De 4e generatie betreft 9 personen, die van belang zijn voor de continuïteit van de stamboom:

TAK I:
1. Roelf Jans Kooi, zoon van Jan Pieters, zoon van Pieter Roelfs, zoon van Roelf Pieters.
2. Siemen Jans Kooi, zoon van Jan Pieters, zoon van Pieter Roelfs, zoon van Roelf Pieters.
3. Siert Jans Kooi, zoon van Jan Pieters, zoon van Pieter Roelfs, zoon van Roelf Pieters.
4. Pieter Jans Kooi, zoon van Jan Pieters, zoon van Pieter Roefs, zoon van Roelf Pieters.
5. Pieter Lubberts Kooi, zoon van Lubbert Pieters, zoon van Pieter Roelfs, zoon van Roelf Pieters.
6. Jakob Lubberts Kooi, zoon v. Lubbert Pieters, zoon v. Pieter Roelfs, zoon v. Roelf Pieters.
7. Jan Lubberts Kooi, zoon v. Lubbert Pieters, zoon v. Pieter Roelfs, zoon v. Roelf Pieters.


TAK III:
8. Willem Jakobs Kooi, zoon v. Jakob Klasens, zoon v. Klaas Roelfs, zoon v. Roelf Pieters.


TAK IV:
9. Siemen Roelfs Kooi, zoon v. Hilje Sijmens, zoon v. Sijmen Roelfs, zoon v. Roelf Pieters.

_________________________________________________________________________________

TAK I

1. 4e GEN. - TAK I

ROELF JANS KOOI en AAFKE HARMS BALKEMA

ROELF JANS KOOI, het derde kind van Jan Pieters Kooi en Ettje Alderts Meijer, werd geboren op 6 februari 1828 in ‘t Zandt, ‘s middags om 12 uur. Aangegeven door Jan Pieters
Kooi, 25 jaar, daglooner. Getuigen waren: Evert Jans Bos, 41 jaar, landbouwer in ‘t Zandt en Boele Hindriks van Dam, 55 jaar, bode in ‘t Zandt (akte 9). Hij werd vernoemd naar oom Roelf Pieters van vaderszijde.
Hij, daglooner, trouwde, 25 jaar, op 24 december 1853 in Uithm. met AAFKE HARMS BALKEMA, boerenmeid, 21 jaar. Getuigen waren: Egbert Zwart, 49 jaar, daglooner en
Simon van der Kolk, 39 jaar, daglooner, Derk Dijk, 51 jaar veldwachter te Uithm. en Jan Dik, 43 jaar, veldwachter in Oldenzijl (akte 25). Zij werd geboren op 9 februari 1832 in Spijk, gemeente Bierum. Haar vader was Harm Freerks Balkema, haar moeder was Geerke Rikels Groenendal.

Roelf woonde en werkte voor zijn huwelijk in 1847 op de boerderij van Jan R. Griede.

- AAFKE overleed op 1 maart 1893, ‘s ochtends om 11 uur, in Roodeschool, 63 jaar (akte 10).
- ROELF overleed op 16 mei 1902 in ‘t Zandt, 74 jaar (akte 19).

Roelf en Aafke kregen zeven kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - JAN ROELFS KOOI (5e GEN), geboren op 28 september 1855, ‘s avonds om 10 uur. Aangegeven door Roelf Jans Kooi, 27 jaar, daglooner. Getuige was Frikke Willems Molag, 23 jaar, daglooner. Roelf Jans Kooi tekende met: R.J. Kooij (akte 81).
- Jan Roelfs overleed ongehuwd op 18 april 1894, ‘s nachts om 1 uur, te Roodeschool, 38 jaar (akte 36).

* 2 - HENDERIKUS ROELFS KOOI, geboren op 8 december 1856. Hij trouwde op 19 november 1879 met ALBERTJE DOORN (volgt: 1. 5e GEN. - TAK I).

* 3 - ETTJE ROELFS KOOI (5e GEN), geboren op 9 september 1860 (akte 71).

Zij trouwde, 21 jaar, op 10 augustus 1881 in Uithm. met FRIK DERKS TIGGELAAR, 21 jaar (akte 20). Ettje Kooi gaf aan niet te kunnen schrijven (akte 20). Hij werd geboren op 27 augustus 1859 in Uithm. Zijn vader was Derk Feerks Tichelaar, zijn moeder was Aaltje Friks Sytsema.
Omstreeks 1888 emigreerde de familie naar Noord Amerika.

- Ettje overleed in 1925 in Cook County, Illinois (USA), 64 jaar.
- Frik overleed in 1928 in Cook County, Illinois (USA), 69 jaar.

Ettje had een voorkind: DERK ROELFS KOOI (6e GEN), geboren op 18 juni 1881, ‘s nachts om 3 uur te Uithm., aangegeven door Aafke Balkema, 50 jaar (akte 80). Dit kind werd bij het huwelijk op 10 augustus 1881 door Frik Tiggelaar erkend. Hij woonde aanvankelijk bij zijn grootouders Roelf Kooi en Aafke Balkema (zie hieronder). Het feit dat zijn voornaam ‘Derk’ is, doet vermoeden dat Frik Tiggelaar de vader is, met wie Ettje twee maanden later trouwde. Later werd hij Derk Tiggelaar genoemd.

Ettje en Frik kregen een groot aantal kinderen - in elk geval elf - van wie er drie in Nederland werden geboren (de eerste in Uithm., de beide anderen in Zijldijk):

1/2. Roelf Tiggelaar, geboren 15 augustus 1883.
2/3. Aaltje Tiggelaar, geboren 26 september 1885.
3/4. Jan Tiggelaar, geboren 28 oktober 1887.
Het vierde/vijfde kind, Effy (waarschijnlijk: Ettje) Tiggelaar werd in 1889 in Noord Amerika geboren, evenals de rest van de kinderen. Dit betekent dat het gezin geëmigreerd is tussen 1887 en 1889. Het twaalfde en laatste kind, Harry Tiggelaar werd geboren in 1903.

* 4 - GEESSIEN ROELFS KOOI (5e GEN), geboren op 24 november 1865. Zij overleed op 26 december 1865 in Uithm., 1 maand (akte 98).

* 5 - PIETER ROELFS KOOI, geboren op 11 mei 1867. Hij trouwde op 30 mei 1896 met WILLEMINA SWIJGHUIZEN (volgt: 2. 5e GEN. - TAK I).

* 6 - SIEMON ROELFS KOOI, geboren op 20 december 1871. Hij trouwde op 22 december 1893 met TRIENTJE WEERT (volgt: 3. 5e GEN. - TAK I).

* 7 - GEZSINA ROELFS KOOI (5e GEN), geboren op 20 december 1871. Zij overleed op 2 augustus 1872 in Uithm., 7 maanden (akte 40).

WONEN:

* 1860 - Volgens het Bevolkingsregister 1860-1870 gingen Roelf Jans Kooi en Aafke Harms Balkema gingen na hun huwelijk op 24 december 1853 wonen in Wijk C, no. 61 aan de Laanweg, naast of tegenover zijn ooms Siert en Lubbert Pieters Kooi, die de boerderij van hun ouders hadden overgenomen. Hun moeder, Siepke Jans Siertsema, was aan het begin van het jaar, op 25 januari 1853, overleden. Hun vader, Pieter Roelfs Kooi, enkele jaren eerder, in 1849.

Het gezin bestond in 1860 uit de volgende personen, die allen Nederlands Hervormd waren:

1. Roelf Jans Kooi, geboren 6 februari 1828, daglooner, hoofd;
2. Aafke Harms Balkema, geboren 9 januari 1832 (moet zijn: 9 februari 1832);
3. Jan Roelfs Kooi;
4. Hendrikus Roelfs Kooi;
5. Geeske Rickels Groenendal, moeder van Aafke Balkema, geboren in april 1793 (moet zijn 22 april 1798);
6. Ettje Roelfs Kooi;
7. Geessien, geboren 24 november 1865. Zij overleed een maand later op 26 december 1865;
8. Pieter Roelfs Kooi.

Opmerking:
- Siemon (1871) en Gezsina (1872) waren nog niet geboren.

* 1870 - Tien jaar later (Bevolkingsregister 1870-1880 woonde het gezin op hetzelfde adres. Lubbert Pieters Kooi was intussen, op 24 december 1853, met Trijntje Jensema getrouwd (met potlood staat genoteerd: ‘zie D22' en ‘C 61,2').

Het gezin bestond in 1870 uit de volgende personen:

1. Roelf Jans Kooi, geboren februari 1828 in ‘t Zandt;
2. Aafke Balkema, geboren 13 februari 1831 in Bierum;
3. Pieter Kooi, geboren op 11 mei 1867;
4. Siemen Kooi (ook Siemon), geboren op 20 december 1871;
5. Derk Kooi - ‘kleinzoon’ - geboren op 18 juni 1881, ingeschreven 20 juni 1881. Bij de laatsten is met potlood bijgeschreven: ‘bij ‘n boer’.

Opmerkingen:

- Jan Kooi, geboren in 1855, was het huis al uit. Hij overleed in 1894, ongehuwd, 38 jaar.
- Hinderikus Kooi, geboren in 1856, was ook het huis al uit. Hij trouwde in 1879 met Albertje Doorn.
- Ettje Kooi, geboren in 1861, was ook het huis al uit. Zij trouwde in 1881 met Frik Tiggelaar.
- Geessien was in 1865 al gestorven, 1 maand oud.
- Gezsina overleed in 1872, 7 maanden oud.
- Kleinzoon Derk Kooi werd op 18 juni 1881 geboren (akte 80). Hij was een voorkind van Ettje Roelfs Kooi, die op 10 augustus 1881 met Frik Derks Tiggelaar trouwde. Derk werd dus in het gezin van zijn grootouders ingeschreven toen zijn ouders nog niet getrouwd waren en zijn moeder elders woonde.

 

2a. 4e GEN. - TAK I

1e maal: SIEMEN JANS KOOI en KORNELSKE PIETERS BLOK

SIEMEN JANS KOOI, het vierde kind van Jan Pieters Kooi en Ettje Alderts Meijer, werd geboren op 29 januari 1831 in ‘t Zandt. Hij werd aangegeven door Jan Pieters Kooi, 27 jaar. Getuigen waren: Derk Tammes Huizinga, 39 jaar, landbouwer in Spijk en Jan Derks Boerma, 44 jaar, landbouwer in Leermens (akte 6). Hij werd vernoemd naar oom Sijmen Pieters van vaderszijde.
Hij, daglooner, trouwde, 21 jaar, op 8 december 1852 in Uithm. met KORNELSKE PIETERS BLOK, boerenmeid, 21 jaar. Getuigen waren: Pieter Huizinga, 60 jaar, winkelier, Meindert Sterenberg, 53 jaar, gemeente-ontvanger, Haring Pekelder, 73 jaar, smid en Jan Dik, 42 jaar, veldwachter in Oldenzijl (akte 23). Zij werd geboren op 27 juli 1831 in Uihtm. Haar vader was Pieter Klasen Blok, haar moeder was Grietje Aikes Vos.

Siemen woonde en werkte voor zijn huwelijk in 1850 op de boerderij van K.W. Arkema.

- KORNELSKE overleed op 17 mei 1865 te Uithm.,33 jaar (akte 43).

Siemen en Kornelske kregen zes kinderen, die allen in Roodeschool werden geboren:

* 1 - ETTJE SIEMENS KOOI (5e GEN), geboren op 21 januari 1853, ‘s nachts om 3 uur. Getuigen waren: Evert Dijk, 30 jaar, herbergier en Jacob Wiersum, 32 jaar, daglooner
(akte 5). Zij overleed op 1 februari 1865 in Uithm., 12 jaar (akte 11).

* 2 - GRIETJE SIEMENS KOOI, geboren op 8 juli 1855.
Zij trouwde op 24 mei 1890 in Uithuizen met GERMT HOLLANDER. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Grietje had twee voorkinderen van een onbekende man:

1. Simon (ook Simen) Kooi (geboren op 25 februari 1878 in Groningen en overleden op 13 juni 1880 in Uithm., 2 jaar oud),
2. Klaas Kooi (geboren op 19 januari 1881 (volgt: 4. 5e GEN. TAK I).

* 3 - JAN SIEMENS KOOI, geboren op 14 september 1857. Hij trouwde op 18 juli 1883 in Uithm. met MARTJE VAN DER MOLEN (volgt: 5. 5e GEN. - TAK I).

* 4 - SIEPKE SIEMENS KOOI (5e GEN), geboren op 22 juli 1860, ‘s middags om 3 uur (akte 54).

Zij trouwde, 22 jaar, op 20 januari 1883 in ‘t Zandt met BOKKE BLOK, 23 jaar (akte 2). Hij werd geboren op 17 september 1859 in Oosterwijtwerd.
Het gezin emigreerde in 1905 naar Noord Amerika, Englewood, Illinois. Zoon Jan was al eerder vertrokken en woonde 6149 Morganstreet in Englewood. Aankomst New York op 10 mei 1905, met SS Rotterdam, van Rotterdam, via Boulogne.

- Bokke overleed op 19 juni 1939 in Chicago, 79 jaar.
- Siepke overleed op 10 juli 1941 in Chicago, 80 jaar.

Siepke en Bokke kregen zeven kinderen:

1. Jan Blok, geboren 3 februari 1883 in ‘t Zandt.
2. Cornelia Blok, geboren in 1886
3. Wilhelmina Blok, geboren in 1888.
4. Simon Blok, geboren in 1890.
5. Gezina Blok, geboren in 1893.
6. NN Blok, levenloos geboren op 21 april 1898 in ‘t Zandt (akte 52).
7. NN Blok, levenloos geboren op 2 november 1901 in ‘t Zandt (akte 52).

* 5 - DERKTJE SIEMENS KOOI (5e GEN), geboren op 3 augustus 1863. Zij overleed op 11 mei 1864 in Uithm, 9 maanden (akte 32).

* 6 - ETTJE SIEMENS KOOI (5e GEN), geboren op 20 april 1865. Zij overleed op 7 mei 1865 in Uithm, 17 dagen (akte 41). Moeder Kornelske Blok overleed tien dagen later op 17 mei 1865, 33 jaar.

 


2b. 4e GEN. - TAK I

2e maal: SIEMEN JANS KOOI en WILHELMINA BIJ ‘t WERK

Siemen Jans Kooi en Wilhelmina bij 't Werk

(Kennisgeving 21 mei 1868- akte 6; eerste afkondiging zondag 24 mei 1868 - akte 17; tweede afkondiging zondag 31 mei 1868; Siemen had aan de verplichting van militaire dienst voldaan).

SIEMEN JANS KOOI, daglooner, hertrouwde, 37 jaar op 7 juni 1868 in Usquert met WILHELMINA BIJ ‘T WERK (ook WILLEMINA), dagloonster, 30 jaar. Getuigen waren:

1. Pieter Takens, 71 jaar, agent van politie; Albert Hulst, 34 jaar, veldwachter,
2. Harke Bouma, 29 jaar, herbergier,
3. Harm van Swieten, 28 jaar, dienstknecht (akte 6).
Zij werd geboren op 27 juli 1837 in Uithuizen. Haar vader was onbekend, haar moeder was Anje Jans bij ‘t Werk, ongehuwd.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________INTERMEZZO: FAMILIE BIJ 'WERK

WILHELMINA BIJ 'T WERK bij was de weduwe van PIETER OLFERTS KIEWIET, geboren op 24 juni 1838 in Usquert. Zij waren (beiden 22 jaar) op 29 oktober 1859 in Usquert getrouwd.
Hierbij werd een kind erkend: Geeske Tilma, of Geeske Tillema, of Geeske van der Til met wie ‘een en dezelfde persoon genaamd is’ (akte 12). De aankondigingen waren op
16 en op 23 oktober 1859.
Wilhelmina was de minderjarige dochter van ANJE BIJ 'T WERK.
Haar voogden waren: Eisse Jans bij ‘t Werk (administrerend voogd) en Jan Jans bij ‘t Werk (toeziend voogd). [Eisse Jans bij ‘t Werk was op 27 april 1843 getrouwd met Anje Jans Noor].
Haar ouders waren: Jan Eppes bij 'Werk en Ida Eisses Mulder.


boerderij waar Anje bij 't Werk, moeder van Wilhelmina bij 't Werk is geboren
nu: 't Lage Eind, 15, Rottum (foto: Ben bij 't Werk)


(foto: Joop Kalf)- Pieter Kiewiet overleed op 26 mei 1865, ‘s middags om 2 uur, 27 jaar, in Usquert (akte 17).

* Het gewettigde kind was GEESKE KIEWIET, geboren op 30 november 1858, ‘s avonds om 11 uur. Dochter van Miena bij ‘t Werk, dagloonster, 21 jaar, wonende te Usquert, huisnr. 80. Aangegeven door Heilina Tonnis Luininga, 63 jaar, vroedvrouw. In tegenwoordigheid van Pieter Takens, veldwachter, 64 jaar en Jan Tillema, herbergier, 56 jaar (akte 46). In de marge: ‘op 29 oktober 1859 als hun kind erkend’.
Geeske overleed op 21 februari 1861, ‘s middags om 3 uur, 2 jaar, op huisnr. 80. Aangegeven door Jacob Jans Noor, daglooner en Eisse Jans van der Graaf, daglooner, 36 jaar, beiden naburen (akte 7).

* Wilhelmina en Pieter kregen samen drie kinderen, die allen vroeg overleden:

1. Jan Kiewiet, geboren 4 februari 1861, overleden 16 februari 1861, 14 dagen (akte 6).
2. Olfert Kiewiet, geboren 6 april 1862, overleden 4 februari 1864, bijna 2 jaar, op huisnr. 30 (akte 6).
3. Anje Kiewiet, geboren 20 juni 1864, overleden 19 april 1865, ‘s ochtends om 5 uur, 9 maanden (akte 9). Vader Pieter Kiewiet overleed dus een maand later, 26 mei 1865.

* Anderhalf jaar na het overlijden van haar man kreeg Wilhelmina bij ‘t Werk weer een kind van een onbekende man: ANJE BIJ ‘T WERK.
Zij werd geboren op 13 januari 1867 in Uithuizen in het huis van de moeder van Wilhelmina. Aangegeven door Anje Smit, 74 vroedvrouw. Zij verklaarde dat op 13 januari 1867 te Uithuizen ‘s ochtends om 7 uur werd geboren: ANJE, van welk kind de moeder is: Wilhelmina bij ‘t Werk, dagloonster, wonende te Usquert, zijnde de comparante bij de bevalling tegenwoordig geweest. In tegenwoordigheid van Roelf Pieters Hoff, 51 jaar, veldwachter en Tjeerd Pieters Oosterhuis, 32 jaar (akte 9).

De anderhalf jaar oude Anje werd bij het huwelijk van Wilhelmina en Siemen op 7 juni 1868 niet door Siemen gewettigd.

ANJE BIJ ‘T WERK trouwde, 23 jaar, op 6 juni 1890 met TJASSE PIETERMAN, 22 jaar (akte 14). Hij was geboren op 14 december 1868. Zijn vader was Klaas Kornelis Pieterman, zijn moeder was Anje Hendriks van Heuvel.

- Tjasse overleed op 21 februari 1930, 61 jaar (akte 6).
- Anje overleed, 33 jaar later, op 28 augustus 1963, 96 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.Anje Pieterman-bij 't WerkTjasse Pieterman (links)Familie Dopma-Pieterman
vlnr: Aaltje, vader Berend, Annie, Tjasse, moeder Wilhelmina, Jantje, Elsiena (Sientje) was nog niet geboren.Berend Dopma en Wilhelmina Pieterman + detail

Anje en Tjasse kregen vijf kinderen:

1. Wilhelmina Pieterman, geboren 19 augustus 1890, ‘s middags om 3 uur (akte 89). Zij trouwde op 23 november 1917 met Berent Dopma.
2. Anje Pieterman, geboren 21 april 1893, ‘s middags om 5 uur (akte 56). Zij overleed op 18 mei 1902 in Niekerkje, 9 jaar (akte 23).
3. Klaas Willem Pieterman, geboren 10 juli 1895, ‘s avonds om 9 uur (akte 79). Hij trouwde op 4 juli 1919 met Capperdina Bos, geboren in 1893. Hij, timmerman, overleed op 8 juli 1975 in Oosteinde (79 jaar).
4. Elsiena Pieterman, geboren 24 januari 1898, ‘s avonds om 10 uur (akte 12). Zij trouwde op 5 september 1929 met Hendrik Jan van Beek.
5. Simon Roelof Pieterman, geboren 27 maart 1900, ‘s avonds om 9 uur (akte 27). Hij, slager, overleed op 17 januari 1982 in Roodeschool (83 jaar).

________________________________________________

 

Ik besteed in deze genealogie bijzondere aandacht aan ANJE BIJ 'T WERK, niet alleen omdat zij een ‘halfnichtje’ van mijn grootvader Simen Kooi was, maar ook omdat we een interessante parallel kunnen trekken is naar hun beider voorouders, enkele generaties eerder. (Simen Kooi overleed op 15 januari 1970 - 94 jaar oud. Ik was op dat moment 28 jaar).
Het was Johanna Tingelaar uit Uithuizermeeden (* 1953), een nakomeling van Anje bij ‘t Werk, die me daar opmerkzaam op maakte. (Johanna was 10 jaar toen haar overgrootmoeder op 28 augustus 1963 - 96 jaar oud - overleed, en heeft nog goede herinneringen aan haar). In haar zoeken naar haar voorouders viel het haar op dat er in haar geval aan aantal malen sprake was van ‘voorkinderen’ van een onbekende man, met als gevolg dat die kinderen de naam van hun moeder meekregen.
Zij besloot daarom de vrouwelijke afstammingslijn te volgen, die tot haar verrassing uitkwam bij PIETER CLAESEN (die op 12 maart 1713 met attestatie van Wittewierum naar Westeremden kwam) en zijn vrouw MARTIE SIJMENS (die op 18 maart 1731 aangenomen werd als lidmaat van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Westeremden) we, dezelfde Pieter Claesen en Martie Sijmens die het beginpunt vormen van onze GENEALOGIE KOOI, met dit verschil dat ik zoveel mogelijke de mannelijke afstammingslijn volg.
‘Onze’ ROELOF PIETERS, het achtste en jongste kind van Pieter Claesen en Martie Sijmens was een broer van ‘haar’ FRERICK PIETERS, het derde kind van Pieter Claesen en Martie Sijmens.

Hieronder zal ik beide lijnen tegenover elkaar zetten. Vooraf wil ik opmerken dat de crux ligt bij het tweede huwelijk van mijn overgrootvader Siemen Kooi met Wilhelmina bij ‘t Werk, voor haar eveneens een tweede huwelijk - er treedt daar een verschuiving in de generaties op.
Zoals we zagen bracht Wilhelmina een voorkind mee in dit huwelijk: Anje, geboren op 13 januari 1867 in Uithuizen, tussen het eerste huwelijk van Wilhelmina met Pieter Kiewiet, overleden op 26 mei 1865 in Usquert en haar tweede huwelijk met Siemen Kooi op 7 juni 1868 in Uithuizen (meer een ‘tussenkind’ dus). Omdat Siemen dit kind niet als de zijne erkende (meestal gebeurde dat wel als een vrouw een kind van een onbekende man in het huwelijk inbracht), behield Anje de naam van haar moeder: bij ‘t Werk. Zou Siemen haar wel erkend hebben, dan zou zij als Anje Kooi door het leven zijn gegaan en was er waarschijnlijk een heel andere situatie ontstaan.

De beide afstammingslijnen vinden hun oorsprong bij:

- PIETER (ook PETER) CLAESEN (ook KLASEN) en
- MARTIE (ook MARTJE) SIJMENS (ook SIMENS)

Onze bronnen liggen dus bij Pieter Claessen en Martie Sijmens (GENERATIE 0.
Zij kregen acht kinderen, te weten:
1. en 2. de tweeling Sicke en Frerick Pieters, gedoopt op 29 april 1714,
3. FRERICK PIETERS, gedoopt op 9 augustus 1716,
4. Bront Pieters (waarschijnlijk), gedoopt in 1718,
5. Hillije Pieters, gedoopt op 30 november 1721,
6. Aelke Pieters, gedoopt op 8 juli 1724,
7. Claes Pieters, gedoopt op 30 mei 1726,
8. Simen Pieters, gedoopt op 20 maart 1729,
9. ROELF PIETERS, gedoopt op 4 november 1731.

In het volgende zet ik steeds de lijn van FRERICK PIETERS (de vrouwelijke lijn: VRL) tegenover die van ROELF PIETERS (de mannelijke lijn: MANL).

GENERATIE 1

Vrouwelijke lijn (VRL):
- Frerick Pieters (28 jaar) X REMKE (DERKS): 8 oktober 1744 in Westeremden.
- dochter: ANJE DERKS.

Mannelijke lijn (MANL):
- ROELF PIETERS (33 jaar) X Wobge Heines (22 jaar): 6 mei 1764 in Uithuistermeeden.
- zoon: PIETER ROELFS (KOOI).

GENERATIE 2

VRL:
- ANJE DERKS, * 30 augustus 1750 (26 jaar) X Eisse Jacobs: 6 april 1777 in Garsthuizen.
- dochter: IDA EISSES (MULDER).

MANL:
- PIETER ROELFS (KOOI), * 20 januari 1771 (31 jaar) X Siepke Jans (Siertsema): 16
januari 1803 in Uithuistermeeden.
- zoon: JAN PIETERS KOOI.

GENERATIE 3

VRL:
- IDA EISSES (MULDER), * 21 januari 1787 (24 jaar) X Jan Eppes (bij ‘Werk): 28
september 1811 in Rottum (Kantens).
- dochter: ANJE JANS BIJ ‘T WERK.

MANL:
- JAN PIETERS KOOI, * 23 maart 1803 (20 jaar) X Ettje Alderts Meijer: 22 november 1823
in Uithuistermeeden.
- zoon: SIEMEN JANS KOOI.

GENERATIE 4

VRL:
- ANJE JANS BIJ ‘T WERK, * 28 november 1811 (25 jaar) X NN: (1836).
- dochter: WILHELMINA BIJ ‘T WERK.

MANL:
- SIEMEN JANS KOOI, (37 jaar) X WILHELMINA BIJ ‘T WERK (30 jaar), voor beiden het
tweede huwelijk: 7 juni 1868 in Usquert.
- zoon: SIMEN KOOI.

GENERATIE 5

VRL:
- WILHELMINA BIJ ‘T WERK, 27 juli 1837 (29 jaar) X NN: (1866).
- dochter: ANJE BIJ ‘T WERK.

MANL:
- SIMEN SIEMENS KOOI, * 25 september 1875 (29 jaar) X Hillechien de Groot: 1 april 1905
in Hoogkerk.
- zoon: JACOB HINDRIK KOOI.

GENERATIE 6

VRL:
- ANJE BIJ ‘T WERK, *13 januari 1867 (23 jaar) X Tjasse Pieterman: 6 juni 1890 te
Uithuizermeeden.
- dochter: WILHELMINA PIETERMAN.

MANL:
- JACOB HINDRIK KOOI, * 26 april 1915 (25 jaar) X Fennolina de Vries: 13 juni 1940 in
Groningen.
- zoon: SIMEN KOOI.

GENERATIE 7

VRL:
- WILHELMINA PIETERMAN, * 19 augustus 1890 (27 jaar) X Berent Dopma: 23 augustus
1917 in Uithuizermeeden.
- dochter: ELSIENA DOPMA.

MANL:
- SIMEN KOOI, * 9 juni 1941 (27 jaar) X Jannigje Pietertje van der Haar: 3 juli 1968 in
Utrecht.
- (hier stopt de mannelijke lijn - twee dochters Fenke Adriane en Anna Hindrike Kooi).

GENERATIE 8

VRL:
- ELSIENA DOPMA, * 26 september 1927 (25 jaar) X Harm Johannes Tingelaar: 30 januari
1953 in Groningen. Elsiena Dopma overleed in Uithuizermeeden op 15 mei 2012, 84 jaar.
- dochter: JOHANNA WILHELMINA TINGELAAR.

(ter vergelijking:)
- FENKE ADRIANE KOOI, * 18 april 1969 X Marcel Johannes van Raan: 3 juli 1969 in
Egmond).
(Fenke heeft twee zoons: Mats Benjamin en Sem Jonathan van Raan.

GENERATIE 9


VRL:
- JOHANNA WILHELMINA TINGELAAR, * 14 september 1953 (35 jaar) X Bob Willem Lucas
Bouma (Bob): 8 september 1989 in Uithuizermeeden.

(ter vergelijking:)
- MATS VAN RAAN, * 9 december 1999.


In het volgende geef ik tenslotte een overzicht van ANJE BIJ ‘T WERK (de eerste!) en haar dochter WILHELMINA BIJ ‘T WERK.

I
Rond 1860 woonde ANJE BIJ ‘T WERK met haar twee onwettige kinderen bij haar moeder IDA EISSES MULDER in Uithuizen, op huisnummer 150:
- 1 Ida Eisses Mulder, geboren op 21 november 1787 in Zandeweer.
Weduwe van Jan Eppes bij ‘t Werk, die was overleden op 8 maart 1848 in Uithuizen, 63 jaar (akte 28). Ida Eisses overleed op 9 januari 1867 in Uithuizen, 79 jaar (akte 1).
- 2 Anje Eppes (bij ‘t Werk), geboren op 16 december 1811 in Rottum, huisnummer 11 (akte 12, folio 7).
- 3 WIL(HEL)MINA BIJ ‘T WERK, geboren op 27 juli 1837 in Uithuizen (.....leerling), (akte 42). Vader NN.
- 4 Pieterke bij ‘t Werk, geboren op 27 juli 1847 in Uithuizen (zonder beroep), (akte 51). Vader NN. Zij overlijdt op 4 mei 1865 in Uithuizen, 17 jaar (akte 1865).

Anje bij ‘t Werk had nog een derde voorkind:
Pieter bij ‘t Werk, geboren op 27 juli 1842 in Uithuizen (akte 75). Vader NN. Hij overleed op 7 september 1846, 4 jaar (akte 30).

Anje bij ‘t Werk vertrekt op 1 november 1851 naar Usquert.
Op 26 augustus 1856 vestigt ze zich weer in Uithuizen: huisnummer 296 (zie blz. 537??).
Op 13 september 1856 huwt ze (44 jaar) in Uithuizen met JACOB BOUWMAN (48 jaar), (akte 22).

Jacob Bouwman, geboren op 16 februari 1808 in Baflo, dagloner, was weduwe van Janna Pieters Werkman, geboren op 17 april 1809 in Rottum, met wie hij getrouwd was op 31 oktober 1835 in Uithuizen (akte 11).
Janna Pieters overleed op 22 mei 1853, 44 jaar.
Zij hadden vier kinderen: Jan Bouwman, Pieter Bouwman, Aaltje Bouwman en Adriaantje Bouwman.

Anje bij ‘t Werk en Jacob Bouwman kregen samen ook nog een kind;
Jan Bouwman, geboren op 30 oktober 1858 in Uithuizen (akte 86). [Anje was toen bijna 47 jaar].

II
WILHELMINA BIJ ‘T WERK (21 jaar) krijgt als ongehuwde moeder een kind:
GEESKE bij ‘t Werk, geboren op 30 november 1858 in Usquert, huisnummer 80 (akte 46). Vader NN.
Op ... juni 1859 vertrekt zij naar Usquert [Aantekening: tijdelijk afwezig in Uithuistermeeden], waar zij op 29 oktober 1859, 22 jaar, trouwt met PIETER KIEWIET (22 jaar), dagloner, (akte 12). Hij was geboren op 24 juni 1838 in Usquert. Zijn vader was Olfert Harms Kiewiet (Ulfert volgens overlijdensakte van Pieter). Zijn moeder was Geeske Pieters Tilma (van der Til volgens overlijdensakte van Pieter).
Bij dit huwelijk wordt Geeske gewettigd en krijgt zij de naam Kiewiet. We mogen aannemen dat dit kind van Pieter was: zijn moeder heette Geeske.
Geeske overleed op 21 februari 1861 in Usquert, 2 jaar, huisnummer 80 (akte 46).

Wilhelmina bij ‘t Werk en Pieter Kiewiet kregen nog drie kinderen:
- Jan Kiewiet, geboren op 2 februari 1861 in Usquert. Hij overleed op 16 februari 1861, 14 dagen (akte 6) - vijf dagen voor het overlijden van Geeske.
- Olfert Kiewiet, geboren op 6 april 1862 in Usquert. Hij overleed op 4 februari 1864, 2 jaar, huisnummer 30 (80?), (akte 6)
- Anje Kiewiet, geboren op 19 juni 1864 in Usquert. Zij overleed op 19 april 1865, 9 maanden (akte 9).

Pieter Kiewiet overlijdt op 26 mei 1865 in Usquert, 27 jaar (akte 7) - vijf weken na het overlijden van Anje.
Op dat moment heeft Wilhelmina bij ‘t Werk haar vier kinderen en haar echtgenoot verloren!

Nog geen twintig maanden later krijgt Wilhelmina bij ‘t Werk als weduwe en ongehuwde moeder (29 jaar) weer een kind van een onbekende man:
ANJE BIJ ‘T WERK, geboren op 13 januari 1867 in Uithuizen (akte 9). Vader NN.

Anderhalf jaar later, op 7 juni 1868, trouwt Wilhelmina bij ‘t Werk (bijna 31 jaar) in Usquert (akte 6) met: SIMEN JANS KOOI (37 jaar), dagloner, geboren op 29 januari 1831 in ‘t Zandt.
Simen Jans Kooi was weduwnaar van Kornelske Pieters Blok met wie hij zes kinderen kreeg: vijf meisjes en een jongen (drie meisjes overleden op jonge leeftijd).

Bij dit huwelijk bracht Wilhelmina een kind in:
ANJE bij ‘t Werk, anderhalf jaar oud. Dit kind wordt niet door Simen gewettigd, zodat zij de
achternaam van haar moeder houdt.Op het moment van het tweede huwelijk (1868) woonden nog thuis:
- Jan Kooi, geboren 14 september 1857, 10 jaar.

Twee kinderen woonden al niet meer thuis:
- Grietje, geboren op 8 juli 1855 (met 13 jaar vertrokken),
- Siepke, geboren op 22 juli 1860 (werd bij haar grootouders van vaders kant - Jan Pieters Kooi en Ettje Alderts Meijer ondergebracht, 8 jaar).

Twee kinderen waren reeds overleden:
- Derktje in 1864 (9 maanden oud).
- Ettje in 1865 (12 jaar oud).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

- SIEMEN overleed op 14 november 1906, 's ochtends om 10 uur, in Roodeschool, 75 jaar. Aangegeven door Harm Hendriks Maring, landbouwer, 69 jaar ern Edze Willems Pieterman, dagloner, 31 jaar (akte 58).

 

- WILHELMINA overleed op 26 februari 1913, ‘s nachts om 4 uur, in Roodeschool, 75 jaar. Aangegeven door Kornelis Ausema, huisverver, 55 jaar en Valentijn Cleij, veldwachter, 45 jaar (akte 8).

Siemen en Wilhelmina kregen vijf kinderen, die allen in Roodeschool werden geboren:

* 7/1 - ROELF SIEMENS KOOI, geboren op 23 maart 1870. Hij trouwde op 8 december 1893 in Uithm. met.ELIZABETH KNOL (volgt: 6. 5e GEN. - TAK I).

* 8/2 - ETJE SIEMENS KOOI (5e GEN), geboren op 3 september 1872. Getuige: Jan Andries Dik, 62 jaar, veldwachter te Oldenzijl (akte 81).
Zij trouwde, 20 jaar, op 1 september 1893 in Uithm. met FLORIS SPIJK, 23 jaar (akte 22). Hij werd geboren op 27 november 1869 in Uithm.

- Floris overleed op 2 december 1936 in Oosternieland, 67 jaar (akte 31).
- Etje overleed 24 jaar later op 3 juli 1960 in Haren, 87 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosternieland.

Etje en Floris kregen vijf kinderen:

1. Siemon Spijk, geboren in 1895. Hij trouwde met Anje Bolt in ‘t Zandt (akte 13).
2. Anna Spijk, geboren in 1897. Zij trouwde met Aries Dijkema (akte 38).
3. Jan Spijk, geboren in 1898. Hij trouwde met Grietje Stek in Termunten (akte 19).
4. Roelof Spijk, geboren in 1901 te Zeerijp. Hij overleed op 3 juli 1902 in ‘t Zandt, 1 jaar (akte 23).
5. Wilhelmina Spijk, geboren in 1902 te Zijldijk. Zij overleed op 13 juli 1903 in ‘t Zandt, 9 maanden (akte 24).

* 9/3 - SIMEN SIEMENS KOOI, geboren op 25 september 1875. Hij trouwde op 1 april 1905 in Hoogkerk met HILLECHIEN DE GROOT (volgt: 7. 5e GEN. - TAK I).

handtekening Siemen Jans Kooi op geboorteaangifte Siemen (Siemens) Kooi - 25 september 1875

* 10/4 - PIETERKE SIEMENS KOOI (5e GEN), geboren op 24 juni 1878, ‘s avonds om 10 uur. Aangegeven door Simen Kooi, 47 jaar, daglooner (akte 84).
Zij trouwde, 23 jaar, op 30 november 1901 in Uithm. met JAN PIETERMAN, 25 jaar (akte 35). Hij werd geboren op 28 juli 1876 in Uithm. Zijn vader was Pieter Klasens Pieterman, zijn moeder was Willemtje Wiersema.

- Pieterke overleed op 17 november 1904 in Kostverloren (gem. Hoogkerk), ‘s middags om 5 uur, 28 jaar (akte 47).


- Jan Pieterman, stalknecht, hertrouwde, 30 jaar, op 17 november 1906 in Ten Boer met Siebrig Bolhuis, 28 jaar. Hij overleed in 1948, 72 jaar.

* 11/5 - WILHELMINA (ook WILLEMINA) SIEMENS KOOI (5e GEN), geboren op 6 januari 1883, ‘s avonds om 8 uur (akte 2).
[Wilhelmina bij 't Werk was toen 45 jaar oud!]
Zij trouwde, 23 jaar, op 24 mei 1906 in Groningen met MARTINUS JACOBUS SCHERER, meubelmaker, 28 jaar (akte 200). Hij werd geboren op 5 mei 1878 in Groningen.

- Wilhelmina overleed op 30 september 1966 in Uithm., 83 jaar.
- Martinus overleed op 29 april 1969 in Uithm., 90 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

woning Siemen Jans Kooi en Wilhelmina bij 't Werk aan de Gredeweg D1

WONEN - 1:

* 1860 - Volgens het Bevolkingsregister 1860-1870 gingen Siemen Jans Kooi en Kornelske (Knelske) Pieters Blok na hun huwelijk op 8 december 1852 wonen in Wijk D, no. 5 (blad
62) aan de Greedeweg.

Het gezin bestond in 1860 uit de volgende personen, die allen, behalve Kornelske Blok, Doopsgezind waren:
1. Siemen Jans Kooi, hoofd, dagloner, geboren 3 februari 1830 (moet zijn 29 januari 1831), ‘t Zandt (ingeschreven: december 1850);
2. Knelske Pieters Blok, vrouw, Hervormd, geboren 27 juli 1830 (moet zijn 27 juli 1831);
3. Etje Siemens Kooi, geboren 17 januari 1852 (moet zijn 21 januari 1853);
4. Grietje Siemens Kooi, geboren 8 juli 1855;
5. Jan Siemens Kooi, geboren 14 september 1857;
6. Siepke Siemens Kooi, geboren 22 juli 1860 (ingeschreven 24 juli);
7. Derkje Siemens Kooi, geboren 3 augustus 1863 (ingeschreven 5 augustus);
8. Ettje Siemens Kooi, geboren 20 april 1865 (ingeschreven 22 april).

Opmerkingen:

Binnen het gezin overleden in een jaar tijd vier personen:
- Kornelske Blok overleed op 17 mei 1865.
- Ettje Siemens Kooi overleed op 1 februari 1865.
- Derkje Siemens Kooi overleed op 4 mei 1864.
- Ettje Siemens Kooi overleed op 7 mei 1865.

* 1870 - Tien jaar later (Bevolkingsregister 1870-1880, blad 502) woonde het gezin in Wijk D, no. 2, aan de Greedeweg. Kornelske Blok was intussen overleden en Siemen Jans Kooi was op 7 juni 1868 hertrouwd met Wilhelmina bij ‘t Werk. [Op huisnr. 1 woonde de familie Zigterman, die naar Noord Amerika vertrok. Ook woonde er de familie Egbert Bakker].
Het gezin bestond in 1870 uit de volgende personen, die allen, behalve Wilhelmina en Anje, Doopsgezind waren:

1. Siemen Jans Kooi, hoofd, daglooner, geboren 7 februari 1831 (moet zijn 29 januari 1831), ‘t Zandt;
2. Willemina bij ‘t Werk, vrouw, geboren 27 juli 1837, Uithuizen;
3. Jan Kooi, schoolleerling, geboren 9 september 1857, Uithm.;
4. Anje bij ‘t Werk, ‘onechte dochter’, geboren 13 januari 1867, Uithuizen;
5. Roelf Kooi, geboren 23 maart 1870 (ingeschreven 25 maart);
6. Etje Kooi, geboren 3 september 1872 (ingeschreven 4 september);
7. Simen Kooi, geboren 25 september 1875 (ingeschreven 26 september);
8. Pieterke Kooi, geboren 24 juni 1878.

Opmerkingen:

- Wilhelmina Kooi (1883) was nog niet geboren
- Jan Kooi was het enige kind uit het eerste huwelijk van Siemen Kooi dat nog thuis woonde toen hij in 1868 met Wilhelmina bij ‘t Werk trouwde. Jan was toen 10 jaar oud. Grietje Kooi was toen bijna 13 jaar en was het huis al uit, evenals Siepke Kooi, die toen bijna 8 jaar was.
- Siepke Kooi werd bij haar grootouders Jan Pieters Kooi en Ettje Alderts Meijer ondergebracht, al geeft het Bevolkingsregister 1870-1880 als geboortedatum 1 juli 1860 op, in plaats van 22 juli 1860) [zie bij Jan Pieters Kooi en Ettje Alderts Meijer].
- Het tweede huwelijk begon dus met een zoon van Siemen: Jan Kooi en een dochter van Wilhelmina en een onbekende man: Anje bij ‘t Werk (1867). Wilhelmina was tussen 1865 en 1868 ongehuwd. Siemen Kooi wettigde haar niet, vandaar dat zij de achternaam ‘bij ‘t Werk’ behield.

* 1880 - Weer tien jaar later (Bevolkingsregister 1880-1890) woonde het gezin nog steeds op hetzelfde adres in wijk D. no. 2.
Het gezin bestond in 1880 uit de volgende personen, die allen doopsgezind waren:

1. Siemen Jans Kooi, die nu als geboortedatum opgaf: 3 februari 1831;
2. Wilhelmina bij ‘t Werk;
3. Roelf Kooi (vertrokken op 22 december 1882 naar ‘t Zandt). Hij was tien 12 jaar oud;
4. Ettje Kooi;
5. Simen Kooi (geboren 20 september 1875, in plaats van 25 september 1875);
6. Pieterke Kooi;
7. Siemen Kooi, geboren 25 februari 1878 in Groningen - ‘zoon kleindochter’ - overleden 13 juni 1880, twee jaar oud.

Opmerkingen:

- De laatste Siemen Kooi was echter geen ‘zoon kleindochter’, maar een kleinzoon van Siemen Jans. Hij was een ‘voorkind’ van Grietje Kooi, de tweede dochter uit het eerste huwelijk van Siemen Jans met Kornelske Blok. Hij overleed twee jaar later op 13 juni 1880. De vraag is waarom Siemen in Groningen werd geboren.
- Wilhelmina (1883) was nog niet geboren.
- Grietje Kooi, Jan Kooi, Siepke Kooi en Anje bij ‘t Werk hadden intussen het huis verlaten. Anje was in 1880: 12 jaar.

* 1890 - Nog weer tien jaar later (Bevolkingsregister 1890-1900) woonde het sterk uitgedunde gezin nog steeds aan de Greedeweg in wijk D. no.2.
[Op no. 1 woonde toen de familie Aldert Schoonveld].

Het gezin bestond in 1890 uit de volgende personen, die allen Doopsgezind waren:

1. Siemen Kooi, geboren 3 februari 1831 (moet zijn 29 januari), ‘t Zandt;
2. Wilhelmina bij ‘t Werk, geboren 27 juli 1837, Uithuizen;
3. Pieterke Kooi, geboren 24 juni 1878 (Haar naam is doorgestreept: vertrokken naar Groningen op 22 december 1894);
4. Wilhelmina Kooi, geboren 6 januari 1883, Uithm.;
5. Simen Kooi, geboren 25 september 1875, Uithm. (Bijgevoegd: ingeschreven 13/16 september 1899, vorige woonplaats ‘t Zandt, boerenknecht).

Opmerkingen:

- In 1890 was de laatste Simen Kooi 15 jaar oud en woonde dus nog thuis. Hij was dus intussen naar ‘t Zandt vertrokken. De vraag is waarom hij op zijn 24e weer terugkeerde naar het ouderlijk huis.
- Intussen waren getrouwd: Grietje Kooi met Germt Hollander (1890); Jan Kooi met Martje van der Molen (1883); Siepke Kooi met Bokke Blok (1883). Roelf Kooi zou in 1893 met Elizabeth Knol trouwen; Ettje Kooi zou in 1893 met Floris Spijk trouwen; Simen Kooi zou in 1905 met Hillechien de Groot trouwen; Pieterke Kooi zou in 1901 met Jan Pieterman trouwen en Wilhelmina Kooi zou in 1906 met Martinus Scherer trouwen.
- Anje bij ‘t Werk, 23 jaar, zou op 6 juni 1890 in Uithm. met Tjasse Pieterman, 24 jaar, trouwen (akte 14).

* Siemen Jans Kooi overleed in 1906. Wilhelmina bij ‘t Werk zou tot haar overlijden in 1913 op hetzelfde adres aan de Greedeweg no.2 blijven wonen. Bij een hernummering werd dit overigens Greedeweg no.1. De bewoners van no.1, de familie Zigterman, waren naar Noord Amerika vertrokken. Ook woonde daar de familie Egbert Bakker, die later naar no. 27 verhuisde en waar Etje Oosterman en Harm Noordhuis na hun huwelijk bij introkken. Op no. 1 kwam toen de familie Aldert Schoonveld wonen, maar dit zal niet lang geduurd hebben. Op een gegeven moment werd het huisje afgebroken, zodat nummer 2 nummer 1 werd en uiteraard ook de andere nummers veranderden.

WONEN - 2:

Volgens de gegevens van de schoolgelden weten we dat Jan Pieters Kooi en Ettje Alderts Meijer in 1860 in wijk D5 woonden. Hun jongste zoon Pieter Jans Kooi woonde toen nog thuis. Volgens de gegevens van het Bevolkingsregister 1870 woonden ze tien jaar later op D6.
Ook hun zoon Siert Jans Kooi, die in 1855 getrouwd was met Lijzabeth Pieters Oosterman, woonde daar met zijn gezin. Siert overleed in 1870, Moeder Ettje overleed in 1872, vader Jan Pieters in 1874. Lijzabet hertrouwde in 1876 met Berend Noordhuis en trok bij hem in op D18.
Sinds zijn huwelijk met Anje Buurman in 1876 woonde hun zoon Pieter Jans Kooi op nummer D5 en dat heeft hij zijn hele leven - later met zijn tweede vrouw Anneke Veldman - tot aan zijn overlijden in 1936 (88 jaar) gedaan. Anneke Veldman was in 1930 (81 jaar) overleden.
Hun zoon Siemen Jans Kooi en zijn eerste vrouw Kornelske Pieters Blok woonden na hun huwelijk in 1852 ook in wijk D, huisnummer 5. Later verhuisde hij naar D2, en woonde daar, met zijn tweede vrouw Wilhelmina bij ‘t Werk, zowel in 1870, 1880 en 1890. Toen D1 afgebroken werd, veranderde de nummering van D2 in D1.
Dit betekent dat de geboorte van mijn grootvader Simen Kooi, die in 1875 geboren werd, in dit huisje plaatsvond. Een foto van dit huisje vond ik in zijn fotoalbum. Zijn vader, Siemen Jans, overleed in 1906 (75 jaar). Wilhelmina bij ‘t Werk bleef alleen achter (69 jaar). Het kan zijn dat zij hulpbehoevend werd (ik meen dat ze erg dik was), zodat haar nichtje Elizabeth Pieters Kooi haar bijstond en na haar huwelijk met Pieter Weessies op 14 augustus bij haar introk op D1. Elizabeth (1886) was het zevende kind van Pieter Jans Kooi en Anje Buurman. Deze situatie duurde maar een half jaar, omdat Wilhelmina bij ‘t Werk, op 26 februari 1913 (75 jaar) overleed.
De familie Weessies woonde elf jaar op dit adres. In september 1924 vertrok het gezin naar Amerika, na het huisje verkocht te hebben aan de oudste broer van Elizabeth: Jan Pieters Kooi, die in 1904 met Derktje Brondijk was getrouwd. Hun beide zoons Pieter en Arend waren toen het huis al uit. Pieter vertrok in november 1924 ook naar Amerika en Arend trouwde in december 1924 met Jantina Werkman. Hun enige dochter Anje Ida Kooi (1913) verhuisde mee naar de Greedeweg D1. Daar bleef ze tot haar huwelijk met Ebel Hekkema in 1941. Een foto van Jan Pieters, Derktje Brondijk en de ongeveer vijftienjarige Anje Ida laat zien dat het huisje niet wezenlijk veranderd is.
Haar ouders bleven op D1 wonen totdat vader Jan Pieters in 1959 (81 jaar) overleed. Moeder Derktje Brondijk was ziekelijk en op hulp aangewezen en trok bij haar dochter in, totdat ze naar een bejaardenhuis in Winschoten verhuisde, waar ze in 1966 (84 jaar) overleed. De beide broers verkochten het huisje aan Jehovagetuigen die uit Zijldijk kwamen. Het huisje staat er nog steeds, zwaar verwaarloosd, en wordt bewoond door de familie Veenstra, die aangaven het zo rond 1973 van een ‘neger’ gekocht te hebben.

[Zie voor verdere informatie over het huisje - na de omnummering: Greedeweg 7 - en het ooggetuigeverslag van Jan Hinderk Kooi, kleinzoon van Jan Pieters Kooi, zoon van Pieter Kooi en Margarethe Muller: VERHALEN. Daar is ook het verslag van mijn bezoek aan het; huisje te vinden].

 

3. 4e GEN. - TAK I

SIERT JANS KOOI en LIJZABET PIETERS /JANNA OOSTERMAN

(Huwelijksaangifte: 13 januari 1855 - Lijzabeth Pieters Oosterman verklaarde geen schrijven te hebben geleerd); eerste afkondiging: zondag 14 januari 1855, akte 2 - ; tweede afkondiging: zondag 21 januari 1855; derde afkondiging 28 januari 1855).

SIERT JANS KOOI, het vijfde kind van Jan Pieters Kooi en Ettje Alderts Meijer, werd geboren op 14 mei 1834, ‘s ochtends om 8 uur, in Uithm. op huisnr 263d. Op 18 mei aangegeven door Jan Pieters Kooi, 31 jaar, daglooner. Getuige was: Jan Roelfs Griede, 22 jaar, zonder beroep (akte 34). Hij werd vernoemd naar oom Siert Pieters, die in 1875 ongehuwd zou overlijden.


Hij, daglooner, trouwde, 20 jaar, op 27 januari 1855 met LIJZABETH PIETERS OOSTERMAN, 20 jaar. Getuige was o.a. Meindert Sterenberg, gemeente ontvanger. Zij geeft hierin aan niet te kunnen schrijven en haar handtekening dus niet te kunnen zetten (akte 2).
* Lijzabeth werd op 6 juni 1834 aangegeven door Battruda Drewes, 54 jaar, vroedvrouw, wonende in ‘t Zandt, die verklaarde dat op 5 juni 1834, ‘s ochtends om 10 uur was ‘in onechte geboren in het huis no. 3 te Oosternieland’ LIJZABETH, uit Martje Pieters Oosterman, ‘hier tegenwoordig’, 32 jaar, ongehuwd, boerenmeid, dochter van wijlen Pieter Reerts Oosterman en Janneke Alberts (akte 38).

* Pieter Reerts Oosterman, geboren 9 oktober 1774, overleden 20 januari 1829 (akte 4) en Janneke Alberts, geboren in 1775, overleden 5 juni 1823 (akte 30), ‘ beiden van de Meden’ waren getrouwd op 6 september 1801.

* Pieter en Janneke kregen acht kinderen, van wie Martje Pieters, de moeder van Lijzabeth de eerste was:

1. Martje Pieters, geboren in 1802.
2. Jan Pieters, geboren in 1809. Hij, timmerman, overleed op 24 maart 1847, 38 jaar (akte 29).
3. Grietje Pieters, geboren op 12 januari 1807.
4. Jan Pieters, geboren op 2 februari 1809.
5. Albert Pieters, geboren op 19 december 1810.
6. Margaretha (Grietje) Pieters, geboren op 24 oktober 1813, ‘s middags om 5 uur in Uithm. op huisnummer 204. In tegenwoordigheid van Pieter Roelfs Kooij, 42 jaar, landbouwer en Edze Pieters van der Weg, 37 jaar, dagloner. Zij overleed op 6 juli 1816, 2 jaar (akte 19).
7. Sikke Pieters, geboren op 14 mei 1815 in Uithm. op huisnummer 204. Hij trouwde op 26 juni 1856, 41 jaar, met Oktje Jacobs Bultena, 45 jaar (akte 19).
8. Janna Pieters, geboren op 17 maart 1822, ‘s avonds om 9 uur in Uithm. op huisnummer 204. In tegenwoordigheid van Edze Pieters van der Weg, 45 jaar, dagloner en Pieter Roelfs Kooi, 52 jaar, landbouwer (akte 24). Zij overleed op 26 januari 1823, 39 weken (akte 4).

* Moeder Janneke Alberts overleed vier en een halve maand later, op 5 juni 1823. Martje Pieters, de oudste dochter, was op dat moment 21 jaar.

De familie Pieter Reerts Oosterman/Janneke Alberts en Pieter Roelfs Kooi/Siepke Jans Siertsema waren buren. Zij woonden op resp. huisnummer 204 en 203. Hun kleinkinderen Lijzabeth Oosterman en Siert Jans Kooi, beiden geboren in 1834 trouwden met elkaar in 1855.

Siert werkte en woonde voor zijn huwelijk als boerenknecht in 1853 op de boerderij van W.T. Dijksterhuis.

- Uit de Huwelijkse Bijlagen blijkt dat Siert Jans Kooi geen militaire dienstplicht hoefde te vervullen en: ‘uit hoofde van ligchaamsgebrek finaal’ was vrijgesteld. Als merkbaar kenteken werd vermeld dat hij ‘slechts een oog’ had!

- SIERT overleed op 30 november 1870, ‘s avonds om 7 uur in Uithm., 36 jaar, als echtgenoot van JANNA OOSTERMAN. Aangegeven door Harm Maring, 33 jaar, landbouwer en Alje Wiersinga, 25 jaar, daglooner, naburen (akte 76).

Opmerking:
De naam ‘Janna Oosterman’ op deze akte wekt bevreemding, omdat Siert Kooi aanvankelijk trouwde met Lijzabeth Pieters Oosterman!

* 1 - Lijzabeth had een voorkind: ETTJE OOSTERMAN, geboren op 24 oktober 1854 in Uithm. Op 25 oktober 1854 aangegeven door Harmanna Monningh, 55 jaar van beroep vroedvrouw, die verklaarde dat op 24 oktober 1854, ‘s morgens om 3 uur, een dochter was geboren, genaamd ETTJE, van welk kind Janna Oosterman, van beroep dienstmeid te Uithuistermeeden, de moeder is, zijnde de comparante bij de verlossing tegenwoordig, die heeft plaatsgehad in het Roomsch Catholieke Armenhuis (akte 109). De getuigen waren: Conraad Weemeijer, 44 jaar, daglooner en Jacob de Vries, 37 jaar, daglooner.

- In de marge staat een aantekening van 10 februari 1879: ‘Het in deze acte genoemde kind is door Janna Oosterman, van beroep dagloonster, wonende te Uithuistermeeden, van het hare erkend, blijkens daarvan op de 31 januari 1879 opgemaakte acte ingeschreven in het register van geborenen onder nummer 17, Uithuistermeeden, de 31 januari 1879'.

* Ettje werd dus niet door Siert Jans Kooi gewettigd. Zij werd pas door Janna Oosterman erkend op 31 januari 1879.

- Janna Oosterman, 44 jaar, dagloonster, verscheen op 31 januari 1879. Zij ‘heeft bij deze te erkennen een kind van het vrouwelijke geslacht op de 24e oktober 1854 te Uithuistermeeden geboren’ en ‘verklaart uit de registers van geborenen van dat jaar op de 25e oktober daaraanvolgend ingeschreven onder nummer 109 met de voornaam ETTJE als kind van Janna Oosterman’. Getuigen waren: Pieter Camphuis, 28 jaar, zonder beroep en Jan Andries Dik, 68 jaar veldwachter te Oldenzijl (akte 17).

* Opmerkelijk is dat Lijzabet/Janna nu ineens wel blijkt te schrijven, want in een opvallend groot handschrift tekent ze de akte als volgt: J.OOSTERMAN- ETJE OOSTERMAN trouwde, 24 jaar, op 28 februari 1879 in Uithm. met HARM BERENDS NOORDHUIS, 21 jaar (akte 3). Hij was op 14 december 1854 in Uithm. geboren. Zijn vader was Berend Pieters Noordhuis, zijn moeder was Weike Harms Sikkenga.
Uit de gegevens van het Bevolkingregister 1870 blijkt dat Etje Oosterman was ingetrokken bij het gezin van Berend Pieters Noordhuis en zijn tweede vrouw Hendrikje Riepma, die op 7 mei 1876 overleed. Vijf maanden later, op 20 oktober 1876, trouwde Berens met de moeder van Etje: Lijzabet Pieters Oosterman. Twee en een half jaar later viel er binnen dit gezin dus weer een huwelijk te vieren: Etje Oosterman, de dochter van Lijzabeth, trouwde met Harm Noordhuis, de zoon van Berend.

SIERT JANS KOOI en LIJZABET PIETERS OOSTERMAN kregen samen zes kinderen, die allen in Uithm. werden geboren. Opmerkelijk is dat de moeder - de ‘comparant’ - in alle geboorteaktes aangeduid wordt met JANNA PIETERS OOSTERMAN. Deze aanduiding moet op het conto van Siert Pieters geschreven worden, omdat hij zijn kinderen aangaf:

* 1/2 - MARTJE SIERTS KOOI (5e GEN), geboren op 6 april 1856, ‘s nachts om 1 uur. Aangegeven door Siert Jans Kooi, daglooner, comparant is Janna Pieters Kooi (akte 45).
Zij trouwde, 21 jaar, op 21 november 1877 in Uithm. met PIETER BRONTSEMA (daglooner), 25 jaar (akte 30). Hij werd geboren op 26 november 1852 in Uithm.

- Pieter overleed op 29 mei 1916 in Uithm., 63 jaar (akte 20).
- Martje overleed op 24 december 1917, ‘s nachts om 4 uur, in Uithm., 61 jaar (akte 55).

Martje en Pieter kregen acht kinderen:

1. Siert Brontsema, geboren in 1878. Hij trouwde met Geertruida Pieterman (akte 23).
2. Wibke Brontsema, geboren in september 1881 (akte 101). Zij trouwde met Pieter van der Ploeg (akte 31).
3. Janna Brontsema, geboren in 1884. Zij trouwde met Arend Bakker (wett. 1 kind) (akte 31).
4. Grietje Brontsema, geboren 30 november 1887, ‘s middags om 5 uur (akte 119). Zij trouwde met Jakob Schoonveld (wett. 1 kind) (akte 1).
5. Detje Brontsema, geboren 19 september 1890. ‘s nachts 1 uur (akte 102).
6. Jan Brontsema, geboren 8 juli 1893, ‘s middags om 3 uur (akte 87). Hij trouwde met Gerritje Schoonveld (akte 36).
7. Tomas Brontsema, geboren in 1897. Hij trouwde met Roelfien Schipper (17 jaar) (akte 8).
8. Trijntje Brontsema, geboren 16 november 1899, ‘s ochtends om 4 uur (akte 109). Zij, dienstbode, 19 jaar, trouwde met Nikolaas Petrus Scheer, metselaar (akte 25).

WONEN:

Volgens het Bevolkingsregister 1890 woonde het gezin in Wijk. D, huisnummer 17. Als geboortedatum van Martje Kooi wordt opgegeven 6 april 1854. Er waren op dat moment 9 kinderen: Klaas (tussen Janna en Grietje) en Detje (tussen Grietje en Jan).

* 2/3 - JAN SIERTS KOOI (5e GEN), geboren op 14 oktober 1858, ‘s avonds om 10 uur, akte 98. Hij overleed op 7 februari 1881 in Uithm., 22 jaar, (akte 9). Hij overleed twee maanden voor het vertrek van de familie naar Amerika.

* 3/4 - TRIJNTJE SIERTS KOOI (5e GEN), geboren op 6 maart 1861, ‘s nachts om 2 uur, aangegeven door Siert Jans Kooi, 26 jaar, daglooner, comparant is Janna Pieters Oosterman. Getuige is Derk Willems Dijk, 58 jaar, veldwachter (akte 32). Trijntje ging in 1881 mee naar Amerika.

* 4/5 - LUBBERT SIERTS KOOI (5e GEN), geboren op 19 september 1864 (akte 105).
Hij overleed op 15 februari 1866 in Uithm., 1 jaar en 4 maanden (akte 13).

* 5/6 - SIEPKE SIERTS KOOI (5e GEN), geboren op 22 mei 1867, dochter van Janna Oosterman, ‘s avonds om 10 uur, (akte 62). Siepke ging in 1881 mee naar Amerika.

* 6/7 - SIERT SIERTS KOOI (5e GEN), geboren op 20 december 1870, ‘s ochtends om 9 uur, zoon van Janna Oosterman, 37 jaar, echtgenote van wijlen Siert Kooi. Aangegeven door Wilhelmina bij ‘t Werk, 33 jaar, dagloonster. Getuigen: Alje Wiersinga, 25 jaar en Derk Willems Dijk, 68 jaar, agent van politie (akte 141).

[Vader Siert Jans Kooi was drie weken eerder, op 30 november 1870 overleden].
Siert ging in 1881 mee naar Amerika, 10 jaar oud.

(Huwelijksaangifte: 8 september 1876 - akte 22; eerste afkondiging: zondag 10 september 1876 - akte 63; tweede afkondiging: zondag 17 september 1876, akte 65):

LIJZABETH PIETERS OOSTERMAN hertrouwde zes jaar later, 42 jaar oud, op 20 oktober 1876, in Uithm. met BEREND NOORDHUIS, 49 jaar (akte 24).
Hier blijkt Lijzabet wel te kunnen schrijven omdat ze haar handtekening in een opvallend en markant handschrift als volgt neerzet: L.P.OOSTERMAN.
Hij werd geboren op 16 december 1827 in ‘t Zandt. Zijn vader was Pieter Jans Noordhuis, geboren op 17 december 1797 in Uithm., overleden op 7 maart 1868 in Oosternieland, 70 jaar; zijn moeder was Pieterke Berends Bossema, geboren op 1 mei 1805 in Zijldijk, overleden op 23 maart 1886 in Oosternieland, 80 jaar. Zij waren op 3 januari 1824 in Uithm. getrouwd.

* Berend was weduwnaar van Wijke Harms Sikkenga, 21 jaar (met wie hij, 24 jaar, op 27 december 1851 getrouwd was) (akte 28); zij werd in 1830 geboren en overleed op 21 februari 1865, 35 jaar.

Berend en Wijke kregen vijf kinderen:

1. Pieter Berends Noordhuis, geboren in 1852. Hij trouwde, 25 jaar, op 20 december 1877 in Bierum met Jodina Harms, 21 jaar (akte 43). Hij overleed op 31 maart 1920 in Groningen, 70 jaar (akte 540; akte 15, Bierum).
2. Harm Berend Noordhuis, geboren in 1854.
3. Albertje Berends Noordhuis, geboren in 1859.
4. Jantje Berends Noordhuis, geboren in 1862. Zij trouwde, 19 jaar, op 7 januari 1881 in Uithm. met Pieter Heun, 20 jaar (akte 1), drie maanden voor het vertrek van de rest van de familie naar Amerika. In 1883 kregen zij een zoon, Klaas Heun, die na drie weken in Zijldijk (‘t Zandt) overleed op 26 november 1883 (akte 61). Op 8 januari 1889 overleed hun zoon Sikke Heun in Uithm. 1 jaar oud (akte 1). Jantje Noordhuis overleed op 25 januari 1930, 68 jaar in Zijldijk (‘t Zandt).
5. Een levenloos geboren kind van het vrouwelijk geslacht op 9 maart 1864 (akte 13).

* Berend hertrouwde, 38 jaar (vier maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw) op 24 juni 1865 met Hindrikje Riepma, 49 jaar. Zij was weduwe van Dirk Wilken Mulder en tien jaar ouder dan Berend en werd op 18 oktober 1816 in Holwierde geboren. Zij overleed op 7 mei 1876, 60 jaar (akte 36).

Vijf maanden na het overlijden van zijn tweede vrouw trouwde Berend Noordhuis dus met Lijzabet Pieters Oosterman. De trouwakte vermeldt dat zij ‘meerderjarige natuurlijke, niet erkende dochter van Martje Pieters Oosterman’, ‘verklarende de bruid met Eede dat zij in de overlegde overlijdensacte van Siert Kooi voorkomt als Janna Oosterman en in haar geboorte- extract als Lijzabeth Pieters Oosterman, doch dat met Janna en Lijzabeth Pieters Oosterman eene en dezelfde persoon is aangeduid.’
De getuigen zijn: Jacob Jans Klein, koopman, Nanne Koolman, kuiper, Freerk Derks Dijk, veldwachter en Harmannus Rozemulder, kleermaker. De trouwakte vermeldt verder:
‘verklaren voorts de vier gemelde getuigen onder Eede, dat het hun welbekend is, dat Janna Oosterman en Lijzabeth Pieters Oosterman, aldus verschillend in de overlegde stukken
voorkomende, eene en dezelfde persoon is en is de weduwe van Siert Kooi.’
Een antwoord op de vraag waarom Lijzabet Pieters zelfs in officiële stukken ook als Janna Pieters werd aangeduid zal wel nooit beantwoord worden. Een reden zou kunnen zijn dat Lijzabet zich identificeerde met Janna, haar jongste zusje, dat slechts 39 weken leefde. Janna stierf in 1823, hetzelfde jaar als haar grootmoeder Janneke (Janna?) Alberts overleed.

Berend Noordhuis en Lijzabeth Oosterman kregen samen ook nog een kind:

* 7/8 - JAN NOORDHUIS, geboren op 10 augustus 1878, ‘s nachts om 3 uur. Aangegeven door Berend Noordhuis, 51 jaar, dagloner. Getuige: Jacob Jans Klein, 46 jaar, koopman (akte 94).

* In 1881 emigreerde het gezin naar Noord-Amerika. Op de passagierslijst staan de volgende namen:

1. Berend Noordhuis, 54 jaar, farmer;
2. Janna Noordhuis, 46 jaar [is dus Lijzabet Pieters Oosterman];
3. Albertje Noordhuis, 22 jaar [dochter van Berend Noordhuis en zijn eerste vrouw Wijke Harms Sikkenga];
4. Trijntje Noordhuis, 20 jaar [dochter van Janna Pieters Oosterman en Siert Jans Kooi];
5.Siebke Noordhuis, 15 jaar [idem, is 13 jaar];
6. Siertje Noordhuis, 10 jaar [is Siert Oosterman, zoon van Janna Oosterman en Siert Kooi];
7. Jan Noordhuis, 2 jaar [ zoon van Janna Oosterman en Berend Noordhuis].
Ze komen aan in New York op 16 april 1881.

* Volgens het Bevolkingregister 1880-1890 (blad 21) woonden op huisnummer D18 behalve Berend Noordhuis, Janna Oosterman, Siert Kooi (stiefzoon) en Jan Noordhuis (zoon).
Erachter staat geschreven: “maart 1881 - Noord Amerika”. Albertje, Trijntje en Siepke woonden toen elders.

WONEN:

* 1860 - Volgens het Bevolkingsregister 1860-1870 gingen Siert Jans Kooi en Janna Pieters Oosterman na hun huwelijk op 27 januari 1855 wonen in Wijk A.
Het gezin bestond in 1860 uit de volgende personen, die allen, behalve Janna Pieters Oosterman, doopsgezind waren:

1. Siert Jans Kooi, geboren 12 mei 1834, hoofd, daglooner;
2. Janna Pieters Oosterman, geboren 5 juni 1834, Hervormd;
3. Etje Sierts Kooi, geboren in 1854;
4. Martje Sierts Kooi, geboren 6 april 1856;
5. Jan Sierts Kooi, geboren 8 oktober 1858.

Opmerkingen:
- opvallend is hier dat Etje hier ‘Sierts Kooi’ genoemd was. Zij was een voorkind van Janna Oosterman van een onbekende man. Elders wordt Etje steeds met ‘Oosterman’ aangeduid.
- op 6 maart 1861 werd Trijntje Sierts Kooi geboren.

* 1870 - Tien jaar later (Bevolkingsregister 1870-1880, blad 506) woonde het gezin in Wijk D op huisnummer 6 en bestond uit de volgende personen, die allen Doopsgezind waren, behalve Janna Oosterman, die Hervormd was:

1. Siert Jans Kooi, hoofd, daglooner, geboren 18 mei 1832 (moet zijn 14 mei 1834);
2 Janna Oosterman, vrouw, geboren 15 juni 1832;
3. Jan Kooi, geboren 20 oktober 1858 (moet zijn 16 oktober 1859);
4. Trijntje Kooi, geboren 6 maart 1861;
5. Siepke Kooi, geboren 22 mei 1867;
6. Siert Kooi, geboren 20 december 1870 (ingeschreven 21 december).

Opmerkingen:
- Siert Kooi overleed op 30 november 1870.
- Etje Oosterman (1854, 16 jaar) en Martje Kooi (1856, 14 jaar) woonden niet meer thuis.

* 1870 - Intussen was Ettje Oosterman bij de familie Berend Noordhuis en zijn tweede vrouw Hendrikje Riepma ingetrokken; zij woonden ook in Wijk D. no. 20n (blad 523):
Dit gezin bestond in 1870 uit de volgende personen, die allen Nederland Hervormd waren:

1. Berend Noordhuis, hoofd, daglooner, geboren 16 december 1827;
2. Hendrikje Riepma, vrouw, geboren 18 oktober 1816 (bijgevoegd: overleden);
3. Abeltje Noordhuis, geboren 10 maart 1859 (vertrokken naar ‘t Zandt, 29 november 1878);
4. Jantje Noordhuis, geboren 27 april 1861 (vertrokken naar ‘t Zandt, 10 juni 1873);
5. Jan Noordhuis, geboren 10 augustus 1878 (ingeschreven 11 september 1878);
6. Ettje Oosterman, geboren 20 oktober 1854 (ingeschreven 19 februari 1879);
7. Harm Noordhuis, geboren 14 december 1854 (bijgevoegd: vorige woonplaats ‘t Zandt).

Opmerkingen:
- De eerste zoon van Berend Noordhuis en Weike Harms Sikkenga was Pieter Noordhuis (hij was het huis al uit), geboren op 31 maart 1852 in Oosternieland; hij trouwde op 20 december 1877 in Bierum met Jodina Harms, geboren op 26 maart 1856 in Bierum. Pieter overleed op 31 maart 1922 in Groningen, 70 jaar; Jodina overleed op 25 september 1945 in Spijk, 89 jaar.

* 1880 - Weer tien jaar later (Bevolkingsregister 1880-1890) blijkt dat ook Janna Oosterman (45 jaar) bij Berend Noordhuis (50 jaar) is ingetrokken. Ze woonden nu in wijk D. no. 18. Op 20 oktober 1876 waren ze getrouwd. (Een maand na Pieter Kooi en Anje Buurman; drie maanden na Siementje Kooi en Klaas Sikkenga).
Het gezin bestond in 1880 uit de volgende personen:

1. Berend Noordhuis, hoofd, geb. 14 december 1826 in t ‘Zandt, Ned. Herv., dagloner;
2. Janna Oosterman, vrouw, geb. 2 juni 1834 te Uithm., Doopsgez.;
3. Siert Kooi, stiefzoon, geb. 20 december 1870 te Uithm., Doopsgez.;
4. Jan Noordhuis, zoon, geb. 10 augustus 1878 te Uithm., Ned. Herv. Erachter staat geschreven: “Maart 1881, Noord Amerika.”

Opmerkingen:
- Siert Kooi (geboren 1870) was het enige kind uit het eerste huwelijk van Janna Oosterman dat meekwam naar het tweede huwelijk..
- Jan Noordhuis was het kind van Janna Oosterman en Berend Noordhuis

Zoals vermeld emigreerde de familie in maart 1881 naar Noord Amerika. De aankomst in New York was 16 april 1881. Jan Sierts Kooi, het derde kind van Siert en Janna, geboren in
1859, overleed vlak voor het vertrek: 7 februari 1881, 21 jaar oud.

- Martje Sierts Kooi bleef in Nederland. Zij was in 1877 getrouwd met Pieter Brontsema en bleef in Nederland.
- Etje Oosterman en Harm Noordhuis gingen aanvankelijk niet mee naar Amerika. Ze volgden de familie in juni 1881. Ze waren intussen, op 28 februari 1879, beiden 24 jaar, getrouwd en woonden aanvankelijk in bij de familie Bakker in Wijk D, no. 27, later op no. 36. De familie Bakker bestond in 1880 uit vier personen: Egbert Bakker, Anje Bos, Tonnis
Bakker en Klaas Bakker.

 

4a. 4e GEN. - TAK I

1e maal: PIETER JANS KOOI en ANJE BUURMAN

(Huwelijksaangifte: 1 september 1876 - akte 21; eerste afkondiging: zondag 3 september 1876 - akte 61; tweede afkondiging: zondag 10 september 1876 - akte 62).

geb.acte Pieter Jans Kooi - 20 oktober 1847 *** geb.acte Anje Buurman - 26 augustus 1857

huw.acte Pieter Jans Kooi en Anje Buurman - 16 september 1876

PIETER JANS KOOI, het achtste kind van Jan Pieters Kooi en Ettje Alderts Meijer, werd geboren op 21 oktober 1847, ‘s ochtends om 6 uur in Uithm. (akte 77). Hij werd vernoemd naar grootvader van vaderszijde: Pieter Roelfs.
Hij trouwde, 28 jaar, op 16 september 1876 in Uithm. met ANJE EISSES BUURMAN, 19 jaar (akte 20). Zij werd geboren op 26 augustus 1857. Haar vader was Eisse Meinderts Buurman (overleden 7 maart 1886, 68 jaar, akte 12), haar moeder was Mientje Menses Oosting.
Pieter Jans Kooi was een ‘nakomertje’. Hij werd ruim zes jaar na zijn voorlaatste broer Lubbert Jans geboren, toen zijn moeder Ettje Alderts Meijer al 45 jaar oud was.

- ANJE overleed in haar kraambed bij de geboorte van Anje Kooi op 29 oktober 1890, ‘s nachts om 4 uur, in Roodeschool, 33 jaar (akte 49).

Pieter en Anje kregen acht kinderen, die allen in Roodeschool werden geboren:

* 1 - WILLEMINA PIETERS KOOI (5e GEN), geboren op 11 december 1876, ‘s middags om 5 uur. Aangegeven door Pieter Jans Kooi, 29 jaar, daglooner. Getuigen: Klaas Veenkamp , 42 jaar, koornschipper en Freerk Derks Dijk, 41 jaar, veldwachter (akte 141).
Zij trouwde, 23 jaar, op 20 juni 1900 in Uithm. met ARENT DOBBEMA, 34 jaar (akte 16). Hij werd geboren op 22 augustus 1865 in Uithm.

- Arent overleed op 19 september 1933 in Uithm., 68 jaar (akte 26).
- Willemina (ook Wilhelmina) overleed 35 jaar later op 13 oktober 1968 in Uithm., 91 jaar.
Beiden liggen begraven in Oosteinde.

Willemina en Arent kregen twee kinderen:

1. NN, levenloos geboren op 27 augustus 1900 (akte 54).
2. Luitje Dobbema, geboren in 1902. Hij overleed op 21 december 1902, 15 dagen (akte 63).

* 2 - JAN PIETERS KOOI, geboren op 17 januari 1878. Hij trouwde op 16 november 1904 in Uithm. met DERKTJE BRONDIJK (volgt: 8. 5e GEN. - TAK I).

* 3 - ETTJE PIETERS KOOI (5e GEN), geboren op 16 mei 1879, ‘s avonds om 9 uur. Aangegeven door Pieter Jans Kooi, 31 jaar, dagloner. Getuigen: Berend Dekker, 35 jaar, schoenmaker en Jacob Nieveen, 52 jaar logementshouder (akte 68).
Zij trouwde, 27 jaar, op 26 april 1907 in Uithm. met MATTHEUS SWIJGHUIZEN - veldarbeider - 28 jaar. Hierbij werden twee kinderen gewettigd (akte 6). Mattheus werd geboren op 24 juni 1878 in Garsthuizen. Zijn vader was Roelof (ook Roelf) Swijghuizen, geboren op 1 april 1850 (hij overleed op 25 maart 1906, ‘s ochtends om 11 uur, 55 jaar, akte 10. Zijn vader was Pieter Pieters Swijghuizen, overleden 10 januari 1924, ‘ochtends om 7 uur, 93 jaar, akte 3(Pieter Pieters was gehuwd met Willemina Christiana Kok), zijn moeder was Hendrikje Ousema, geboren op 11 mei 1851.
Roelof Swijghuizen en Hendrikje Ousema waren op 26 oktober 1872 in ‘t Zandt getrouwd (akte 31). Het gezin woonde ten tijd van VT 1890 in Wijk D. 66.2, samen met de kinderen:

1. Pieter, geboren in 1876.
2. Albert.
3. Anje.
4. Wilhelmina Swijghuizen, geboren in 1873, was toen het huis al uit. Zij trouwde op 30 mei 1896 met Pieter Roelfs Kooi (zie aldaar).
5. Frederik Swijghuizen, geboren in 1880 in Loppersum. Hij overleed op 27 september 1880 in Uithuizen, 3 maanden (Uithuizen, akte 53 - Stedum, akte 27). Hij overleed ‘aan scheepsboord’, vader was schipper, moeder was schippersche.
6. Alje Swijghuizen.
7. Anje Zwijghuizen (met een Z), geboren in 1885. Zij overleed 14 mei 1896, ‘s middags 4 uur, 11 jaar (akte 25).


trouwboekje Ettje Kooi en Mattheus Swijghuizen

Ettje Kooi (rechts met bril) op het bietenland

Uit de Huwelijkse Bijlagen blijkt dat Mattheus voor de lichting 1898 lot no. 13 ten deel was gevallen. Uit hoofde van broederdienst was hij vrijgesteld van militaire dienst.
Ook is toegevoegd een ‘Certificaat van Onvermogen’. Mattheus en Ettje waren onvermogend om de kosten te betalen van de akten en verdere stukken, benodigd tot het aangaan van een huwelijk.
Verder waren de uittreksels uit de geboorteregisters aanwezig betreffende: Jan Kooi, geboren op 16 juli 1904 en Anje Kooi, geboren op 4 april 1906.


Ettje Swijghuizen-Kooi


- Mattheus overleed op 27 januari 1921 in Spijk, 42 jaar (akte 3).
- Ettje overleed 22 jaar later op 9 juni 1943 in Spijk, 64 jaar (akte 18).

Ettje Pieters Kooi had drie voorkinderen:

[Volgens de huwelijksakte werden twee kinderen gewettigd; dit waren: het tweede kind Jan Kooi en het derde kind Anje Kooi. Het eerste kind Pieter Kooi werd opgenomen in het gezin van grootvader Pieter Jans Kooi en zijn tweede vrouw Anneke Veldman].

* 1 - Pieter Kooi (later Swijghuizen) (6e GEN), geboren op 26 maart 1902 in Oudeschip. Op 28 maart 1902 aangegeven door Pieter Jans Kooi, 55 jaar [grootvader gaf dus zijn kleinzoon aan], die verklaarde dat op 26 maart, ‘s avonds om 6 uur, in zijn tegenwoordigheid en in zijn woning uit Ettje Kooi, ongehuwd en zonder beroep, wonende te Roodeschool, was geboren PIETER. De getuigen waren: Freerk Derks Dijk, veldwachter, 46 jaar en Valentijn Clei, veldwachter, 34 jaar. In de marge is toegevoegd de huwelijksakte no.6 van 26 april 1907, waarmee Pieter is ‘erkend en mitsdien gewettigd’ (akte 26).


Pieter Swijghuizen - petroleumboer - trouwde, 22 jaar,op 19 november 1924 in Uithm. met Greetgen Braams, 25 jaar (akte 38).
Zij werd geboren op 11 januari 1899 in Ihrhove (Dtsl.). Haar vader was Folgert Braams, spoorwegarbeider, haar moeder was Gescheliene Duisken.

- Greetgen overleed op 5 maart 1990 in Roodeschool, 91 jaar.
- Pieter overleed op 23 oktober 1999 in Roodeschool, 96 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

* 2 - Jan Kooi (later Swijghuizen) (6e GEN), geboren op 16 juli 1904. Hij trouwde met Catharina van der Ploeg. Jan overleed op 30 maart 1987, 82 jaar.

* 3 - Anje Kooi (later Swijghuizen) (6e GEN), geboren op 4 april 1906. Zij trouwde met Jan Jonker (klompenmaker in Oudeschip, nr. 15). Anje overleed op 9 februari 1952 , ‘s middags om 5 uur, in Groningen, 45 jaar (Groningen, akte 216 - Uithm. akte 5). Zij kregen een dochter: Ettie Jonker, geboren op 24 oktober 1944. Zij trouwde met Jan Hendrik Spijk, geboren op 21 september 1945.

Ettje Kooi en Mattheus Swijghuizen kregen zes kinderen:
*1/ 4 - Roelf Swijghuizen, geboren op 1 december 1907. Hij trouwde met ....... Het gezin vertrok naar Vancouver (Canada) (kinderen: Margaret en Roelfke).

* 2/5 - Siert Swijghuizen, geboren op 7 juni 1909. Hij trouwde met Geeske Wiegers; zij overleed op 15 september 1985. Siert overleed op 28 maart 2008 in Kraggenburg, 98 jaar. Zij kregen twee kinderen: 1. Henk G. Swijghuizen, geboren op 17 augustus 1944. Hij trouwde op 3 juli 1942 met Annie van Dartel; 2. Mattheus (Ties) Swijghuizen.

* 6 - Frederik Swijghuizen, geboren op 21 september 1913. Hij overleed op 8 februari 1919 in Spijk, gemeente Bierum, 5 jaar (akte 12).

* 7 - Eise Swijghuizen, geboren op 21 december 1917. Hij overleed in 1996, 79 jaar.

* 8 - Hendrik Swijghuizen, geboren op 21 december 1917. Hij overleed op 18 juni 1985, 67 jaar.

* 9 - Frederik (Fré) Swijghuizen, geboren op 29 juni 1920. Hij trouwde, 23 jaar, op 19 mei 1944 met Fenje Pijper, 18 jaar. Zij werd geboren op 11 april 1926 in Zijldijk.
Fenje overleed op 23 mei 2006, 80 jaar. In 2009 wordt hij 89 jaar. Zij kregen 4 kinderen:
1. Ties Swijghuizen, geboren op 4 november 1944. Hij trouwde op 22 mei 1970 met Epie Wilbrink,
2. Siepke Swijghuizen, geboren op 27 augustus 1946. Zij trouwde met Jan Rijkens, van wie zij op 16 juli 1980 is gescheiden
(kinderen: 1. Ethilda Rijkens - 14 oktober 1947, overleden 13 juli 1990. Zij was gehuwd met Klaas Knol; 2. Gerrit Rijkens - 16 januari 1952. Hij trouwde met Henka Brontsema). Siepke hertrouwde op 3 mei 1983 met Leendert Willem Biesheuvel,
3. Etje Swijghuizen,
4. Gerrit Swijghuizen.

Fré Swijghuizen -3 juli 2008

* 4 - JANTJE PIETERS KOOI (5e GEN), geboren op 17 september 1880 in Roodeschool.
Zij trouwde, 26 jaar, op 22 mei 1907 in Uithm. met FERDINAND PIETERMAN, 27 jaar (akte 14). Hij werd geboren op 28 november 1879 in Roodeschool (akte 148). Zijn vader was Klaas Klasens Pieterman, zijn moeder was Tietje Uilhoorn.

Jantje Pieters Kooi kreeg twee voorkinderen van een onbekende man:

1 * ALBERT KOOI (6e GEN), geboren op 21 oktober 1902, ‘s ochtends om 5 uur, in Uithm. uit Jantje Kooi, dienstmeid, ongehuwd (akte 99). Albert werd aangegeven door Anneke Veldman, die aangaf niet te kunnen tekenen. ALBERT overleed op 8 april 1903 in Roodeschool, 5 maanden (akte 21).

2 * ANJE KOOI (6e GEN), geboren op 19 november 1905, in Uithm. (akte 109).
Zij overleed op 22 juli 1906, ‘s middags om 2 uur, 8 maanden, ‘gewoond hebbende te Losdorp (Bierum), natuurlijke, niet erkende dochter van Jantje Kooi, dienstmeid, wonende te
Uithuizermeeden (Bierum, akte 30).

- Ferdinand overleed 8 maart 1951 in Uithm., 71 jaar (akte 12).
- Jantje overleed op 12 januari 1956 in Uithm., 75 jaar.
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

* 5 - EISSE PIETERS KOOI, geboren op 24 januari 1883. Hij trouwde op 24 november 1905 met EESKE VAN DER PLOEG (volgt: 9. 5e GEN. - TAK I).

* 6 - SIERT PIETERS KOOI, geboren op 9 december 1884. Hij trouwde op 20 november 1908 met TRIJNTJE WIT (volgt: 10. 5e GEN.- TAK I).

* 7 - ELIZABETH PIETERS KOOI (5e GEN), geboren op 14 augustus 1886, ‘s nachts om 5 uur (akte 87). Zij trouwde, 26 jaar, op 12 juli 1912 in Uithm. met PIETER WEESSIES, 19 jaar. Hierbij werd een kind gewettigd (akte 23). Hij werd geboren in 1893 in Niekerkje, gemeente Uithm.
De familie vertrok in 1924 vanuit Rotterdam met het SS Veendam naar Noord- Amerika. Aankomst New York op 27 september 1924, bestemming Elchardt Lake, Wisconsin (zwager Herman Scheerkort).

- Elizabeth overleed op .........................
- Pieter overleed ..........................

Elizabeth en Pieter kregen twee kinderen: 1. Anneke Weessies, geboren op 13 juni 1910. Zij overleed, als Ann Vos, op 5 december 2007, 97 jaar; 2. Pieter Weessies, geboren in 1915.

* 8 - SIMENTJE PIETERS KOOI (5e GEN), geboren op 5 maart 1889, ‘s nachts om 3 uur (akte 19). Zij overleed op 13 november 1904, ‘s nachts om 2 uur in Roodeschool, 15 jaar (akte 45).

* 9 - ANJE PIETERS KOOI (5e GEN), geboren op 29 oktober 1890, ‘s nachts om 2 uur (akte 116). Moeder Anje Buurman overleed twee uur later in haar kraambed, 33 jaar. Anje Pieters overleed op ..................

 

4b. 4e GEN. - TAK I

2e maal: PIETER JANS KOOI en ANNEKE VELDMAN

PIETER JANS KOOI hertrouwde op 27 juli 1892 in Uithm, 44 jaar, met ANNEKE VELDMAN, dagloonster, 43 jaar oud (akte 18).
Zij werd geboren op 3 maart 1849 in Zandeweer, gemeente Kantens. Haar vader was Herman Rudolf Frederich Veldman (dagloner, afkomstig uit Dissen (Dtsl.) Hij overleed op 4 november 1873 in Uithuizen, haar moeder was Christina Elsing.
- Anneke (ook Antje) Veldman (soms Feldman) was eerder, 26 jaar, op 23 september 1875 in Uithm. getrouwd met WILLEM GROENDIJK, 39 jaar (akte 21). Hij werd geboren op 20 augustus 1836. Zijn vader was Kornelis Izebrand Groendijk, zijn moeder was Anje Tjasses van Dijk (akte 44). (Willem Groendijk, 27 jaar, was eerder, op 24 oktober 1863 in Uithm. getrouwd met Angenetha Veld, 23 jaar. Daarbij werden 2 kinderen gewettigd (akte 29). Een van die kinderen was Kornelis Groendijk, geboren in 1860. Hij trouwde, 21 jaar, op 20 augustus 1881 met Janna Bonthuis. Zij overleed op 3 april 1871 in Oosternieland, 31 jaar).

- Anneke Veldman en Willem Groendijk kregen drie kinderen:

1. CHRISTINA GROENDIJK, geboren op 26 december 1875. Zij trouwde, 19 jaar, op 8 mei 1895 in Uithm. met TONNIS KOOI, 20 jaar (akte 6). Zijn vader was Willem Jakobs Kooi, zijn moeder was Lijzabeth Knipper. Christina overleed op 25 september 1947 in Uithm., 71 jaar, akte 30. [Hier raken TAK I en TAK III elkaar. Zie TAK IV].
2. Alberdiena Groendijk, geboren in 1877. Zij trouwde, 19 jaar, op 4 juli 1896 in Uithm. met Pieter Spijk (akte 21). Zijn vader was Jan Luitjens Spijk, zijn moeder was Anna Heuvel. Zij overleed op 16 december 1947 in Uithm., 70 jaar (akte 44).
3. Berend Groendijk, geboren op 24 februari 1879 in Uithuizen. Hij trouwde, 25 jaar, op 15 oktober 1904 in Stedum met Epke Dijkhuizen, 17 jaar (akte 20). Zij werd geboren in 1887 in Zeerijp.

- Willem overleed op 22 november 1881 in Uithuizen, 45 jaar (akte 49).

Tussen haar eerste huwelijk met Willem Groendijk en haar tweede huwelijk met Geert Krol kreeg Anneke Veldman een kind van een onbekende man: RUDOLF VELDMAN, geboren op 1 augustus 1884.

ANNEKE VELDMAN hertrouwde, 40 jaar, op 20 maart 1889 in Uithm. met GEERT KROL, 50 jaar (akte 4). Hij was geboren in 1839 in Kantens. Zijn vader was Klaas Jans Krol, zijn moeder was Martje Geerts Bakker. Hij overleed, na negen maanden huwelijk, op 14 december 1890, 51 jaar, akte 61. (Geert Krol was eerder, op 21 januari 1871, in Warffum getrouwd met Aaltje Danhof).

- ANNEKE overleed op 26 november 1930 in Oudeschip, 81 jaar (akte 51).
- PIETER (dagloner; hij onderhield zijn leven lang de onverharde wegen die ten noorden van de Greedeweg naar de verschillende boerderijen liepen) overleed op 26 september 1936, ‘s avonds om 10 uur, in Roodeschool, 88 jaar (akte 25).
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Pieter en Anneke kregen samen nog een kind:

* 10/1 - ROELOF PIETERS KOOI (5e GEN), geboren op 3 april 1893, ‘s middags om 12 uur, te Roodeschool (akte 45). Roelof overleed op 19 mei 1893, ‘s avonds om 11 uur, in Roodeschool, 1 maand (akte 32). Moeder Anneke Veldman was op dat moment 43 jaar.

WONEN:

* 1880 - Volgens het Bevolkingsregister 1880-1890 gingen Pieter Jans Kooi en Anje Eisses Buurman na hun huwelijk op 16 september 1876 wonen in Wijk D, Greedeweg no. 5.
Het gezin bestond in 1880 uit de volgende personen, die allen Doopsgezind waren:

1. Pieter Jans Kooi (dagloner, hoofd van het gezin). Hij laat als geboortedatum vermelden: 5 november 1847, in plaats van 21 oktober 1847;
2. Anje Eisses Buurman;
3. Miena Kooi;
4. Jan Kooi;
5. Ettje Kooi;
6. Jantje Kooi.
Later worden nog bijgeschreven:
7. Eisse Kooi;
8. Siert Kooi;
9. Siementje Kooi;
10. Elizabeth Kooi.

* 1890 - Tien jaar later (Bevolkingsregister 1890-1900) was het gezin erg uitgebreid en woonde nog steeds in het kleine daglonershuisje in Wijk D, no. 5.
In 1890 bestond het gezin uit de volgende personen:

1. Pieter Kooi, hoofd, die weer als geboortedatum: 5 november 1847 liet vermelden;
2. Anje Buurman, geboren 26 augustus 1857 (haar naam is doorgestreept, met als toevoeging: overleden 29 oktober 1890);
3. Willemina Kooi, geboren 11 december 1876;
4. Ettje Kooi, geboren 16 mei 1879;
5. Jantje Kooi, geboren 17 september 1880;
6. Eisse Kooi, geboren 24 januari 1883;
7. Siert Kooi, geboren 9 december 1884;
8. Elizabeth Kooi, geboren 14 augustus 1886 (haar naam is doorgestreept);
9. Simentje Kooi, geboren 5 maart 1889;
10. Anje Kooi, geboren 29 oktober 1890 (ingeschreven 1 november 1890);
11. Anneke Veldman, vrouw, geboren 3 maart 1849, Kantens (zij zou twee jaar later met Pieter Kooi trouwen);
12. Rudolf Veldman, kind van no. 11, geboren 1 augustus 1884, Uithuizen (Rudolf was een kind van Anneke Veldman en een onbekende man - tussen 1881 en 1889 was zij niet getrouwd);
13. Berend Groendijk, geboren 24 februari 1879, Uithuizen (hij was het derde kind van Anneke Veldman en Berend Groendijk);
14. Roelof Kooi, geboren 3 april 1893, Roodeschool. (Hij was het kind van Anneke Veldman en Pieter Kooi. Zijn naam werd later bijgeschreven en doorgestreept, met als toevoeging: overleden 19 mei 1893.

Opmerkingen:
- Jan Kooi, 11 jaar in 1890, woonde niet meer thuis.
- Anneke Veldman woonde dus met haar kinderen in het gezin van Pieter Kooi toen Anje Buurman nog niet was overleden.

Pieter Jans Kooi, Anneke Veldman en pleegkind Pieter Swijghuizen
(gekuiste en ongekuiste versie)

 

5. 4e GEN. - TAK I

PIETER LUBBERTS KOOI en GRIETJE PRUIM

PIETER LUBBERTS KOOI, het eerste kind van Lubbert Pieters Kooi en Trijntje Jacobs Jensema, werd geboren op 3 december 1854 in Uithm. Hij werd vernoemd naar grootvader van vaderszijde: Pieter Roelfs. Pieter vertrok op 10 maart 1888 op drieëndertigjarige leeftijd naar Noord Amerika, maar hij kwam in augustus 1896 terug in Nederland.
Hij trouwde, 43 jaar, op 3 augustus 1898 te Uithm. met GRIETJE PRUIM, 23 jaar. Hierbij werd een kind gewettigd: ALBERT PRUIM (akte 16).
Grietje werd geboren op 22 februari 1875 (akte 18). Haar vader was Albert Pruim (hij overleed op 11 november 1915, 77 jaar, akte 16), haar moeder was Trijntje Pilon (zij overleed op 14 januari 1900. 55 jaar, akte 9).

Pieter Kooi woonde, voordat hij voor de eerste keer naar Amerika vertrok, bij zijn ouders in Wijk C, huisnummer 35. De familie Pruim woonde daarnaast op huisnummer C 36. Toen Pieter in 1888 vertrok was hij 33 jaar, zijn buurmeisje Grietje Pruim was toen 13 jaar. Toen hij in 1896 terugkwam was hij 42 jaar en Grietje 21 jaar. Twee jaar later trouwden ze [zie ook GEN 3].


waarschijnlijk Pieter Lubberts Kooi

Het gezin emigreerde in 1903 naar Noord Amerika.

- PIETER overleed op 27 april 1906, 51 jaar, in Fulton (Illinois).
- GRIETJE, hertrouwde op 1 augustus 1906 met Harry Shipma. Zij overleed op 3 oktober 1926, 51 jaar, in Fulton.

Op 14 maart 1903 vertrok het gezin, bestaande uit: Pieter, 48 jaar, Grietje, 28 jaar, Albert, 4 jaar en Lubbert 2 jaar, vanuit Rotterdam met SS ‘Noordam’ naar Noord Amerika. Op 25 maart 1903 kwamen ze aan in New York. De familie reisde 2e klas! De prijs van de overvaart was FL 327. Met hun vier koffers reisden ze per trein verder naar Fulton (Illinois) om zich bij Jan Heun te voegen. De prijs van de treinreis was Fl 110,25.
De ‘Noordam’ was een gloednieuw schip van de Holland Amerika Lijn, te water gelaten op 28 september 1901. De eerste reis naar New York was op 1 mei 1902. Het gezin reisde comfortabel: er waren drie klassen: de 1e klasse (286 personen), 2e klasse (292 personen), 3e klasse (1800 personen).
Met hen reisden: Anna Pruim (geboren op 17 april 1868), een oudere zuster van Grietje Pruim, met haar man Klaas Heun en kinderen, alsmede: Cornelis Pruim (geboren op 14 december 1870), een ouderen broer van Grietje, met zijn vrouw Anje Kramer en kinderen.

Grietje - zonder beroep, ongehuwd - had een voorkind: ALBERT PRUIM/KOOI) (5e GEN), geboren op 29 mei 1898. Aangegeven door Trijntje Pilon, 53 jaar. Zij verklaarde dat de bevalling in haar tegenwoordigheid en in haar woning heeft plaatsgehad (akte 56).


* 1 - ALBERT PIETERS KOOI, geboren op 29 mei 1898. Hij trouwde, 28 jaar, op 24 juni 1926 met RENDENA FENDERCLAI, 21jaar (volgt: 11. 5e GEN. - TAK I).

Pieter en Grietje kregen samen twee kinderen:

* 1/2 - LUBBERT PIETERS KOOI (5e GEN), geboren op 16 mei 1900, ‘s middags om 3 uur (akte 41). Hij (LOUIS) overleed ongehuwd op 9 maart 1978, 77 jaar, in Morrison (Illinois). Louis was huisschilder en vanwege zijn betrokkenheid bij de tweede wereldoorlog was hij oorlogsveteraan. Voor zijn overlijden werd hij verpleegd in het Pleasant View Nursing Home in Morrison.

* 2/3 - CORNELIS PIETERS KOOI (5e GEN), geboren op 6 oktober 1901, ‘s ochtends om 11 uur (akte 99). Hij overleed op 29 maart 1902, ‘s avonds om 5 uur, 5 maanden, te Oudeschip, aangegeven door Roelof Swijghuizen 53 jaar en Pieter Kooi, 34 jaar, beiden dagloner (akte 17).

 

6. 4e GEN. - TAK I

JACOB LUBBERTS KOOI en GRIETJE DOORNBOS

JACOB LUBBERTS KOOI, het tweede kind van Lubbert Pieters Kooi en Trijntje Jacobs Jensema, werd geboren op 10 januari 1858, ‘s middags om 3 uur (akte 7). Hij werd vernoemd naar grootvader van moederszijde: Jakob Jurrien.
Hij vertrok op 31 oktober 1883 naar Bierum en trouwde aldaar een dag later, 25 jaar oud - kastelein/herbergier - op 1 november 1883 met GRIETJE DOORNBOS, herbergiersche, 38 jaar (akte 20). Zij werd geboren op 31 december 1844 in Loppersum (akte 73). Haar vader was Geert Tjaards Doornbos, haar moeder was Johanna Klaassens Eisinga.

- Grietje Doornbos was eerder, 23 jaar, op 1 januari 1868, in Loppersum getrouwd met Siemen Lanting, 27 jaar (akte 23). Hij werd geboren op 2 maart 1841 en overleed (schuitevaarder) op 28 maart 1879.

- GRIETJE overleed na vier jaar huwelijk op 9 oktober 1887, 42 jaar.
- JACOB - herbergier - overleed 29 jaar later op 30 mei 1916 in Bierum, 58 jaar (akte 20).
Alle drie zijn ze begraven in Godlinze.


Jacob en Grietje kregen twee kinderen:

* 1 - LUBBERT JACOBS KOOI, geboren op 17 november 1884. Hij had een relatie met ALBERTIEN ZOMERMAAND (volgt: 12. 5e GEN. - TAK I).

* 2 - TRIJNTJE GEERTRUIDA (ook GEERTTRUIDA) JACOBS KOOI (5e GEN), werd geboren op 7 maart 1886, ‘s avonds om 11 uur, in Godlinze (Bierum) (akte 26). Zij, bakkersche, trouwde, 22 jaar, op 21 mei 1908 in Bierum met LOURENS KOOPMAN - onderwijzer in Zijldijk en Delfzijl - 26 jaar (akte 11). Hij werd geboren op 11 juni 1881 in Garmerwolde (Ten Boer) (akte 91). Zijn vader was Jacob Hindrik Koopman, zijn moeder was Siewertje Bouwman.

- Trijntje overleed op 1 augustus 1942 in Groningen, 56 jaar (akte 1131).
- Lourens overleed op 27 juli 1953 in Groningen, 72 jaar (akte 1085).

 

7. 4e GEN. - TAK I

JAN LUBBERTS KOOI en IDALINA WERKMAN

JAN LUBBERTS KOOI, het zevende kind van Lubbert Pieters Kooi en Trijntje Jacobs Jensema, werd geboren op 26 april 1870, ‘s nachts om 2 uur, in Uithm. (akte 44). Hij werd vernoemd naar oom Jan Pieters, van vaderszijde.
Hij, onderwijzer, trouwde, 25 jaar, op 28 februari 1896 in ‘t Zandt met IDALINA WERKMAN, 22 jaar (akte 3). Zij werd geboren op 27 december 1873 te Leermens (‘t Zandt). Haar vader was Reinder Hendriks Werkman, haar moeder was Mijntje Bierema, landbouwers op ‘Grevingsheerdt’ in Leermens. Zij waren op 1 mei 1873 in Bierum getrouwd.


Mijntje Bierema


Idalina Werkman, 1891, 18 jaar

- JAN overleed op 27 januari 1947 in Doorn, 76 jaar (akte 5, Jan Kooij).
- IDALINA overleed op 22 februari 1947 in Doorn, 73 jaar (akte 12).

Op 24 augustus 1885 vertrok Jan Kooi (15 jaar) naar Nijmegen om voor onderwijzer te studeren. Drie jaar later slaagde hij voor zijn examens. Daarna behaalde hij nog verschillende onderwijsbevoegdheden. In maart 1896 vestigden hij zich met zijn vrouw als onderwijzer in Wilnis (Utrecht). Een jaar later was hij Hoofd der School. Jan leed erg onder de schoolstrijdproblemen.
Hij ging op 1 maart 1928 met vervroegd pensioen. Hij was 58 jaar. Hij vestigde zich met Idalina en zijn dochter Meintje in Doorn, waar zij onderwijzeres werd.

Jan en Idalina kregen zeven kinderen:

* 1 - PIETER JANS KOOI, geboren op 12 augustus 1896. Hij trouwde, 29 jaar, op 7 april 1926 met Geertruida Elizabeth Brouwer, 24 jaar (volgt: 13. 5e GEN. - TAK I).


Jan Kooi + Pieter, 16 maanden (december 1897)

* 2 - REINDER JACOB JANS KOOI, geboren op 20 april 1898. Hij trouwde, 27 jaar, op 24 september 1925 met GRIETJE ENGEL, 22 jaar (volgt: 14. 5e GEN. - TAK I).

* 3 - SIERT JANS KOOI (5e GEN), geboren op 30 mei 1899, in Wilnis. Hij overleed op 27 september 1899 in Wilnis (Utrecht), 4 maanden (akte 28).
Hij overleed zes dagen na grootmoeder Trijntje Jensema op 21 september (68 jaar).

* 4 - SIERT JANS KOOI, geboren op 14 juli 1901. Hij trouwde, 27 jaar, op 4 oktober 1928 met NEELTJE HARING, 24 jaar (volgt: 15. 5e GEN. - TAK I).

* 5 - JACOB JANS KOOI (5e GEN), geboren op 12 mei 1903 in Wilnis. Hij overleed op 10 november 1906 in Wilnis, 3 jaar (akte 35).

* 6 - MEINTJE JANS KOOI (5e GEN), geboren op 4 februari 1907 in Wilnis. Zij overleed ongehuwd op 13 september 1950 in Katwijk, 43 jaar.

* 7 - JACOB JANS KOOI (5e GEN), geboren op 15 juli 1910 in Wilnis. Hij overleed op 13 december 1913 in Wilnis, 3 jaar (akte 39).


Jan Kooi, Idalina Werkman + Siert, Meintje, Pieter en Reinder - 1912


28 februari 1921 - 25 jaar huwelijk met: Reinder, Meintje, Pieter en Siert


21 oktober 1921 - 25 jarig jubileum Lagere School in Wilnis

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TAK III

8. 4e GEN. - TAK III

WILLEM JAKOBS KOOI en LIJZABETH KNIPPER

WILLEM JACOBS KOOI, het eerste kind van Jakob Klasens Kooi en Eltje Willems van der Meij, werd geboren op 9 april 1837 in Uithm. op huisnr. 163 (akte 45). Hij werd vernoemd naar grootvader van moederszijde: Willem Luitjens.
Hij - boerenknecht - trouwde, 27 jaar, op 31 december 1864 in Uithm. met LIJZABETH KNIPPER, 22 jaar. Hierbij werd een kind gewettigd (akte 23). Zij werd geboren op 20 september 1842 in Uithm. (akte 77). Haar vader was Tonjes (Tonnes) Harms Knipper (1806-1884), die uit Völlen, Oost-Friesland kwam; haar moeder was Anna Jans Kooi (1812-1869); zij waren in 1834 getrouwd.
[Anna Jans was een dochter van Jan Jans Kooi (1778-1838) en Grietje Freerks Bakker (1790-1860); zij waren in 1811 getrouwd. Jan Jans Kooi was geen familie maar een zoon van de reeds eerder genoemde Jan Edzes (Kooi), die in 1786 trouwde met Anje Jans (Spijk)].

- LIJZABETH overleed op 1 januari 1887 in Zijldijk, gemeente ‘t Zandt, 44 jaar (akte 1).
- WILLEM overleed 29 jaar later op 22 juli 1916, ‘s middags om 5 uur, in Uithm., 79 jaar (akte 25). Hij is begraven in Uitm.

Willem en Lijzabeth kregen acht kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - TONNIS KOOI (5e GEN), geboren op 11 oktober 1864 (opgenomen in huwelijksakte 23). Hij overleed op 30 september 1865 in Uithm., 1 jaar (acte 74).

* 2 - ELTJE KOOI (5e GEN), geboren op 1 mei 1867 (akte 52).
Zij trouwde, 26 jaar, op 15 september 1893 in Uithm. met JAN WILTJER, 27 jaar (akte 23). Hij werd geboren op 4 september 1866 in Zandeweer, gemeente Kantens.

Eltje en Jan kregen twee kinderen:

1. Pieterke Wiltjer, geboren in 1894. Zij trouwde op 1 september 1917 met Johannes de Haan.
2. Jantina Wiltjer, geboren in 1896. Zij overleed op 25 juni 1897 in Toornwerd, gemeente Middelstum, 8 maanden (akte 15).

- Jan overleed op 5 april 1896 in Middelstum (akte 11).

Eltje hertrouwde, 38 jaar, op 28 april 1906 in Kantens, gemeente Middelstum met HEERO TIL, koopman, 47 jaar. Hij werd geboren op 5 oktober 1858 in Kantens. Hij was eerder, op 6 mei 1899, 40 jaar, getrouwd met Ida van der Wring, 30 jaar in Middelstum (Kantens) (akte 8).
Ida van der Wring overleed op 16 februari 1900, 31 jaar in Kantens (akte 8), na een doodgeboren tweeling ter wereld te hebben gebracht op 2 februari 1900 (akte 6 en 7, Kantens).

- Heero overleed op 8 mei 1937 in Kantens, 78 jaar (akte 20).
- Eltje overleed op 13 januari 1940 in Kantens, 72 jaar (akte 2).
Beiden zijn begraven in Kantens.

* 3 - JACOB KOOI, geboren op 20 november 1869. Hij trouwde op 8 november 1894 met ALBERTJE PASTOOR (volgt: 16. 5e GEN. - TAK III).

* 4 - ANNA KOOI (5e GEN), geboren op 20 januari 1872 (akte 12).
Zij trouwde, 20 jaar, op 16 november 1892 in Uithm. met JAN JONKER, 21 jaar (akte 24). Hij werd geboren op 25 febr. 1871 in Uithm.

- Jan overleed op 8 juni 1932 in Uithm., 61 jaar.
- Anna overleed op 22 mei 1949, 77 jaar (akte 28). Zij overleed in Groningen (akte 909).
Beiden zijn begraven in Uithm.

* 5 - TONNIS KOOI, geboren op 30 juli 1874. Hij trouwde op 8 mei 1895 met CHRISTINA GROENDIJK (volgt: 17. 5e GEN. - TAK III).

* 6 - KLAAS KOOI, geboren op 20 juni 1877, 's avonds om 7 uur (akte 66). Hij trouwde op 14 december 1901 met EMMA LOOS (volgt: 18. 5e GEN. - TAK III).


* 7 - HARM KOOI, geboren op 18 september 1880. Hij trouwde op 19 november 1902 met GEERTRUIDA ROZEMULDER (volgt: 19. 5e GEN. - TAK III).

* 8 - KLAASKE KOOI (5e GEN), geboren op 30 april 1883, 21 uur, akte 42.
Zij trouwde, 22 jaar, op 17 november 1905 in Uithm. met TJARK(T) BUITENWERF - landarbeider - 25 jaar (akte 27). Hij werd geboren op 21 mei 1880 in Uithm. Zijn vader was onbekend, zijn moeder was Anje Buitenwerf.

- Tjark overleed op 21 maart 1941 in Uithm., 60 jaar (akte 17) .
- Klaaske overleed 27 jaar later op 6 juli 1968, in Groningen, 85 jaar (akte 570).
Beiden zijn begraven in Uithm.


WONEN:

* 1880 - Volgens het Bevolkingsregister 1889-1890 gingen Willem Jakobs Kooi en Elizabeth Knipper na hun huwelijk op 31 december 1864 wonen in Wijk D. no.24.
Het gezin bestond in 1880 uit de volgende personen, die allen Nederlands Hervormd waren:

1. Willem Kooi, dagloner, hoofd van het gezin;
2. Elizabeth Knipper;
3. Eltje Kooi;
4. Jacob Kooi;
5. Anna Kooi;
6. Tonnis Kooi;
7. Klaas Kooi;
8. Harm Kooi, geboren 18 september 1881 (moet zijn 1880; 9. Klaaske Kooi, geboren 30 april 1883.

Opmerkingen:

- Het eerste kind Tonnis Kooi werd geboren op 11 oktober 1864. Hij overleed een jaar later, op 30 september 1865.
- De familie vertrok op 27 mei 1885 naar Zijldijk, behalve Eltje Kooi, die op 22 september 1881, 14 jaar oud, al naar Zandeweer was vertrokken.

* 1890 - Tien jaar later (Bevolkingsregister 1890-1900) woonde het gezin weer in Uithm., in Wijk D no. 86, behalve moeder Elizabeth Knipper, die op 3 januari 1887 in Zijldijk was overleden, 44 jaar oud.

In 1890 bestond het gezin uit de volgende personen:

1. Willem Jakobs Kooi, geboren 9 april 1837;
2. Jacob Kooi, geboren 20 november 1869;
3. Anna Kooi, geboren 20 januari 1872;
4. Klaas Kooi, geboren 20 juni 1877;
5. Harm Kooi, geboren 18 september 1880;
6. Klaaske Kooi, geboren 30 april 1883.

Opmerking:
Behalve Eltje Kooi (1867) was ook Tonnis Kooi (1874) vertrokken.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TAK IV

9. 4e GEN. - TAK IV

SIEMEN ROELFS KOOI en TIETJE VAN DER WEST

SIEMEN ROELFS KOOI, het eerste kind van Hilje Sijmens Kooi en NN, werd geboren op zaterdag 12 september 1840 in Garsthuizen, ‘s ochtends om 8 uur. Op 14 september 1840 aangegeven door grootmoeder Anje Pieters Hoff, 57 jaar, werkvrouw, ‘in leven ten haren huize in haar tegenwoordigheid geboren’ - in Garsthuizen op huisnummer 67, ‘geboren in onecht uit Hilje Siemens Kooi’, 20 jaar oud en dienstmeid van beroep. Hij werd vernoemd naar grootvader: Sijmen Roelfs Kooi. Getuigen: Michiel Thies Luidens te Stedum, 55 jaar, kastelein en Jurrien Luurts Rensema te Stedum, 45 jaar, veldwachter.
Hij, boerenknecht, trouwde, 26 jaar, op 28 september 1866 in Uithm. met TIETJE VAN DER WEST, 25 jaar (akte 14). Zij werd geboren op 7 oktober (maart) 1840, ‘s middags om 1 uur. Aangegeven door Hindrik Jacobs van der Ploeg (akte 73). Haar vader was Evert Abels van
der West, haar moeder was Trijntje Ties van der Molen.

- TIETJE overleed op 19 september 1907 in Uithm., ‘s avonds om 7 uur, 66 jaar (akte 39).
- SIEMEN overleed op 5 december 1921 in Uithm., ‘s nachts om 1 uur, 81 jaar, aangegeven door Kornelis Ausema, huisschilder, 64 jaar en Hendrik Jager, veldwachter, 38 jaar (akte 34).
Beiden zijn begraven in Uithm.

Siemen en Tietje kregen acht kinderen:

* 1 - TRIJNTJE KOOI (5e GEN), geboren op 28 februari 1867 in Uithm. Zij overleed op 27 augustus 1872 in Uithm., 5 jaar (akte 51).

* 2 - HILJE KOOI (5e GEN), geboren op 5 april 1869, ‘s middags om 3 uur, in Uithm. (akte 38).


Hilje Kooi - 39 jaar - 1908

Zij trouwde, 21 jaar, op 25 april 1890 in Uithm. met PIER HOLWERDA , 39 jaar (akte 5). Hij werd geboren op 20 december 1850 in Nijawier, gemeente Oostdongeradeel. Hij was weduwnaar van Trijntje Luinstra.

- Pier overleed op 4 april 1928 in Warfhuizen, gemeente Leens, 77 jaar (akte 13).
- Hilje overleed op 27 april 1941 in Warfhuizen, gemeente Leens, 72 jaar (akte 15).
Beiden zijn begraven in Warfhuizen.

* 3 - ANTJE KOOI (5e GEN) geboren op 20 september 1871, in Uithm. (akte 105).
Zij trouwde, 31 jaar, op 26 februari 1903 in Muntendam met EISSE HOLSTEIN, 28 jaar (akte 4). Hij werd geboren in 1875 in Kantens.

- Antje overleed op ... mei 1918.
- Eisse ( landbouwer) overleed op 3 mei 1918 in Middelbert, gemeente Noorddijk, 43 jaar (akte 11). Eisse overleed om 10 uur ‘s ochtends bij een ongeluk aan de Middelbertseweg.

Antje en Eisse kregen een kind:

1. Cornelia Holstein, geboren in mei 1910. Zij overleed op 30 augustus 1910 in Kantens, 3 maanden (akte 15).

* 4 - EVERT KOOI, geboren op 16 februari 1874 in Uithm. Hij trouwde op 23 november 1900 met JANTJE DAM (volgt: 20. 5e GEN. - TAK IV).

* 5 - TRIJNTJE KOOI (5e GEN), geboren op 15 april 1876, ‘s avonds om 9 uur, in Uithm. (akte 40). Aangegeven door Simen Kooi, 35 jaar, dagloner. Getuigen Ties Boelens, 54 jaar, grofsmid en Freerk Derks Dijk, 40 jaar, veldwachter. Simen geeft aan niet te kunnen schrijven (akte 40). Zij overleed op 4 december 1876, ‘s middags om 6 uur in Uithm., 7 maanden. Aangegeven door Jan Ties Boelkens, grofsmid, 55 jaar en Johannes Hamming, 39 jaar, timmerman, naburen (akte 114).

* 6 - TRIJNTJE KOOI (5e GEN), geboren op 8 januari 1878, ‘s avonds om 11 uur, in Uithm. Aangegeven door Simen Kooi, 37 jaar, daglooner, die aangeeft niet te kunnen schrijven. Getuigen waren: Jan Nieman, 28 jaar, daglooner en Jan Andries Dik, 67 veldwachter te Oldenzijl (akte 3).


Trijntje Kooi-21 jaar-1899

Zij trouwde, 25 jaar, op 22 mei 1903 in Uithm. met ALBERT BROUWER, 21 jaar. Hierbij werd een kind gewettigd: Aafke (akte 7). Albert werd geboren op 8 oktober 1881 in Uithm.


1925
achter: Evert, Simen, Berend, Jantje, Aafke, Tiet, Aaltje
voor: Klaas, Albert, Trijntje Brouwer

- Trijntje (Trientje) overleed op 4 december 1946 in Uithm., 68 jaar, (akte 65).
- Albert overleed 23 jaar later op 13 oktober 1969 in Uithm., 88 jaar.
Beiden zijn begraven in Uithm.

Trijntje, boerenmeid, ongehuwd, had een voorkind: AAFKE KOOI/BROUWER (6e GEN).
Zij werd geboren op 8 februari 1899, ‘s ochtends om 8 uur (akte 14), aangegeven door Simen Kooi, dagloner, 59 jaar ‘verklarende de comparant dat de bevalling in zijn tegenwoordigheid en woning heeft plaatsgehad’. Simen Kooi geeft daarbij aan dat hij niet kan schrijven. Bijna drie jaar later, op 19 november 1902, wordt Aafke door Trijntje Kooi - dienstmeid- erkend (akte 108). Zij trouwde op 3 maart 1915, 16 jaar, met Tamme Meijer, 18 jaar (akte 2)

Trijntje en Albert kregen samen nog drie kinderen:

1/2. Hiltje Brouwer, geboren in september 1914. Zij overleed op 24 mei 1915, 9 maanden, (akte 30).
2/3. Klaas Brouwer, geboren in 1916. Hij overleed op 9 februari 1917, 1 jaar, (akte 80)
3/4. Klaas Brouwer, geboren in augustus 1917. Hij overleed op 18 mei 1918, 10 maanden, (akte 24).* 7 - AAFKE KOOI (5e GEN), geboren op 12 maart 1881 in ‘t Zandt. Zij overleed op 16 maart 1891, ‘s ochtends om 7 uur, in Uithm., 10 jaar (akte 22).

* 8 - ABEL KOOI, geboren op 14 januari 1884. Hij trouwde op 24 mei 1918 met JANTJE VAN DELLEN (volgt: 21. 5e GEN. - TAK IV).

WONEN:

* 1870 - Volgens het Bevolkingsregister 1870-1880 (blad 328), gingen Simen Roelfs Kooi en Tietje van der West gingen na hun huwelijk op 28 september 1866 wonen in Wijk B. no.48D.
Het gezin bestond in 1870 uit de volgende personen, die allen Hervormd waren:

1. Siemen Kooi, hoofd, daglooner, geboren 12 september 1840, Stedum;
2. Tietje van der West, vrouw, geboren 7 oktober 1840, Uithm.;
3. Trijntje Kooi, geboren 28 februari 1867;
4. Hilje Kooi, geboren 5 april 1869;
5. Antje Kooi, geboren 20 september 1871 (ingeschreven 22 september);
6. Evert Kooi, geboren 16 februari 1874 (ingeschreven 18 februari);
7. Trijntje Kooi, geboren 15 april 1876 (ingeschreven 21 april);
8 Trijntje Kooi, geboren 8 januari 1878 (ingeschreven 28 juli).

Opmerkingen:

- Trijntje Kooi overleed op 27 augustus 1872, 5 jaar oud.
- Trijntje Kooi overleed op 4 december 1876, 7 maanden oud.
- Aafke Kooi (1881) was nog niet geboren.
- Abel Kooi (1884) was nog niet geboren.

*1880 - Tien jaar later (Bevolkingsregister 1880-1890) woonde het gezin in Wijk A, no.33.
Het gezin bestond in 1880 uit de volgende personen:

1. Siemen Kooi;
2. Tietje van der West;
3. Hilje Kooi;
4. Antje Kooi;
5. Evert Kooi;
6. Trijntje Kooi, geboren 8 januari 1878.

Op 10 mei 1880 vertrok het hele gezin naar ‘t Zandt. Daar werd Aafke Kooi geboren op 12 maart 1881.
Een jaar later, op 30 april 1881, keerde het hele gezin terug naar Uithuizermeeden. Zij gingen wonen in wijk B no. 50 (no. 30 doorgestreept) en trokken in bij:

1. Trijntje van der Molen, weduwe van Evert Abels van der West, geboren 20 januari 1805, moeder van Tietje van der West;
2. Ties van der West, geboren 16 augustus 1843, hoofd van het gezin;
3. Ida van der West, geboren 22 juni 1835, dochter.

Opmerkingen:

Op 14 januari 1884 werd in het gezin van Siemen Kooi en Tietje van der West nog een zoon geboren: Abel Kooi. Tietje van der West was toen 43 jaar.
Op 16 maart 1891 overleed Aafke Kooi, 10 jaar oud.