:

TAK I:
1. Hendrikus Roelfs Kooi, znv. Roelf Jans, znv. Jan Pieters, znv Pieter Roelfs, znv Roelf Pieters.
2. Pieter Roelfs Kooi, znv. Roelf Jans, znv. Jan Pieters, znv Pieter Roelfs, znv Roelf Pieters.
3. Siemon Roelfs Kooi, znv. Roelf Jans, znv. Jan Pieters, znv Pieter Roelfs, znv Roelf Pieters.
4. Grietje Siemens Kooi, dochter van Siemen Jans, znv. Jan Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
5. Jan Siemens Kooi, znv. Siemen Jans, znv. Jan Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
6. Roelf Siemens Kooi, znv. Siemen Jans, znv. Jan Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters. id., id.
7. Simen Siemens Kooi, znv. Siemen Jans, znv. Jan Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
(7A. Siert Sierts Kooi......... USA)
8. Jan Pieters Kooi, znv. Pieter Jans, znv. Jan Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
9. Eisse Pieters Kooi, znv. Pieter Jans, znv. Jan Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
10. Siert Pieters Kooi, znv. Pieter Jans, znv. Jan Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
11. Albert Pieters Kooi, znv. Pieter Lubberts, znv. Lubbert Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
12. Lubbert Jacobs Kooi, znv. Jacob Lubberts, znv. Lubbert Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
13. Pieter Jans Kooi, znv. Jan Lubberts, znv. Lubbert Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
14. Reinder Jacob Jans Kooi,znv. Jan Lubberts, znv. Lubbert Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.
15. Siert Jans Kooi, znv. Jan Lubberts, znv. Lubbert Pieters, znv. Pieter Roelfs, znv. Roelf Pieters.

TAK III:
16. Jacob Kooi, znv. Willem Jakobs, znv. Jakob Klasens, znv. Klaas Roelfs, znv. Roelf Pieters.
17. Tonnis Kooi, znv. Willem Jakobs, znv. Jakob Klasens, znv. Klaas Roelfs, znv. Roelf Pieters.
18. Klaas Kooi, znv. Willem Jakobs, znv. Jakob Klasens, znv. Klaas Roelfs, znv. Roelf Pieters.
19. Harm Kooi, znv. Willem Jakobs, znv. Jakob Klasens, znv. Klaas Roelfs, znv. Roelf Pieters.

TAK IV:
20. Evert Kooi, znv. Siemen Roelfs, znv. Hilje Siemens, znv. Siemen Roelfs, znv. Roelf Pieters.
21. Abel Kooi, znv. Siemen Roelfs, znv. Hilje Siemens, znv. Siemen Roelfs, znv. Roelf Pieters.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

TAK I

1. 5e GEN. - TAK I

HENDERIKUS ROELFS KOOI en ABELTJE DOORN

HENDERIKUS ROELFS KOOI, het tweede kind van Roelf Jans Kooi en Aafke Harms Balkema, werd geboren op 8 december 1856, ‘s ochtends om 8 uur, in Roodeschool (akte 129).
Hij, boerenknecht, trouwde, 22 jaar, op 19 november 1879 in Uithm. met ABELTJE DOORN, boerenmeid, 26 jaar (akte 23). Zij werd geboren op 20 januari 1853 in ‘t Zandt. Haar vader was Jakob Sikkes Doorn, haar moeder was Aaltje Alberts de Weert.

- HENDERIKUS overleed op 28 januari 1929 in Zijldijk, 72 jaar (akte 6).
- ABELTJE overleed op 24 november 1933, ‘s ochtends om 8 uur, in Mensingawier 80 jaar (akte 32).

Albertje Doorn had een voorkind:

* 1 - ROELF KOOI (6e GEN), geboren op 18 september 1878 in Zijldijk (‘t Zandt). Hij overleed een dag later, op 19 september 1878 (akte 51).

Hendrikus en Albertje kregen samen nog vier kinderen:

* 2/1 - AAFKE KOOI (6e GEN), geboren op 22 februari 1880 in Zijldijk (akte 18).
Aafke - ‘huishoudster wonende te Oosterwijtwerd’ - had een voorkind ‘een natuurlijke zoon’ van een onbekende man:
JAKOB KOOI (7e GEN), geboren op 4 augustus 1905 in Zijldijk (‘t Zandt) (akte 62). Hij overleed op 18 januari 1912 in Zijldijk, s‘ochtends om 11 uur, 6 jaar (akte 5).

Zij trouwde, 32 jaar, op 20 februari 1913 in ‘t Zandt met SIMON HOMMES, 32 jaar (akte 2).
Hij werd geboren op 19 februari 1881, ‘s avonds om 10 uur, in Oldenzijl (akte 19). Zijn vader was Jacob Hommes, zijn moeder was Aagtje Rubertus.

- Aafke overleed op ............... (voor 1920).

Simon hertrouwde op 27 mei 1920 in ‘t Zandt met Klaassina Goldhoorn (akte 12).

* 3/2 - EITJE KOOI (6e GEN), geboren op 23 september 1882 in Zijldijk (‘t Zandt). Zij trouwde, 25 jaar, op 24 oktober 1907 in ‘t Zandt met JAN KUIZINGA - barbier - 24 jaar (akte 18). Hij werd geboren op 30 oktober 1882 in Baflo.

- Eitje overleed op 22 oktober 1944 in Mensingawier, 62 jaar (akte 40).
- Jan overleed op 9 juli 1978 in Mensingawier, 95 jaar.
Beiden zijn begraven in Mensingawier.

* 4/3 - JAKOB KOOI (6e GEN), geboren op 7 januari 1884 in Zijldijk (‘t Zandt). Hij overleed op 3 mei 1887, ‘s avonds om 6 uur in Zijldijk (‘t Zandt), 3 jaar (akte 23)

* 5/4 - ROELF KOOI (6e GEN), geboren op 19 december 1885 in Zijldijk (‘t Zandt). Hij overleed op 29 juli 1886 in Zijldijk, 's middags om 6 uur, 7 maanden (akte 38).

 

2. 5e GEN. - TAK I

PIETER ROELFS KOOI en WILLEMINA SWIJGHUIZEN

PIETER ROELFS KOOI, het vijfde kind van Roelf Jans Kooi en Aafke Harms Balkema, werd geboren op 11 mei 1867 in Uithm. (akte 55).
Hij trouwde, 29 jaar, op 30 mei 1896 in Uithm. met WILLEMINA (ook WILHELMINA) SWIJGHUIZEN, 23 jaar (akte 15). Zij werd geboren op 20 november 1872 in ‘t Zandt. Haar
vader was Roelf Swijghuizen, haar moeder was Hindrikje Ousema.
[Willemina was een zuster van Mattheus Swijghuizen, die met Ettje Kooi trouwde, zie aldaar].

Wilhelmina, boerenmeid, ongehuwd, 17 jaar oud, kreeg op 7 juni 1890, ‘s middags om 1 uur, een voorkind van een onbekende man: ROELOF SWIJGHUIZEN. Aangegeven door haar
vader Roelof Swijghuizen, die verklaarde dat de bevalling in zijn woning had plaatsgehad (akte 60). Roelof overleed op 18 december 1890, ‘s morgens om 10 uur, 6 maanden (akte 62).

- WILHELMINA overleed op 8 september 1957 in Roodeschool, 84 jaar.
- PIETER overleed op 12 februari 1963 in Roodeschool, 95 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Pieter en Wilhelmina kregen drie kinderen:

* 1 - AAFKE KOOI (6e GEN), geboren op 22 december 1896, ‘s ochtends om 5 uur, in Uithm (akte 129). Zij trouwde, 23 jaar, op 11 juni 1920 in Uithm. met TIEMEN VAN DER MEI, koperslager, 25 jaar (akte 37). Hij werd geboren op 14 januari 1895 in Uithm. Zijn vader was Jurrien van der Mei, zijn moeder was Lijzabeth Scholten.

Aafke en Tiemen kregen een kind: Pieter Roelfs van der Mei (7e), geboren 15 april 1922 in Roodeschool. Volgens een bericht uit Kassel (Dtsl.) overleed hij (elektrisch lasser) aldaar op
3 december 1943 als Anton van der Mai (akte 17, Uithm.).

- Tiemen overleed op 29 januari 1974 in Roodeschool, 79 jaar.
- Aafke overleed op 17 april 1987 in Roodeschool, 90 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

* 2 - HENDRIKJE KOOI (6e GEN), geboren op 8 februari 1898, ‘s middags om 3 uur in Uithm. (akte 14).
Zij trouwde, 20 jaar, op 9 januari 1919 in Groningen met JOHANNES ANTOON MINSES, koopman, 27 jaar (akte 12). Hij werd geboren op 28 april 1891 in Groningen. Zijn vader was Hendrik Leonardus Minses, zijn moeder was Siebrigjen Roukema.
Het huwelijk werd ontbonden op 25 november 1938 in Groningen (vermeld op trouwakte 12).

- Hendrikje overleed op................
- Johannes Antoon overleed op 20 augustus 1951 in Groningen, 60 jaar. De akte vermeldt: gescheiden echtgenoot van Hindrikje Kooi (akte 1142).

* 3 - ROELFINA KOOI (6e GEN), geboren op 3 september 1900, ‘s middags om 3 uur, in Uithm. (akte 79).
Zij trouwde, 27 jaar, op 5 oktober 1927 in Uithuizen met GERRIT KAP, landarbeider, 27 jaar. Hij werd geboren rond 1900. Zijn vader was Jacob Kap, zijn moeder was Anje Tigchelaar.

Zij kregen een kind:
- Jacob Kap, geboren in 1928. Hij overleed op 3 april 1929 in Roodeschool (akter 28).

 

3. 5e GEN. - TAK I

SIEMON ROELFS KOOI en TRIENTJE WEERT

SIEMON ROELFS KOOI, het zesde kind van Roelf Jans Kooi en Aafke Harms Balkema, werd geboren op 20 december 1871 (akte 136).
Hij trouwde, 22 jaar, op 22 december 1893 in Uithm. met TRIENTJE WEERT, 18 jaar (akte 34). Zij werd geboren op 12 juli 1875 in ‘t Zandt. Haar vader was Jan Weert, haar moeder was Jantje Wemeijer.

Begin 1920 vertrokken Simon (boerenknecht) en Trientje (boerenmeid) met Albertje, Roelof en Trientje met S.S. Lapland vanuit Antwerpen naar Noord Amerika. Zij kwamen op 1 april 1920 aan in New York, met eindbestemming Chicago.

- SIEMON overleed op ..............
- TRIENTJE overleed op ..................

Siemon en Trientje kregen zes kinderen:

* 1 - AAFKE KOOI (6e GEN), geboren op 3 februari 1894 in Zijldijk (akte 13).

* 2 - JAN KOOI, geboren op 7 mei 1895 in Zijldijk. Hij trouwde op 18 mei 1917 met GRIETJE HEUVEL (volgt: 1. 6e GEN. - TAK I).

* 3 - ALBERTJE KOOI (6e GEN), geboren op 21 oktober 1897 in Zijldijk (akte 99).

* 4 - JANTJE KOOI (6e GEN), geboren op 18 november 1901 in ‘t Zandt.
Zij trouwde, 18 jaar, 29 april 1920 in Uithm. met MARTEN DOORNBOS - winkelier - 30 jaar (akte 15). Hij werd geboren op 27 december 1889 in Roodeschool (akte 103). Zijn vader was Garbrand Doornbos, zijn moeder was Grietje Sietsema.

- Jantje overleed op .....................
- Marten overleed op ....................

* 5 - ROELOF KOOI (6e GEN), geboren in 1912.

* 6 - TRIENTJE KOOI (6e GEN), geboren in 1920 [moeder Trientje Weert is dan 45 jaar].

WONEN:

Nadat Siemon en Trijntje eind december in Uithm. getrouwd waren, vestigden zij zich in de gemeente ‘t Zandt; Siemon op 23 maart 1894 en Trijntje 9 april 1894. Zij trokken in bij de ouders van Trijntje in Zijldijk op huisnummer B 53, waar op dat moment 16 personen woonden.

- De vraag is of Aafke Kooi een kind is van Siemon en Trijntje, gezien de aantekening in het Bevolkingsregister van 1890 ..........

- Opvallend zijn de doorhalingen op het formulier van het Bevolkingsregister 1890 bij enkele kinderen van Jan Weert is de naam ‘Weert’ veranderd in ‘Weerdt’. Van ‘Trijntje Weerd’ is
‘Trientje Weert’ gemaakt.

 

4. 5e GEN. - TAK I

GRIETJE SIEMENS KOOI en GERMT HOLLANDER

GRIETJE SIEMENS KOOI, het tweede kind van Siemen Jans Kooi en Kornelske Pieters Blok, werd geboren op 8 juli 1855 in Uithm., 's nachts om 12 uur. Aangegeven door Simon Kooi, 23 jaar. Getuige was: Hendrik Pieters Wiersinga (akte 57).

Grietje was boerenmeid (later in Zijldijk) en kreeg twee voorkinderen van een onbekende man:

* 1 - SIMON KOOI (6e GEN), geboren op 27 februari 1878 te Groningen, 's morgens om half 7. Hij werd aangegeven door Willem Lagro, 31 jaar, controleur van het Academisch Ziekenhuis te Groningen, 'in zijn voornoemde kwaliteit als hoofd van het gesticht waarin de bevalling heeft plaatsgehad.' Getuigen waren: Henderikus Hemmes Friese, 48 jaar, adjunct commies en Henderikus Sjobbema, 36 jaar, klerk. Grietje Kooi was ongehuwd en op dat moment dienstmeid in 't Zandt (akte 328 - Gemeente Groningen).

- SIMON KOOI overleed als SIMEN KOOI op 13 juni 1880 in Uithm., 2 jaar oud. Aangegeven door Harm Hindriks Maring en Alje Wiersinga, beiden naburen (akte 62).

* 2 - KLAAS KOOI, geboren 19 januari 1881 in Groningen. Hij trouwde op 21 mei 1909 in ........... met ELISABETH BUCHHOLZ (volgt: 2. 6e GEN.-TAK I).

GRIETJE SIEMENS KOOI, dienstmeid, trouwde, 34 jaar, op 24 mei 1890 in Uithuizen met GERMT HOLLANDER, daglooner, 33 jaar. Hij werd geboren op 13 januari 1857 in Uitwierde, gemeente Delfzijl (akte 17).

Grietje en Germt kregen geen kinderen.GERMT HOLLANDER

Commentaar van Dhr A.H.Bolt bij deze foto:
"Germt Hollander zit hier bij zijn overburen, opzij van het huis. Als u heel goed kijkt kunt u zijn huis aan de overkant van de weg zien. De laatste jaren van zijn leven kreeg hij zijn maaltijden van de buren uit de omtrek. Die hadden een rouleersysteem, zodat ieder zijn week had om voor hem te zorgen. Hij schijnt een bijzondere man te zijn geweest, want wij hadden van zoiets nog nooit gehoord; en al helemaal niet van de rijke boeren, die meestal niet erg sociaal-voelend waren en die ook mee deden".

- Grietje overleed op 9 mei 1932 in Uithuizen, 75 jaar (akte 27).
- Germt overleed op 31 januari 1952 in Uithuizen, 95 jaar (akte 7).
Beiden zijn begraven in Uithuizen.

 

5. 5e GEN. - TAK I

JAN SIEMENS KOOI en MARTJE VAN DER MOLEN

 

JAN SIEMENS KOOI, het derde kind van Siemen Jans Kooi en Kornelske Pieters Blok, werd geboren op 14 september 1857 in Uithm. (akte 96).
Hij, landarbeider, trouwde, 25 jaar, op 18 juli 1883 in Uithm. met MARTJE VAN DER MOLEN, dienstbode, 25 jaar (akte 15). Zij werd geboren op 27 maart 1858 in Uithm. (akte 41). Haar vader was Siert Klasen van der Molen, haar moeder was Jantje Bos.

Volgens zijn militaire zakboekje was Jan Kooi op 1 december 1877 milicien bij het Bataljon Mineurs & Sappeurs.


enkele pagina's uit het militaire zakboekje van Jan Kooi - milicien: Bataljon Mineurs & Sappeurs
1 december 1877


- JAN overleed op 19 februari 1929 in Oosternieland, 71 jaar (akte 14).
- MARTJE overleed 21 jaar later op 3 oktober 1950 in Groningen, 92 jaar (akte 1308).
Beiden zijn begraven in Oosternieland.


kerkhof Oosternieland

Jan en Martje kregen een kind:

* 1 - KORNELISKE KOOI (6e GEN), geboren op 7 september 1883, ‘s morgens om 11 uur, in Oosternieland (akte 87). Zij trouwde, 20 jaar, op 19 februari 1904 in Uithm. met JAN CASPER VAN DAM, verver/schilder, 24 jaar (akte 4). Hij werd geboren op 27 december 1879 in Leens. Zijn vader was Pieter van Dam, zijn moeder was Jantje Aakster.

- Korneliske overleed op ..................
- Jan overleed op ..........................

Kornelske en Jan Casper kregen een kind:
1. Pieter Jan van Dam, geboren in 1904 in Oosternieland. Hij (kantoorbediende) overleed op 27 oktober 1924 in Groningen, 20 jaar (akte 1137).

 

6. 5e GEN. - TAK I

ROELF SIEMENS KOOI en ELIZABETH KNOL

ROELF SIEMENS KOOI, het eerste kind van Siemen Jans Kooi en Wilhelmina bij ‘t Werk, werd geboren op 23 maart 1870 in Uithm. (akte 23).
Hij, boerenknecht, trouwde, 23 jaar, op 8 december 1893 in Uithm. met ELIZABETH KNOL, boerenmeid, 21 jaar (akte 32). Zij werd geboren op 18 februari 1872 in Uithm. (akte 22) Haar vader was Alje Melles Knol, haar moeder was Anje Immes Dijkens.


boerderij op Koningsoord

- ROELF overleed op 20 april 1944 in Uithm., 74 jaar (akte 24).
- ELIZABETH overleed op 4 juli 1957 in Uithm., 85 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Roelf en Elizabeth kregen vijf kinderen:

* 1 - ANJE KOOI (6e GEN), geboren op 8 april 1895, ‘s ochtends om 4 uur, in Oudeschip (akte 45). Zij trouwde, 27 jaar, op 19 mei 1922 in Uith. (akte 19) met OKKE DE WEERDT, 25 jaar (akte 19). Hij werd geboren op 10 februari 1897 in Uithm.

- Anje overleed op 2 oktober 1970 in Uithm., 65 jaar.
- Okke overleed op 10 januari 1996 in Uithm., 98 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

* 2 - WILHELMINA KOOI (6e GEN), geboren op 1 juli 1897, ‘s ochtends om 5 uur, in Oudeschip (akte 55). Zij trouwde, 20 jaar, op 5 december 1917 in Uithm. met HENDRIK BUITENWERF, 22 jaar (akte 39). Hij werd geboren op 26 augustus 1895 in Bierum.

- Hendrik overleed op 9 mei 1976, 80 jaar.
- Wilhelmina overleed op 13 april 1986, 88 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

* 3. SIMON JAN KOOI, geboren op 2 augustus 1899 in Oudeschip. Hij trouwde op 24 april 1930 met LOUISE ENGELINA DE RAAD (volgt: 3. 6e GEN. - TAK I).

* 4. ALJE MELLE KOOI, geboren op 13 augustus 1901 in Oudeschip. Hij trouwde op 21 juni 1928 met ELIZABETH BOORSMA (volgt: 4. 6e GEN. - TAK I).

* 5 - GRIETJE KOOI (6e GEN), geboren op 30 april 1907 in Oudeschip. Zij trouwde, 25 jaar, op 12 mei 1932 in Uithm. met ANKO ZUIDEMA, 26 jaar. Hij werd geboren op 12 mei 1906 in Uithm.

- Grietje overleed op 7 januari 1998 in Uithm., 90 jaar.
- Anko (vrachtrijder) overleed op 28 maart 1998 in Uithm., 91 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Grietje en Anko kregen drie kinderen, die allen in Uithm. Werden geboren:

1. Elizabeth Zuidema, geboren in 1938. Zij overleed op 30 november 1939 in Uithm., 18 maanden (akte 43).
2. Elizabeth (Betsy) Zuidema, geboren op 24 april 1940. Zij trouwde, 23 jaar, op 1 juli 1964 met EVERT KOOI, 29 jaar. [Hier komen TAK I en TAK IV samen. Evert Kooi is
een zoon van Johannes Kooi, zoon van Evert Kooi, zoon van Siemen Roelfs Kooi, zie aldaar].
3. Henny Zuidema, geboren op .......... Zij trouwde, ... jaar, op .............1963 met Henk Vogel.

WONEN:

Volgens het Bevolkingsregister van 1890-1900 woonde het gezin in Wijk D, huisnr. 89. De familie bestond uit de volgende personen:

1. Alje Knol, hoofd, geboren 25 september 1828 (overleden 15 september 1897, 69 jaar);
2. Anje Dijkens, vrouw, geboren 23 juni 18 ...;
3. Roelf Kooi, schoonzoon, geboren 23 maart 1870;
4. Elizabeth Knol, geboren 18 februari 1872;
5. Anje Kooi, geboren 1 april 1895 (moet zijn 8 april);
6. Wilhelmina Kooi, geboren 1 juli 1897;
7. Simon Jans Kooi, geboren 2 augustus 1899.
Alje Melles (1901) en Grietje (1907) moesten nog worden geboren.


7. 5e GEN. - TAK I

SIMEN SIEMENS KOOI en HILLECHIEN DE GROOT

SIMEN SIEMENS KOOI, het derde kind van Siemen Jans Kooi en Wilhelmina bij ‘t Werk, werd geboren op 25 september 1875, ‘s middags om 5 uur, in Roodeschool, gemeente Uithm.
Aangegeven door Simen Kooi, dagloner,44 jaar. Getuigen waren: Jacob Jans Klein, 43 jaar, daglooner en Derk Willems Dijk, 73 jaar, agent van politie (akte 111).
Hij, werkman/koetsier, trouwde, 29 jaar, op 1 april 1905 in Hoogkerk met HILLECHIEN DE GROOT, 21 jaar (akte 1). Zij werd geboren op 28 januari 1884 in Winschoten. Haar vader was Jacob Hindrik de Groot, haar moeder was Mensje Twiest.

- Jacob Hindrik de Groot overleed, zeven maanden na het huwelijk, op 6 november 1905 in Winschoten, 62 jaar (akte 124). Mensje Twiest was al veel eerder overleden, op 7 november 1888, eveneens in Winschoten (akte 101). Zij kwam oorspronkelijk uit Wedde.

Het is me niet geheel duidelijk waarom mijn grootouders Simen en Hillechien in Hoogkerk zijn getrouwd. Wel heb ik een vermoeden:

De trouwakte vermeldt de volgende gegevens: Simen Kooi, 29 jaar, werkman, wonende te Kostverloren (gemeente Hoogkerk), ‘binnen de laatste zes maanden ook te Winschoten.’, geboren te Uithuizermeeden; zijn ouders zijn: Simen Kooi en Wilhelmina bij ‘t Werk, ‘hier aanwezig’, trouwt met Hillechien de Groot, 21 jaar, zonder beroep, wonende in Winschoten , aldaar geboren; haar ouders zijn Jacob Hindrik de Groot, ‘hier aanwezig’ en Mensje Twiest, ‘overleden’.

De afkondigingen waren op 19 en op 26 maart 1905.
Overlegd werd een ‘bewijs van voldoening der Nationale Militie’ en een bewijsstuk van het overlijden van Mensje Twiest.

Getuigen waren:
1. Jan Pieterman, 28 jaar, stalknecht, wonende te Kostverloren, ‘zwager van de bruidegom’,
2. Johannes Polee, 44 jaar, onderwijzer, wonende te Hoogkerk,
3. Pieter Scharinga, 33 jaar, brievengaarder, wonende te Hoogkerk,
4, Jannes van der Werf, 35 jaar, veldwachter, wonende te Hoogkerk.

De sleutel ligt naar mijn idee bij Jan Pieterman, zwager van Simen Kooi. Jan Pieterman was namelijk de weduwnaar van Simens jongere zus: Pieterke Kooi (zij was drie jaar na Simen, in 1878, geboren). Pieterke was op 30 november 1901 in Uithuizermeeden met Jan Pieterman getrouwd en al na drie jaar, waarschijnlijk in het kraambed, overleden op 17 november 1904 in Hoogkerk [zie ook bij 4e GEN].
Ik heb het vermoeden dat Simen Kooi en Jan Pieterman, die een jaar jonger was dan Simen, en die beiden ‘iets’ met paarden hadden, op een gegeven moment naar Kostverloren
waren vertrokken. Misschien woonde Simen (werkman) bij Jan (stalknecht) en Pieterke in. Pieterke overleed en Simen, die blijkbaar ook in veel in Winschoten vertoefde, bleef bij Jan in Kostverloren wonen en trouwde daar zelfs, een half jaartje na het overlijden van zus Pieterke. Vlak daarna vertrokken ze naar Winschoten, omdat hun eerste kind, Wilhelmina, daar vijf maanden later werd geboren. In Winschoten was Simen Kooi Koetsier.Simen Kooi - koetsier - links op de fotoSimen Kooi, Wilhelmina, Hillechien de Groot, Jacob Hindrik - 26 december 1922zus en broer - 26 december 1922Bij het verlaten van het stadhuis op 13 juni 1940balkon Jozef Israelsstraat 59a, Groningen - augustus 1941 + kleinzoon Simenopa Kooi, 18 februari 1965, 90 jaar

- HILLECHIEN overleed op 11 maart 1961 in Groningen, 77 jaar.
- SIMEN overleed op 15 januari 1970 in Groningen, 94 jaar.
Beiden zijn begraven in Groningen (Selwerderhof).

Simen en Hillechien kregen drie kinderen, die allen in Winschoten werden geboren:

* 1 - WILHELMINA KOOI (6e GEN), geboren op 20 september 1905.


Zij trouwde, 29 jaar, op 21 februari 1935 in de Martinikerk in Groningen met DERK WILLEM HORRINGA, 27 jaar. Hij werd geboren op 24 juli 1907 in Uithm.

- Derk overleed op 30 juli 1982 in Groningen, 75 jaar.
- Wilhelmina overleed op 6 januari 1984 in Groningen, 78 jaar.
Beiden zijn begraven in Groningen (Selwerderhof).

Wilhelmina en Derk kregen drie kinderen, die allen in Groningen werden geboren:

1. Hillechiena Grietje Mensina (Ina) Horringa, geboren 19 april 1936.
2. Grietje Jacoba (Greet) Horringa, geboren 30 oktober 1938.
3. Wilhelmina Wolthera (Willy) Horringa, geboren 11 februari 1943.

* 2 - NN KOOI (6e GEN). Op 6 november 1913 verschenen voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Winschoten: Simen Kooi, oud 38 jaar, koetsier en Johannes Kamerling, oud 25 jaar, rijwielhersteller, “die als levenloos hebben aangegeven een kind van het mannelijke geslacht, dat op den vijfden november dezes jaars, des namiddags te half vier door Hillechien de Groot, zonder beroep, echtgenote van Simen Kooi voormeld, is ter wereld gebracht.”(akte 116).

* 3 - JACOB HINDRIK KOOI, geboren op 26 april 1915. Hij trouwde op 13 juni 1940 in Groningen met FENNOLINA DE VRIES (volgt: 5. 6e GEN. - TAK I).

 

8. 5e GEN. - TAK I

JAN PIETERS KOOI en DERKTJE BRONDIJK

JAN PIETERS KOOI, het tweede kind van Pieter Jans Kooi en Anje Buurman, werd geboren op 17 januari 1878, ‘s morgens om 9 uur. Aangegeven door Pieter Jans Kooi, 30 jaar, aglooner (akte 8).
Hij trouwde, 26 jaar, op 16 november 1904 in Uithm. met DERKTJE BRONDIJK, 23 jaar (akte 34).

Derktje had een voorkind: PIETER BRONDIJK, geboren op 10 juli 1902 in Bierum (akte 58), dat bij het huwelijk werd gewettigd.

Derktje werd geboren op 18 september 1881 in Spijk, gemeente Bierum. Haar vader was Arend Brondijk, overleden op 10 februari 1885, 32 jaar; haar moeder was Ada Smit, overleden op 16 januari 1929, 78 jaar. Zij waren getrouwd op 31 juli 1873 in Bierum.geb.acte Jan Pieters Kooi - 17 januari 1878 *** geb.acte Derktje Brondijk - 18 september 1881huw.acte Jan Pieters Kooi en Derktje Brondijk - 6 november 1904Derktje Brondijk, ong. 1901, 20 jaar oud


Jan Pieters Kooi & Derktje Brondijk (links met Pieter en Arend, rechts met Anje Ida)


Jan Pieters Kooi en Derktje Brondijk, 16 november 1954 (50 jaar)

- JAN overleed op 15 november 1959 in Roodeschool, 81 jaar.
- DERKTJE overleed op 21 juli 1966 in Roodeschool, 84 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

* 1 - PIETER BRONDIJK/KOOI, geboren op 10 juli 1902 in Bierum. Hij trouwde op 22 mei 1931 met MAGARETHE MÜLLER (volgt: 6. 6e GEN. - TAK I).

Jan en Derktje kregen samen nog twee kinderen, die beiden in Uithm. werden geboren:

*1/2 - AREND KOOI, geboren op 1 augustus 1905 in Uithm. Hij trouwde op 9 december 1924 met JANTINE WERKMAN (volgt: 7. 6e GEN. - TAK I).

* 2/3 - ANJE IDA KOOI (6e GEN), geboren op 8 december 1913 in Uithm. Zij trouwde, 27 jaar, op 26 mei 1941 in Uithm. met EBEL HEKKEMA, 26 jaar. Hij werd geboren op 26
april 1913 in Uithm.

Ebel overleed op 4 juni 1991 in Uithm., 78 jaar.
Anje Ida overleed op 13 mei 2011 in Roodeschool, 97 jaar.Anje Ida Hekkema-Kooi

Anje Ida en Ebel kregen twee kinderen:

1. Johan Justus Hekkema, geboren 30 september 1943, gehuwd met Jenny Bijlsma.
2. Dita Anje Hekkema, geboren 19 december 1945, samenwonend met Piet Pieterman.

WONEN:

Voor de geschiedenis van het daglonershuisje aan de Greedeweg 1, zie: VERHALEN

 

9. 5e GEN. - TAK I

EISSE PIETERS KOOI en EESKE VAN DER PLOEG

EISSE PIETERS KOOI, het vijfde kind van Pieter Jans Kooi en Anje Buurman, werd geboren op 24 januari 1883, ‘s avonds om 8 uur, in Oudeschip (akte 14).
Hij trouwde, 22 jaar, op 24 november 1905 in Bierum met EESKE VAN DER PLOEG, 30 jaar (akte 26). Zij werd geboren op 12 juni 1875 in Spijk, gemeente Bierum. Haar vader was
Lubbartus van der Ploeg, haar moeder was Trijntje Vos.

Begin 1912 vertrokken Eisse (boerenknecht) en Eeske met hun kinderen met het SS Rotterdam naar Noord Amerika, waar ze op 13 maart 1912 in New York arriveerden. De bestemming was Hammond (Indiana). Anje was 5 jaar, Lubbertus, 4 jaar en Pieter 1 jaar.

- EESKE overleed op .............
- EISSE overleed in mei 1980, Cedar Lake, Indiana (VS), 97 jaar.


Jake, Tine, Ann, Betty, Eisse Kooi, Pete ------------------ Jan, Eisse, Betty

Eisse en Eeske kregen drie kinderen:

* 1 - ANJE KOOI (6e GEN) ................... 1907

* 2 - LUBBERTUS KOOI, geboren op ....................1908. (volgt: 8. 6e GEN. - TAK I).

* 3 - PIETER KOOI, geboren op .....................1911. (volgt: 9. 6e GEN. - TAK I).

 

10. 5e GEN. - TAK I

SIERT PIETERS KOOI en TRIJNTJE WIT

SIERT PIETERS KOOI, het zesde kind van Pieter Jans Kooi en Anje Buurman, werd geboren op 9 december 1884, ‘s nachts om 1 uur, in Oudeschip (akte 123).
Hij trouwde, 23 jaar, op 20 november 1908 in Uithm. met TRIJNTJE WIT, 21 jaar (akte 39).

Hierbij werd een kind gewettigd. Zij werd geboren op 17 juli 1887 in Uithm. Haar vader was onbekend, haar moeder was Jantje Wit.


Siert Kooi en Trijntje Smit + Jantje, Pieter, Douwe, Jan, Grietje

- SIERT overleed op 7 november 1937, ‘s ochtends om half 8, in Oudeschip, 52 jaar (akte 32).
- TRIJNTJE overleed op 28 februari 1944, ‘s middags om twee uur, in Oudeschip, 56 jaar (akte 13).
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Siert en Trijntje kregen zeven kinderen:

* 1 - JANTJE KOOI (6e GEN), geboren op 20 mei 1907. Zij trouwde, 19 jaar, op 7 november 1926 in Uithm. met HENDRIK KNOL, 21 jaar. Hij werd geboren op 30 augustus 1904.

- Jantje overleed op 29 juni 1982, 75 jaar.
- Hendrik overleed op 25 februari 1991, 86 jaar.

Jantje en Hendrik kregen vijf kinderen:

1>. Martje Knol, geboren op 25 februari 1927. Zij is weduwe van Wim Bassa.
2>. Siert Knol, geboren op 5 november 1928. Hij trouwde met Martha Rus. Hij overleed op 3 mei 2006, 77 jaar.
3. Jakob Knol, geboren op 2 januari 1932 te Uithuizen. Hij overleed op 29 augustus 1950, in Kantens, 18 jaar (akte 8), geregistreerd in Uithm. (akte 35).
4>. Trijntje Knol, geboren op 10 december 1936. Zij is gescheiden en woont nu samen met Nico Hoogeveen.
5. Jannie Knol, geboren op 17 april 1940. Zij trouwde met Pieter Krommenhoek en later gescheiden. Huidige naam: Jantina Lanko.

* 2 - PIETER KOOI, geboren op 5 februari 1909 in Uithm. Hij trouwde op 23 mei 1933 met TRIENTJE SMIT (volgt: 10. 6e GEN. - TAK I).

* 3 - JAN KOOI, geboren op 24 augustus 1910 in Uithm. Hij trouwde op 19 januari 1943 met ANNA SMIT (volgt: 11. 6e GEN. - TAK I).

* 4 - DOUWE KOOI (6e GEN), geboren op 17 juni 1912 in Oudeschip. Hij overleed op 8 juli 1912 in Oudeschip, 20 dagen (akte 25).

* 5 - DOUWE KOOI, geboren op 12 juli 1913 in Oudeschip. Hij trouwde op 12 december 1945 met BOUWINA SMID (volgt: 12. 6e GEN. - TAK I).

* 6 - ANJE KOOI (6e GEN), geboren op 28 maart 1916 in Uithm. Zij trouwde, 20 jaar, op 1 december 1936 in Uithm. met JANS HOEKSEMA, 23 jaar. Hij werd geboren op 20 november 1913 in Spijk (Bierum).

- Jans overleed op 13 juni 1997 in Lelystad, 83 jaar.
- Anje overleed op 30 mei 2003 in Lelystad, 87 jaar.

Anje en Jans kregen twee kinderen:

1. Trijntje Sierdina Hoeksema, geboren op 25 april 1937. Zij trouwde op 14 september 1962 met Pieter Versluis, geboren op 22 maart 1932. Hij overleed op 9 juni 2002, 70 jaar.
Zij was eerder, op 29 januari 1960, gehuwd met Willem Stevens, geboren op 25 januari 1933. Hij overleed op 7 juli 1960, 27 jaar. Trijntje overleed op 19 april 2006, bijna 69 jaar.
2>. Geertruida (Truus) Hoeksema, geboren op 17 januari 1939. Zij trouwde op 22 juli 1962 in Emmeloord met Koert Bakker. Hij werd geboren op 9 juni 1936. (dochter: Angelica Bakker)

* 7 - GRIETJE KOOI (6e GEN), geboren op 11 december 1918 in Oudeschip. Zij trouwde, 23 jaar, op 19 mei 1942 in Uithm. met HENDRIK SWIERINGA, 23 jaar. Hij werd
geboren op 9 mei 1919 in Spijk (Bierum).

- Hendrik overleed op 10 november 1987 in Lemsterland, 68 jaar.
- Grietje overleed op 6 oktober 2003 in NOP, 84 jaar.

Grietje en Hendrik kregen drie kinderen:

1>. Jan Siert Swieringa, geboren op 7 september 1942 in Oudeschip. Hij trouwde met Johanna de Haan.
2>. Siert Pieter Swieringa, geboren op 14 januari 1947 in Bantega (Lemsterland). Hij trouwde met Trijntje Vlig.
3>. Margareetha Swieringa, geboren op 5 augustus 1952 in Schoterzijl (Lemsterland). Zij trouwde met Wiebe Hoekstra.

FAMILIEDAG van de neven en nichten KOOI - 1997.


Nakomelingen van:
SIERT PIETERS KOOI (overl. 1937, 52 jaar) en TRIJNTJE WIT (overl. 1944, 56 jaar). [zie ook GEN 6].

Hun kinderen waren:
1. >Grietje Kooi (overl. 2003, 84 jaar) X Hendrik Swieringa (overl. 1987, 68 jaar),
2. Anje Kooi (overl. 2003, 87 jaar) X Jans Hoeksema (1997, 83 jaar),
3. Jantje Kooi (overl. 1982, 75 jaar) X Hendrik Knol (overl. 1986, 91 jaar),
4. >Pieter Kooi (overl. 2007, 98 jaar) X Trientje Smit (overl. 1994, 84 jaar),
5. Jan Kooi (overl. 2000, 90 jaar) X Anna Smit (overl. 1998, 77 jaar),
6. Douwe Kooi (overl. 1987, 74 jaar) X Bouwina Smid (overl. 1991, 73 jaar).

> = op de foto in 1997

Boven, van links naar rechts:
1. Gerrit Kooi en 2. Anna Cusiel (van Douwe Kooi en Bouwina Smid),
3. Jan Pieter Kooi en 4. Iekje Paapst (van Pieter Kooi en Trientje Smit),
5. Anjo Jager en 6. Frouwkje Kooi (van Jan Kooi en Anna Smit),
7. Siert Knol (overleden) en 8. Martha Rus (van Jantje Kooi en Hendrik Knol),
9. Koert Bakker en 10. Truida Hoeksema (van Anje Kooi en Jans Hoeksema),
11. Henk Jager en 12. Trijntje Kooi (van Jan Kooi en Anna Smit),
13. Wiebe Hoekstra en 14. Margreet Swieringa (van Grietje Kooi en Hendrik Swieringa).
15. Siert Jan Swieringa en 16. Johanna de Haan (van Grietje Kooi en Hendrik Swieringa),
17. Siert Pieter Swieringa en 18. Trijntje Vlig (van Grietje Kooi en Hendrik Swieringa).

Beneden, van links naar rechts:
19. Bonne Bruining en 20. Willie Kooi (van Douwe Kooi en Bouwina Smid),
21. Nico Hogeveen en 22. Trijntje Knol (van Jantje Kooi en Hendrik Knol),
23. Martje Knol (wed. van Wim Bassa) (van Jantje Kooi en Hendrik Knol),
24. (GEN 6) - Grietje Swieringa - Kooi (overl. 2003),
25. (GEN 6) - Pieter Kooi (overl. 2007),
26. Grietje Winter en 27. Siert Jan Kooi (van Pieter Kooi en Trientje Smit),
28. Ietje Kooi en 29. Harm Medendorp (van Pieter Kooi en Trientje Smit),
30. Jan Breukelman en 31. Trijntje Kooi (van Pieter Kooi en Trientje Smit).

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. 5e GEN. - TAK I

ALBERT PIETERS KOOI en RENDIENA VAN DER KLEI

ALBERT PIETERS KOOI, het eerste kind van Pieter Lubberts Kooi en Grietje Pruim, werd geboren op 28 maart 1898 in Uithm.
Hij trouwde, 28 jaar, op 24 juni 1926 in USA met - RENDIENA VAN DER KLEI (FENDERCLAI), 21 jaar. Zij werd geboren op 6 november 1904, ‘s ochtends om 6 uur in Kloosterburen (akte 57). Haar vader was Fokko van der Klei, haar moeder was Doetje van der Meulen.Rendena Fenderclai en Albert Kooi

ALBERT overleed op 22 september 1956 in Fulton (Illinois), 58 jaar
RENDIENA overleed op 15 maart 1982 in Fulton, 77 jaar.

Albert en Rendena kregen een kind:

* 1 - DOROTHY GRACE (=GRIETJE) KOOI (6e GEN), geboren op 18 oktober 1932 in Fulton. Zij trouwde, 20 jaar, op 1 januari 1953 in Fulton met HARLAND BRUCE STAMP.Harland en Dorothy Stamp

Dorothy en Harland kregen twee kinderen:

1. Lynn Ilene Stamp, geboren op 21 januari 1958 in Clinton IA. Zij trouwde op 26 mei 1979 met Robert John Donnelly.
Zij kregen vier kinderen.
2. Lorene Kay Stamp. geboren op 11 oktober 1960 in Clinton. Zij trouwde op 14 augustus 1982 met Ross Vern Snyder.
Zij kregen drie kinderen.

 

12. 5e GEN. - TAK I

LUBBERT JACOBS KOOI en ALBERTIEN ZOMERMAAND

LUBBERT JACOBS KOOI, het tweede kind van Jacob Lubberts Kooi en Grietje Doornbos, werd geboren op 17 november 1884 in Godlinze (Bierum) (akte 119).
Hij had een relatie met ALBERTIEN ZOMERMAAND. Zij werd geboren op 25 maart 1894 in Borger. Haar vader was Jans Zomermaand, haar moeder was Jeichien Schuiling.

Albertien was eerder, 21 jaar, op 22 januari 1916 in Zuidbroek getrouwd met Jan Koerts, 23 jaar (akte 1). Hij was in 1914 geboren in Zuidbroek. Jan, timmerman, overleed op 15 april 1921 in Zuidbroek, 28 jaar (akte 15).
Lubbert nam het café van zijn ouders over.

- ALBERTIEN overleed op 12 juni 1960 in Godlinze, 66 jaar.
- LUBBERT overleed op 20 december 1961 in Godlinze, 77 jaar.

Lubbert en Albertien hadden geen kinderen.impressies van de boerenherberg van Lubbert Kooi

WONEN:

Voor de geschiedenis van Café Lub Kooi in Godlinze, zie: VERHALEN.

 

13. 5e GEN. - TAK I

PIETER JANS KOOI en GEERTRUIDA ELIZABETH BROUWER

PIETER JANS KOOI, het eerste kind van Jan Lubberts Kooi en Idalina Werkman, werd geboren op 12 augustus 1896 in Wilnis.
Hij trouwde, 29 jaar, op 7 april 1926 in Oude Wetering met GEERTRUIDA ELIZABETH (Truida) BROUWER, 24 jaar. Zij werd geboren op 12 januari 1902. Haar vader was Jan Brouwer, haar moeder was Cornelia Maria Roos.----trouwdag 7 april 1926 Oude Wetering-----------------------1952--------

- TRUIDA overleed op 17 mei 1988 in Alphen a/d Rijn, 86 jaar.
- PIETER overleed op 22 mei 1988 in Alphen a/d Rijn, 91 jaar.

Pieter en Geertruida kregen drie kinderen:

* 1 - JAN KOOI, geboren op 1 mei 1927 te Katwijk. Hij trouwde op 7 februari 1952 in Alphen a/d/ Rijn met JANNETJE VOSKUILEN (volgt: 13: 6e GEN . - TAK I).

* 2 - WOLBERTUS (Bert) KOOI, geboren op 5 januari 1930 te Alphen a/d Rijn. Hij trouwde op 6 september 1956 in Vorden met ANNEKE HARING (volgt: 14. 6e GEN. - TAK I).

* 3 - CORNELIS MARIUS (Cor) KOOI, geboren op 24 maart 1933 te Alphen a/d/ Rijn. Hij trouwde op 22 juli 1959 in Voorburg met JACOBA (Coby) KOOIJ (volgt: 15. 6e GEN. - TAK I).

 

14. 5e GEN. - TAK 1

REINDER JACOB JANS KOOI en GRIETJE ENGEL

REINDER JACOB JANS KOOI, het tweede kind van Jan Lubberts Kooi en Idalina Werkman, werd geboren op 20 april 1898 in Wilnis.
Hij trouwde, 27 jaar, op 24 september 1925 in Uithoorn met GRIETJE (=MARGARET) ENGEL, 22 jaar. Zij werd geboren op 7 april 1903 in Uithoorn.

- REINDER JACOB JANS overleed op 9 januari 1978 in Ancaster, Ontario (Canada), 71 jaar.
- MARGARET overleed op 5 maart 1987 in Ancaster, 83 jaar.

Reinder Jacob en Grietje kregen twee kinderen:

* 1 - IDALINA KOOI (6e GEN), geboren op 26 maart 1927 in Mijdrecht. Zij trouwde, 23 jaar, op 14 december 1950 in Mijdrecht met FREDERIK KUNTZ.

Idalina en Frederik kregen vier kinderen:

1. Christine Kuntz, geboren op 24 oktober 1951 in Baarn. Zij trouwde op 8 januari 1972 met Jan Hendrik Vermeer. Zij kregen drie kinderen
2. Reinder Jakob Kuntz, geboren op 8 mei 1954 in Hamilton, Ontario (Can). Hij trouwde op 9 oktober 1976 met Johanna Jacoba Beishuizen. Zij kregen twee kinderen.
3. James Kuntz, geboren op 5 juni 1957 in Hamilton.
4. Angela Margaret Kuntz, geboren op 27 november 1960 in Hamilton. Zij trouwde op 15 november 1980 met Edward Tamminga. Zij kregen twee kinderen.

* 2 - JOHAN PETER ENGEL KOOI, geboren op 1 februari 1929 in Mijdrecht. Hij trouwde op 10 juli 1952 in Mijdrecht met GERHARDA JOHANNA VANHAELEN (volgt: 16. 6e GEN. - TAK I).

WONEN:

Voor de geschiedenis van de situatie van de familie in WO II, zie: VERHALEN

 

15. 5e GEN. - TAK 1

SIERT JANS KOOI en NEELTJE HARING

SIERT LUBBERTS KOOI, het vierde kind van Jan Lubberts Kooi en Idalina Werkman, werd geboren op 14 juli 1901 in Wilnis.
Hij trouwde, 27 jaar, op 4 oktober 1928 in Boskoop met NEELTJE HARING, 24 jaar. Zij werd geboren op 28 juni 1904 in Wilnis.
Haar vader was Hendrik Haring, scheepsbouwer, geboren 5 juli 1879 in Wilnis, overleden 7 november 1948 in Ermelo (69 jaar); haar moeder was Anneke Verkuyl, geboren 25 oktober in Haarlemmermeer, overleden 5 oktober 1951 in Boskoop (72 jaar).

- SIERT overleed op 4 december 1944, 43 jaar, in het concentratiekamp Neuengamme (Versen, bij Meppen). Aangifte overlijden: Alphen aan de Rijn, 8 juli 1947 (akte 92).
- NEELTJE overleed, achtendertig jaar later, op 11 september 1982 in Ede, 72 jaar.

Siert runde sinds 1927 met zijn oudste broer Pieter een accountantskantoor in Alphen a/d Rijn. Op 26 augustus 1944 werd hij door de Duitse militaire politie gearresteerd. Hij werd begin september overgebracht van Vught naar Oranienburg. De familie, die in grote ongerustheid verkeerde, verspreidde een vlugschrift met zijn foto in de hoop op informatie over zijn verblijfplaats. Men vermoedde dat hij begin oktober naar een Buitencommando zou zijn vervoerd. Het is heel goed mogelijk dat hij met de 661 opgepakte mannen uit Putten naar Neuengamme is vervoerd - zij kwamen daar op 13 oktober 1944 aan. Van de 4500 Nederlanders in Neuengamme is 85% omgekomen.

De begrafenis vond plaats op het Nederlandse Herdenkings Kerkhof in Osnabrück.
In Alphen a/d Rijn herinnert een oorlogsmonument aan de dood van de leden van het verzet uit de stad. Onder de namen is die van Siert Kooi.


Het verzetsmonument in Alphen aan den Rijn is opgericht ter nagedachtenis aan alle
medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn
gesneuveld.
Een Alphenaar die al in het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn aandeel in het verzet heeft
geleverd, was Jacob van Rijn. Hij was lid van de Ordedienst, een landelijke verzetsorganisatie.
Uiteindelijk is hij door de bezetter opgepakt en omgekomen in concentratiekamp Sandborstel.
In Alphen was de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers ook actief. Onderduikers,
bijvoorbeeld mannen die niet voor de bezetter wilden werken, werden door deze groep
ondergebracht in en buiten Alphen. Ook werden zij voorzien van distributiebonnen en geld.
Veelal waren de bonnen afkomstig van de Landelijke Knokploegen die distributiekantoren
overvielen. Het geld kwam voornamelijk van het Nationaal Steun Fonds dat in verbinding
stond met Nederlandse bankiers.
De bezetter heeft negen Alphense verzetsmannen gearresteerd die niet meer zijn
teruggekeerd:
- Gerrit Bergshoeff, omgekomen op 07-03-1945 in Sachsenhausen-Oraniënburg,
- Jacobus Groeneveld, gefusilleerd op 30-08-1944 in Kamp Vught,
- Jan Willem Hoornenburg, gefusilleerd op 30-08-1944 in Kamp Vught,
- Louis van Keeken, omgekomen op 24-12-1944 in concentratiekamp Neuengamme,
- Siert Kooi, omgekomen op 04-12-1944 in concentratiekamp Neuengamme,
- Leendert Kruit, omgekomen op 14-12-1944 in concentratiekamp Neuengamme,
- Willem Gerardus van Wijk, omgekomen op 12-02-1945 in concentratiekamp Neuengamme,
- Wouter den Hertog, doodgeschoten op 14-09-1944 te Gouda, en
- Jacob van Rijn, omgekomen op 18-05-1945 in concentratiekamp Sandborstel.
De oprichting van het verzetsmonument was een initiatief van een plaatselijk comité, onder
voorzitterschap van mr. A.J. Meijer.
Het monument is onthuld op 4 mei 1949.

Siert en Neeltje kregen vier kinderen:

* 1 - JAN KOOI, geboren op 20 augustus 1929 in Alphen a/d Rijn. Hij trouwde op 1 juni 1954 in Woubrugge met JOHANNA JOSINA DE GRAAF (volgt: 17. 6e GEN. - TAK I).

* 2 - ANNEKE HENDRIKA NEELTJE KOOI (6e GEN), geboren op 8 september 1933 in Alphen a/d Rijn. Zij trouwde, 21 jaar, op 8 juni 1955 in Ede met LEENDERT GOEDHART.

Anneke overleed op 12 april 2004, 70 jaar.

Anneke en Leendert kregen vier kinderen:

1. Christiaan Leonard Goedhart, geboren op 23 augustus 1956 in Downey, CA.
2. Nancy Ann Goedhart, geboren op 13 maart 1960 in Downey.
3. Edwin Alex Goedhart, geboren op 15 september 1962 in Downey.
4. Eric Roland Goedhart, geboren op 15 september 1962 in Downey.

* 3 - IDALINA (Ineke) KOOI (6e GEN), geboren op 26 december 1939 in Alphen a/d/Rijn. Zij trouwde, 23 jaar, op 15 augustus 1963 in Ede met EVERT VAN HARDEVELD. Zijn vader was Gerrit van Hardeveld, zijn moeder was Hendrina Davelaar.

Idalina en Evert kregen drie kinderen:

1. Girard van Hardeveld, geboren op 17 december 1964 in Ede.
2. Evert van Hardeveld, geboren op 26 augustus 1968 in Bennekom.
3. Marcus Johannes van Hardeveld, geboren op 1 april 1976 in Kingston, Jamaica.

* 4 - HENDRIK SIERT KOOI, geboren op 1 juli 1944 in Alphen a/d Rijn. Hij trouwde op 23 juni 1967 in Ede met ALBERTA ALIDA BARELDS (volgt: 18. 6e GEN. - TAK I).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

TAK III

16. 5e GEN. - TAK III

JACOB KOOI en ALBERTJE PASTOOR

JACOB KOOI, het derde kind van Willem Jakobs Kooi en Lijzabeth Knipper, werd geboren op 20 november 1869 in Uithm. (akte 109).
Hij, boerenknecht, trouwde, 24 jaar, op 8 november 1894 in ‘t Zandt met ALBERTJE PASTOOR, 19 jaar (akte 20).

Zij werd geboren op 25 oktober 1875, ‘s ochtends om 7 uur, in Zijldijk (‘t Zandt). Aangegeven door Albertje Ham, werkvrouw, 48 jaar, die verklaarde dat het kind in haar egenwoordigheid was geboren uit de ‘natuurlijke moeder’ Harmke Pastoor, boerenmeid te Zijldijk (akte 70). De vader was onbekend. In de marge staat vermeld dat dit kind op 10 oktober 1894 ‘door het hare is erkend’. Dit in verband met het huwelijk van Albertje met Jacob Kooi, dat een maand later zou plaatsvinden.
(Later emigreerde Harmke Pastoor naar Noord Amerika).

Harmke Pastoor was een van de vele Harmkes Pastoor uit de grote Pastoorfamilie uit Spijk. Haar vader was Pieter Willems Pastoor, haar moeder was Albertje Pieters Ham, die op 21 september 1850 in Bierum trouwden (akte 21). Zij waren resp. 24 en 22 jaar oud toen Harmke Pastoor op 18 juni 1856 in Spijk (Bierum) werd geboren (akte 50).
Harmke Pastoor was 19 jaar toen zij op 25 oktober 1875 van Albertje Pastoor beviel. Drie jaar later, op 1 juni 1878, trouwde Harmke (21 jaar) met Jakob Bol (21 jaar) in ‘t Zandt (akte 14). Jakob Bol overleed op 17 september 1892, 35 jaar, in ‘t Zandt (akte 33). Twee jaar later werd Albertje dus door haar moeder erkend, die daarna naar Noord Amerika emigreerde.Albertje Pastoor en Jacob Willems Kooi

- ALBERTJE overleed op 18 september 1918 in Uithm., ‘s middags om 2 uur, 42 jaar. De akte vermeldt dat zij een dochter is van Harmke Pastoor, zonder beroep, ‘moeder woonachtig in Noord Amerika’ (akte 39).
- JACOB overleed, 23 jaar later, op 11 december 1941 in Uithm., 72 jaar (akte 56).
Beiden zijn begraven in Uithm.

Jacob en Albertje kregen twee kinderen:

* 1 - HARMKE KOOI (6e GEN), geboren op 4 januari 1895, ‘s avonds om 7 uur, in Uithm. (akte 2).
Zij trouwde, 25 jaar, op 14 mei 1920 in Uithm. met MARINE(U)S JAN KRAMER, 30 jaar (akte 23). Hij werd geboren op 28 maart 1890 in Bedum.Harmke Kooi * 1895
trouwboekjedistributiekaarten oktober 1941overlijdensacte Harmke Kooi 1958-1983

- Marine(u)s overleed op 24 september 1961 in Uithm., 71 jaar.
- Harmke overleed op 12 december 1983 in Uithm., 88 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Harmke en Marinus kregen drie kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Jan Kramer, geboren 4 juni 1921. Jan is ongehuwd. In 2009 wordt hij 88 jaar.
2. Albertje Kramer, geboren 22 september 1923. Zij was getrouwd met Jan van der Molen, geboren 22 september 1921. Albertje overleed op 18 september 2004, 81 jaar.
3. Aafke Kramer, geboren 5 december 1935. Zij trouwde op 22 april 1958 met Bene Baar, geboren op 18 april 1931, zoon van Kobus Baar en Meiske Pijper.Opa Jacob Kooi en kleindochter Aafke Kooi, 1941, wijk B nr. 26woonhuis Jacob Kooi en Albertje Pastoor - Buurtweg 9, Uithuizermeeden (voorheen huisnr. B 26)

* 2- WILLEM KOOI, geboren op 9 december 1900 in Uithm. Hij trouwde op 25 mei 1925 in Uithm. met ELIZABETH WEESSIES (volgt: 19. 6e GEN. - TAK III).

 

17. 5e GEN. - TAK III

TONNIS KOOI en CHRISTINA GROENDIJK

TONNIS KOOI, het vijfde kind van Willem Jakobs Kooi en Lijzabeth Knipper, werd geboren op 30 juli 1874 in Uithm. (akte 73).
Hij, boerenknecht, trouwde, 20 jaar, op 8 mei 1895 in Uithm. met CHRISTINA GROENDIJK, boerenmeid, 19 jaar (akte 6). Zij werd geboren op 26 december 1875 in Uithm. Haar vader was Willem Groendijk, haar moeder was ANNEKE VELDMAN.

[Hier raken TAK III en TAK I elkaar
. Anneke Veldman, de moeder van Christina Groendijk, was aanvankelijk getrouwd met Willem Groendijk (geboren in 1836, overleden op 22 november 1881, 45 jaar, zijn vader was Kornelis Izebrands Groendijk, zijn moeder was Anje Tjasses van Dijk). Later trouwde zij met Geert Krol en tenslotte op 27 juli 1892 trouwde zij, 43 jaar, met Pieter Jans Kooi, 44 jaar. Zie TAK I].

- TONNIS overleed op 30 december 1921, ‘s ochtends om 10 uur, in Uithm., 47 jaar (akte 39).
- CHRISTINA overleed, 26 jaar later, op 25 september 1947 in Uithm., 71 jaar (akte 30).
Beiden zijn begraven in Uithm.

Tonnis en Christina kregen acht kinderen:

* 1 - WILLEM KOOI, geboren op 29 juli 1895 in Oudeschip. Hij trouwde op 12 december 1914 met LAMMIGGIEN CLEVERINGA (volgt: 20. 6e GEN. - TAK III).

* 2 - ANTJE KOOI (6e GEN), geboren op 21 oktober 1897, ‘s nachts om 1 uur (akte 90).
Zij trouwde, 26 jaar, op 22 mei 1924 in Uithm. met AREND DE WEERDT, 21 jaar. Hij werd geboren op ............. 1903 in Uithm.

Antje overleed op 29 april 1983, in Uithm., 85 jaar.
Arend overleed op ...................

Antje en Arend kregen een kind:

Elizabeth de Weerdt, geboren op 28 september 1924, Uithm.

* 3 - JAKOB KOOI, geboren op 17 augustus 1900. Hij trouwde op ................ met LENA VAN DRUNEN (volgt: 21. 6e GEN. TAK III).

* 4 - BEREND KOOI, geboren op 29 januari 1903, Uithm. (akte 10). Hij trouwde op.................. met ............. (volgt: 22. 6e GEN. - TAK III).

* 5 - ELIZABETH KOOI (6e GEN), geboren op 25 januari 1905, Uithm. (akte 12).
Zij trouwde op .............. met ......... Jan Fortuin. .............................. Zij emigreerden naar Noord Amerika.

Elizabeth en Jan kregen vier kinderen, waaronder:

1. Gerry (Geraldine) Fortuin, geboren op ................. Zij trouwde op ...................... met Ronald Natelborg.

* 6 - KLAAS KOOI, geboren op 12 oktober 1906, Uithm. (akte 114). Hij trouwde op ..................... met HENDRIKJE RUITER (volgt: 23. 6e GEN. - TAK III).

* 7 - ALBERT KOOI (6e GEN), geboren op 2 oktober 1911. Hij overleed op 4 april 1912, 5 maanden. (akte 14). De overlijdensakte vermeldt als geboorteplaats: Zuidlaren.

* 8 - ELTJO KOOI, geboren op 2 oktober 1911 in Zuidlaren (tweelingbroer van Albert Kooi).
Hij trouwde op 22 mei 1934 met SJOUWKJE HUIZINGA in ........... (volgt: 24. 6e GEN. - TAK III).

 

18. 5e GEN. - TAK III

KLAAS KOOI en EMMA LOOS

KLAAS KOOI, het zesde kind van Willem Jacobs Kooi en Lijzabeth Knipper, werd geboren op 20 juni 1877 in Uithm., 's avonds om 7 uur (akte 66).
Hij trouwde, 24 jaar, op 14 december 1901 in Hennen (Duitsland) met EMMA LOOS, 27 jaar (zie hieronder: Kirchenbuch der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde Hennen, onderaan).

Klaas en Emma kregen zes kinderen (zie hieronder):

Na een lange zoektocht - en uiteindelijk via een tip van Martin Loos uit Iserlohn (Duitsland) - ben ik erachter gekomen dat KLAAS KOOI op een gegeven moment vertrokken is naar Duitsland. Daar is hij getrouwd, heeft er kinderen gekregen en is niet meer teruggekeerd naar zijn geboortegrond. Dit in tegenstelling tot zijn twee jaar oudere neef, mijn grootvader, Simen Kooi (geb. 1875), die ook naar Duitsland vertrok, maar na enkele jaren daar gewoond te hebben, weer naar Groningen terugkwam en daar een gezin stichtte.

Met dank aan Martin Loos vermeld ik hier de volgende gegevens:

EMMA LOOS, geboren op 13 maart 1874 in Kalthof (Duitsland) was een dochter van: Carl Heinrich Frederich Wilhelm LOOS en Wilhelmina Frederica Sophia VOSS. Zij trouwden op 16 februari 1864 in Hennen (Duitsland).

Klaas en Emma kregen zes kinderen:

1. WILHELM KOOI, geboren op 3 december 1902 in Kalthof (Duitsland). Hij trouwde op ................ met ....................
Zij kregen een dochter: EDELGARD KOOI, geboren op 29 mei 1940 in Hennen, die op ...................... trouwde met HEINRICH LOOS, geboren op 6 november 1937 in .............
(Opm.: Deze Heinrich Loos is de oom van genoemde Martin Loos. Diens vader en Heinrich Loos zijn broers).
2. EMMA MINA KOOI,
3. PAULA KOOI,
4. GRETE KOOI,
5. HEINRICH KOOI,
6. (een dochter).

(Opm. Nadere gegevens en uitwerking volgen nog).'Kirchenbuch der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde' te Hennen (Duitsland)

 

19. 5e GEN. - TAK III

HARM KOOI en GEERTRUIDA ROZEMULDER

HARM KOOI, het zevende kind van Willem Jacobs Kooi en Lijzabeth Knipper, werd geboren op 18 september 1880 in Uithm. (akte 93).
Hij, dagloner, trouwde, 22 jaar, op 19 november 1902 in Uithm. met GEERTRUIDA ROZEMULDER, 23 jaar (akte 32). Zij werd geboren op 28 juni 1879 ‘s avonds om 11 uur in Oldenzijl (akte 80). Haar vader was Harmannus Rozemulder, haar moeder was Martje Bogema.

[Hier raken TAK III en TAK I elkaar nogmaals. Zie: NOTITIES HARMANNUS ROZEMULDER].huis van de familie Kooi-Rozemulder, Schapeweg 9, Uithuizermeedenboven: Martje, Jacob, Herman, Willem, Derk
beneden: vader Harm Kooi, Elizabeth, Tonnis, moeder Geertruida Rozemulder (ong. 1926)familie Kooi-Rozemulder (tussen 1957 en 1960)

van links naar rechts:
boven: Sijbrand Hoeksema, Bote Jan Hoeksema, Herman, Derk, Tonnis, Jacob
midden: Elizabeth, Martje, Bouke Hut, Pieterke Hoeksema
onder: Willem, Trientje Ham, vader Harm, moeder Geertruida, Alie Heuvelman, Martje Kuil

- GEERTRUIDA overleed op 20 mei 1960 in Uithm., 80 jaar.
- HARM overleed op 3 februari 1965 in Uithm., 84 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Harm en Geertruida kregen negen kinderen:


* 1 - WILLEM KOOI, geboren op 8 februari 1903 in Uithm. Hij trouwde op 14 mei 1932 met TRIENTJE HAM (volgt: 25. 6e GEN. - TAK III).

* 2 - HERMANNUS KOOI, geboren op 15 oktober 1904 in Uithm. Hij trouwde op 18 december 1928 met BOUKE HUT (volgt: 26. 6e GEN. - TAK III).

* 3 - JACOB KOOI, geboren op 26 december 1906 in Uithm. Hij trouwde op 26 mei 1933 met MARTJE KUIL (volgt: 27. 6e GEN. - TAK III).

* 4 - MARTJE KOOI (6e GEN), geboren op 11 december 1909 in Uithm.
Zij trouwde, 26 jaar, op 20 mei 1936 in Uithm. met BOTE JAN HOEKSEMA, 22 jaar. Hij werd geboren op 29 januari 1914 in Uithm.

- Martje overleed op 13 november 1987 in Uithm., 77 jaar.
- Bote overleed op 26 januari 1993 in Uithm., 79 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Martje en Bote Jan kregen drie kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Piet Hoeksema, geboren 27 november 1943.
2. Harry Hoeksema, geboren 23 oktober 1946. Beiden zijn ongehuwd.
3. Jan Hoeksema, overleed, een dag oud, in Groningen (akte 897) op 20 mei 1949 (akte 26, Uithm.).

* 5 - ELIZABETH KOOI (6e GEN), geboren op 28 april 1912 in Uithm.
Zij trouwde, 27 jaar, op 23 mei 1939 in Uithm. met SIJBRAND HOEKSEMA, 31 jaar. Hij werd geboren op 23 juni 1908 in Uithm.

- Sijbrand overleed op 25 oktober 1988, 80 jaar.
- Elizabeth overleed op 1 april 2001, 88 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithuizen.

Elizabeth en Sijbrand kregen twee kinderen, die beiden in Uithm. werden geboren:

1. Jan Hoeksema, geboren 17 augustus 1940. Hij trouwde op 17 april 1970 met Dini Barma.
2. Geertruida (Truida) Hoeksema, geboren 26 augustus 1946.

* 6 - DERK KOOI, geboren op 11 maart 1916 in Uithm. Hij trouwde op 24 mei 1941 met PIETERKE HOEKSEMA (volgt: 28. 6e GEN. - TAK III).

* 7 - TONNIS KOOI, geboren op 28 november 1918 in Oosternieland. Hij trouwde op 3 juni 1957 met AALTJE HEUVELMAN (volgt: 29. 6e GEN. - TAK III).

* 8 - HENDERIKUS KOOI (6e GEN), geboren in 1921 in Uithm. Hij overleed op 1 februari 1922 in Oosternieland, 1 jaar (akte 11).

* 9 - NN KOOI (6e GEN), levenloos geboren op 1 juni 1922 (akte 34).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

TAK IV

20. 5e GEN. - TAK IV

EVERT KOOI en JANTJE DAM

EVERT KOOI, het vierde kind van Siemen Roelf Kooi en Tietje van der West, werd geboren op 16 februari 1874 in Uithm. (akte 14).
Hij, landarbeider, later gemeentewerker, trouwde, 26 jaar, op 23 november 1900 in Uithm. met JANTJE DAM, 20 jaar (akte 29). Zij werd geboren op 13 juni 1880 in Oudeschip. Haar vader was Jacob Dam, haar moeder was Aafke Gelderloos.

- JANTJE overleed op 1 februari 1924 in Oudeschip, 43 jaar (akte 11).
- EVERT overleed op 9 februari 1931 in Roodeschool, 56 jaar (akte 5).
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Evert en Jantje kregen vier kinderen:

* 1 - SIMEN KOOI, geboren op 7 maart 1901. Hij trouwde op 23 november 1923 met JANTJE VAN DER PLOEG (volgt: 30. 6e GEN. - TAK IV).

* 2 - JACOB KOOI, geboren op 25 maart 1904. Hij trouwde op 11 mei 1928 met ELIZABETH STIENTJE VAN HEUVELEN (volgt: 31. 6e GEN. - TAK IV).

* 3 - ABEL KOOI, geboren op 10 november 1905 in Koningsoord. Hij trouwde op 20 mei 1932 met MARTJE SCHOONVELD (volgt: 32. 6e GEN. - TAK IV).

* 4 - JOHANNES KOOI, geboren op 25 juni 1910. Hij trouwde op 15 mei 1934 met ANTJE VELDMAN (volgt: 33. 6e GEN. - TAK IV).

 

21. 5e GEN. - TAK IV

ABEL KOOI en JANTJE VAN DELLEN

ABEL KOOI, het achtste kind van Siemen Roelfs Kooi en Tietje van der West, werd geboren op 14 januari 1884, ‘s ochtends om 2 uur, in Uithm. (akte 11).
Hij, gemeentewerker, trouwde, 34 jaar, op 24 mei 1918 met JANTJE VAN DELLEN, 31 jaar (akte 17). Zij werd geboren op 25 december 1886 in Uithm. Haar vader was Albert van Dellen, haar moeder was Aaltje de Vries.Abel Kooi - 17 jaar - 1901 --Abel Kooi - 40 jaar - 1924


Jantje van Dellen, Stina Kooi en Abel Kooi - 1945Abel Kooi, Jantje van Dellen en enkele kleinkinderen - 1949

- ABEL overleed op 9 augustus 1950 in Uithm., 66 jaar (akte 32).
- JANTJE overleed 29 jaar later op 15 maart 1979 in Uithm. 92 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Abel en Jantje kregen zes kinderen:

* 1 - SIMEN ROELF KOOI, geboren op 17 april 1920 in Uithm. Hij trouwde op 26 oktober 1948 met BERENDINA BAKKER (volgt: 34. 6e GEN. - TAK IV).

* 2 - AALTJE KOOI (6e), geboren op 12 mei 1921 in Uithm.
Zij trouwde, 23 jaar, op 20 mei 1944 met HENDRIK (Henk) VAN DER HAVEN, 22 jaar. Hij werd geboren op 4 februari 1922.

- Henk, baggerwerker, overleed op 25 juli 1992, 70 jaar.
- Aaltje overleed op 20 november 1995, 74 jaar.
Beiden zijn begraven in Sliedrecht.

Aaltje en Henk kregen zes kinderen, die allen in Sliedrecht werden geboren:

1. NN van der Haven, levenloos geboren op 24 maart 1945 in Uithm. (akte 17).
2. Johannes Herber (Hans) van der Haven, geboren op 13 mei 1946. Hij trouwde met Hilda Janny Dieeën, geboren op 27 april 1947.
3. Jannie van der Haven, geboren op 30 juli 1947. Zij is ongehuwd.
4. Gerda van der Haven, geboren op 31 januari 1949. Zij trouwde op 13 oktober 1967 met met Willem Slagter, geboren op 6 juni 1948.
5. Evert van der Haven, geboren op 26 december 1951. Hij is gescheiden van Tonny Groenendaal en overleed op 29 augustus 1999, 47 jaar.
6. Willy van der Haven, geboren op 4 april 1955. Zij trouwde op 6 augustus 1976 met Keesje Bron, geboren op 5 juli 1946.

* 3 - ALBERT KOOI, geboren op 29 februari 1924 in Uithm. Hij trouwde op 18 november 1948 met KLAZINA HUIZING (volgt: 35. 6e GEN. - TAK IV).

* 4 - EVERT KOOI (6e), geboren op 6 dec. 1928 in Uithm. Hij overleed ongehuwd op 25 januari 1949 door verdrinking in het Boterdiep, 20 jaar (akte 6, Uithm.). Hij ligt begraven in Uithm.

......Evert Kooi - 1948 ................Leeuwarder Courant 26 januari 1949 .............

 


oorspronkelijke graf Evert Kooi en Cornelis BlokEvert gevoegd bij zijn ouders

* 5 - CHRISTINA (Stina) KOOI (6e), geboren op 4 augustus 1930 in Uithm. Zij trouwde, 24 jaar, op 26 augustus 1954 in Uithm. met ARIE ROOK, 26 jaar. Hij werd geboren op 5 oktober 1927 in Uithm. In 2009 wordt zij 79 jaar.

Stina en Arie kregen drie kinderen:

1. Jantje Geertruida (Janneke) Rook, geboren op 25 september 1956 in Midwolda. Zij trouwde op ..............1978? met Willem Oldenburg, geboren op 9 maart 1955 in Oude Pekela. Zij zijn gescheiden. Willem overleed op 30 december 1998. Zij kregen 1 zoon.
2. Hendrik Abel (Henk) Rook, geboren op 4 september 1959. Hij trouwde op 2 juli 1982 met Heidi Lehnhardt. Zij kregen ... kinderen.
3. Gerald André Rook, geboren op 30 september 1964. Hij trouwde met Rolinka Ovinge. Zij zijn is gescheiden.

- Arie Rook overleed op 24 november 1992 in Rolde, 65 jaar.

* 6 - TIETJE (Titie) KOOI (6e), geboren op 4 augustus 1930 in Uithm. (Tweelingzuster van Stina).
Zij trouwde, 21 jaar, op 15 november 1951 met MEINDERT HUIZINGH, 22 jaar, geboren op 11 maart 1929 te Oldenzijl. Zijn vader was Pieter Huizingh, zijn moeder was Grietje Buurman. (Zij was een dochter van Mientje Buurman, haar vader was onbekend).

Titie en Meindert kregen zeven kinderen:

1. Grietje Huizingh, geboren op 21 mei 1952 in Zandeweer (Kantens).
2. Evert Jan Huizingh, geboren op 1 oktober 1953 in Uithm.
3. Pieter Huizingh, geboren op 2 september 1954 in Uithm.
4. Jantje Huizingh, geboren op 27 oktober 1955 in Uithm.
5. Trijntje Aaltje (Thea) Huizingh, geboren op 4 november 1956 in Uithm.
6. Allie (Alex) Huizingh, geboren op 6 november 1958 in Uithm.
7. Roelie Huizingh, geboren op 11 november 1958 in Uithm.

Abel Kooi en Jantje van Dellen hadden aanvankelijk twee pleegkinderen: Annie Schuur en Jan Schuur.