DERDE GENERATIE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De 3e generatie betreft 8 personen, die van belang zijn voor de continuïteit van de stamboom:

TAK I:
1. Jan Pieters Kooi, zoon van Pieter Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.
2. Lubbert Pieters Kooi, zoon van Pieter Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.

TAK II:
3. Roelf Heines Kooi, zoon van Heine Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.

TAK III:
4. Jakob Klasens Kooi, zoon van Klaas Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.

TAK IV:
5. Roelf Sijmens Kooi, zoon van Sijmen Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.
6. Pieter Sijmens Kooi, zoon van Sijmen Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.
7. Hilje Sijmens Kooi, zoon van Sijmen Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.
8. Klaas Sijmens Kooi, zoon van Sijmen Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.

_________________________________________________________________________

 

TAK I

1. 3e GEN. - TAK I


JAN PIETERS KOOI en ETTJE ALDERTS MEIJER

JAN PIETERS KOOI, het eerste kind van Pieter Roelfs Kooi en Siepke Jans Siertsema, werd geboren op 23 maart 1803 (waarschijnlijk) in Uithm. (Den 23 maart 1803 is geboren het
zoontje van Pieter Roelfs en Siepke Jans, woonagtig te Uithuistermeeden, genaamd Jan). Hij werd vernoemd naar grootvader van moederszijde: Jan Sierts.
NB. Zowel de huwelijks- als overlijdensakte noemen ‘t Zandt als gemeente waar Jan Pieters zou zijn geboren!
Hij, boerenknegt/daglooner, trouwde, 20 jaar, op 22 november 1823 in Uithm. met ETTJE (ook ETJEN) ALDERTS MEIJER - dienstmeid, dagloonster - 21 jaar (akte 15). Zij werd geboren op 6 mei 1802. (Etjen, onegte dochter van Anje Alderts, is geboren den 6 mai 1802 en gedoopt den 27 juni). Haar moeder, Anje Alderts was ongehuwd; haar vader was onbekend.

Anje Alderts kreeg als ongehuwde moeder nog een tweede kind: ‘gedoopt den 14 september 1806 de onegte dochter van Anje Alderts, geboren 1 september, genaamd Anje’. Dit kind van Anje Alderts ‘gewoond hebbende aan ‘t Hellingvonder’ overleed op 29 december 1806, 17 weken oud. Ook bij haar zus was dat het geval: Aldert, zoon van Ettje Alderts, in onegt geboren den 16 januari 1799 en gedoopt door J. Jansonius, predikant te Oosternieland en G. J. Heelgewe, predikant te Hitswerd.

- ETTJE overleed op 13 april 1872 ‘s middags om 1 uur in Uithm., 69 jaar. Aangegeven door L.Bruining, landbouwer, 56 jaar en Sikke Westdijk, landbouwer, naburen (akte 19).
- JAN overleed op 15 april 1874, ‘s middags om 4 uur in Uithm., 71 jaar. Aangegeven door L. Bruining, 58 jaar en Sikke L. Westdijk, naburen (akte 25).

Jan en Ettje kregen acht kinderen:

* 1 - SIEPKE JANS KOOI (4e GEN), geboren op 26 november 1823, ‘s avonds om 7 uur, in Uithm. huisnummer 207a. Aangegeven door Jan Pieters Kooi, boerenknecht, 20 jaar (akte 69). Zij werd vernoemd naar grootmoeder van vaderszijde: Siepke Jans. Zij overleed op 13 september 1826 in Oosternieland, 2 jaar (akte 34).

* 2 - PIETER JANS KOOI (4e GEN), geboren op 25 december 1825, ‘s middags om 2 uur, in Uithm. Aangegeven door Jan Pieters Kooi, daglooner, 22 jaar (akte 74). Hij werd vernoemd naar grootvader van vaderszijde: Pieter Roelfs. Hij overleed op 21 maart 1842, ‘s middags om 1 uur, in Oosternieland, huisnummer 18, 16 jaar (akte 20).

* 3 - ROELF JANS KOOI, geboren op 6 februari 1828 in ‘t Zandt. Hij trouwde op 24 december 1853 met AAFKE BALKEMA (volgt: 1. 4e GEN. - TAK I).

* 4 - SIEMEN JANS KOOI, geboren op 29 januari 1831 in ‘t Zandt. Hij trouwde op 8 december 1852 met KORNELSKE PIETERS BLOK en op 7 juni 1868 met WILHELMINA BIJ ‘T WERK (volgt: 2. 4e GEN. - TAK I).

* 5 - SIERT JANS KOOI, geboren op 14 mei 1834 in Uithm. Hij trouwde op 27 januari 1855 met LIJZABETH PIETERS/JANNA OOSTERMAN (volgt: 3. 4e GEN. - TAK I).

* 6 - LUBBERT JANS KOOI (4e GEN), geboren op 27 juli 1839, ‘s avonds om 7 uur in Uithm. (akte 65). Hij werd vernoemd naar oom Lubbert Pieters. Hij overleed op 21 mei 1840 , ‘s avonds om 7 uur, in Uithm., 1 jaar en 3 maanden, op huisnummer 263d. Getuigen: Aldert Immens van den Berg, 48 jaar, landbouwer en Jakob Tomas Kap, 42 jaar, dagloner, beiden naburen (akte 22).

* 7 - LUBBERT JANS KOOI (4e GEN), geboren op 18 mei 1841, ‘s ochtends om 7 uur, in Uithm. Hij werd vernoemd naar oom Lubbert Pieters (akte 46). Hij overleed ongehuwd op 12 oktober 1861 in Uithm., 20 jaar (akte 84).

* 8 - PIETER JANS KOOI, geboren op 21 oktober 1847 in Uithm. Hij trouwde op 16 september 1876 met ANJE BUURMAN en op 27 juli 1892 met ANNEKE VELDMAN (volgt: 4. 4e GEN. - TAK I).

WONEN:


* 1830 - Volgens het Bevolkingsregister van 1830 woonde Jan Pieters Kooi niet in Uithm., maar al een aantal jaren in ‘t Zandt. Hij was op 22 november 1823 met Ettje Alderts getrouwd. Hun eerste dochter Siepke Jans werd op huisnummer 207a in Uithm. geboren. Dat moet vlak bij de Laanweg geweest zijn, omdat de boerderij van zijn ouders huisnummer 203 voerde. Zij overleed in Oosternieland twee jaar later. Eind 1825 was hun tweede kind Pieter Jans in Uithm. geboren. Hij overleed in Oosternieland in 1842, 16 jaar oud.
In 1827 vertrok het gezin naar ‘t Zandt, waar begin 1827 hun derde kind Roelf Jans werd geboren, evenals het vierde kind Siemen Jans, begin 1831.

* 1840 - Tussen 1831 en 1834 ging het gezin terug naar Uithm. Volgens het Bevolkingsregister van 1840 woonde de familie in Oosternieland op huisnummer 263d.

Het gezin bestond in 1840 uit de volgende personen:

1. Jan Pieters Kooi, 36 jaar, daglooner;
2. Ettje Alderts Meijer, 37 jaar;
3. Roelf Jans Kooi, 12 jaar, geboren ‘t Zandt;
4. Simen Jans Kooi, 9 jaar;
5. Siert Jans Kooi, 5 jaar;
6. Lubbert Jans Kooi, 17 weken.

Opmerkingen:

- Pieter Jans Kooi, 14 jaar, was toen het huis al uit. Hij werkte en woonde rond 1840 bij zijn oom Klaas Roelfs Kooi. Hij overleed twee jaar later (zie aldaar).
- De eerste Lubbert Jans Kooi werd geboren in 1839 en overleed in 1840, 1 jaar oud.
- De tweede Lubbert Jans Kooi werd geboren in 1841 en overleed in 1861, 20 jaar oud
De laatste Lubbert Kooi woonde en werkte in 1860 (Bevolkingsregister 1860-1870; blad 77) op de boerderij van Dieuwerke Nieuwenhuis, landbouwster (met de kinderen Aaltje, Anje en
Roelf Griede) in Wijk D. Ook Jan Brontsema, Jan Heuvel en Trijntje Heuvel waren daar in dienst.
- Pieter Jans Kooi (1847) was nog niet geboren.

* 1860 - Twintig jaar later woonde het gezin in Wijk D (Bevolkingsregister 1860-1870; blad 61) en bestond uit de volgende personen:

1. Jan Pieters Kooi, geboren 23 maart 1803, ‘t Zandt, hoofd, daglooner Doopsgezind;
2. Etje Meijer, geboren 6 mei 1802, Uithm., vrouw, Hervormd;
3. Pieter Jans Kooi, geboren 25 november 1847, Uithm., Doopsgezind.

Opmerkingen:
- Pieter Jans Kooi, het nakomertje woonde nog thuis. Hij was toen 12 jaar oud.

* 1870 - Nog weer tien jaar later woonde het gezin ook in Wijk D huisnummer 6 (Bevolkingsregister 1870-1880; blad 507) en bestond uit de volgende personen:

1. Jan Pieters Kooi, geboren 11 maart 1803 (moet zijn 23 maart), Uithm., hoofd, daglooner, Doopsgezind;
2. Ettje Alderts Meijer, vrouw, geboren 26 mei 1802 (moet zijn 6 mei), Uithm., Hervormd;
3. Siepke Kooi, dochter, geboren 1 juli 1860 Uithm, Doopsgezind.

Opmerkingen:

- Siepke Kooi wordt opgegeven als ‘dochter’, maar Siepke is hun kleindochter! Siepke werd geboren op 22 juli 1860 en was het vierde kind van zoon Siemen Jans Kooi en Kornelske Pieters Blok. Zij kwam bij het tweede huwelijk van Siemen en Wilhelmina bij ‘t Werk bij haar grootouders inwonen (zie aldaar).

Opmerkingen:

- Roelf Jans Kooi trouwde in 1853. Hij overleed in 1902, 74 jaar.
- Siemen Jans Kooi trouwde in 1852 en in 1868. Hij overleed in 1906, 75 jaar.
- Siert Jans Kooi trouwde in 1855. Hij overleed in 1870, 36 jaar.
- Lubbert Jans Kooi overleed in 1861, 20 jaar.
- Pieter Jans Kooi trouwde in 1876 en in 1892. Hij overleed in 1936, 88 jaar.

 

2. 3e GEN. - TAK I

LUBBERT PIETERS KOOI en TRIJNTJE JAKOBS JENSEMA


LUBBERT PIETERS KOOI, het zesde kind van Pieter Roelfs Kooi en Siepke Jans Siertsema, werd geboren op 12 december 1815 in Uithm. s‘ochtends om 8 uur op huisnummer 203. Aangegeven door Pieter Roelfs Kooi; ‘uit zijn huisvrouw Siepke Jans’. Getuigen waren: J. Bierling, landbouwer en Geert Hendriks Luneborg, schoolmeester. Zij tekenden ‘uitgezonderd Pieter Roelfs Kooi, welke verklaarde niet te kunnen schrijven.’ (akte 76). Hij werd vernoemd naar overgrootvader van moederszijde.
Hij, landbouwer, trouwde, 38 jaar, op 13 september 1854 in Uithm. met TRIJNTJE JAKOBS JENSEMA, 24 jaar (akte 14). Zij werd geboren op 6 februari 1830 in Godlinze, gemeente Bierum.
Haar vader was Jakob Jurrien (Jurjen) Jensema, 'boerzoon', geboren op 13 februari 1791 in Spijk, die, 29 jaar oud, op 26 april 1820 in de gemeente Delfzijl trouwde met de elf jaar jongere Aafke Lubberts Bos, 18 jaar (akte 9, Delfzijl). (De vader van Jacob Jensema was Jurjen Jacobs Jensema, landbouwer; de vader van Aafke Bos was Lubbert Jans Bos, Landbouwer).
Na het overlijden van Aafke Bos hertrouwde Jacob Jensema, 52 jaar oud,op 10 februari 1844 met Hilje Jans Meijer, kuipersche, eveneens 52 jaar oud (akte 2, Uithm.). Zij was geboren op 21 augustus 1791 in Uithm. Hilje Meijer was weduwe van Klaas Klaassen Boelkens, kuiper, geboren in Godlinze, met wie zij op 10 juli 1813 in Uithm. was getrouwd (akte 11, Uithm.).
Klaas Boelkens overleed op 29 juli 1840, 51 jaar (akte, 31 Uithm.). Vier jaar later trouwde Hilje Meijer dus met Jacob Jensema. Dit huwelijk duurde vier jaar: Hilje Meijer overleed op 20 september 1848, 57 jaar (akte 73, Uithm.). Jacob Jensema overleed op 27 december 1858, 67 jaar (akte 116, Uithm.). Dochter Trijntje Jensema was vier jaar eerder, 23 jaar oud, op 13 september 1854 in Uithm. met Lubbert Pieters Kooi, 38 jaar oud, getrouwd (Uithm, akte 14).

- LUBBERT overleed op 17 augustus 1876, ‘s ochtend om 7 uur in Uithm., 60 jaar. Aangegeven door Willem Ties Oosterhuis, landbouwer, 59 jaar en Heine Kuipers, 36 jaar, hoofdonderwijzer, naburen (akte 72).
- TRIJNTJE overleed op 21 september 1899, 8 uur ‘s avonds in Roodeschool, 68 jaar (akte 39).

Lubbert en Trijntje kregen acht kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:


* 1 - PIETER LUBBERTS KOOI, geboren op 3 december 1854 in Uithm. Hij trouwde op 3 augustus 1898 met GRIETJE PRUIM (volgt: 5: 4e GEN. - TAK I).

* 2 - JACOB LUBBERTS KOOI, geboren op 10 januari 1858, 3 uur ‘s middags in Uithm. Hij trouwde op 1 november 1883 met GRIETJE DOORNBOS (volgt: 6: 4e GEN. - TAK I).

* 3 SIEPKE LUBBERTS KOOI (4e GEN), geboren op 12 mei 1861, ‘s ochtends om 10 uur. Aangegeven door Lubbert Pieters Kooi, 45 jaar. Getuige was Derk Willems Dijk, 58 jaar (akte 58). Zij werd vernoemd naar grootmoeder van vaderszijde: Siepke Jans.
Zij trouwde, 33 jaar, op 28 september 1894 in Uithm. (akte 20) met JAN STOIT, timmerman, 37 jaar. Hij werd geboren op 18 september 1857 in Leens. Zijn vader was Pieter Stoit houthandelaar in Noordhorn, overleden op 14 februari 1922, 93 jaar (akte 13), zijn moeder was Nantje Borgman uit Ulrum, overleden op 20 maart 1916, 86 jaar (akte 11).

- Siepke overleed op 22 mei 1944, ‘s middags om 2 uur, in Roodeschool, 83 jaar (akte 31).
- Jan overleed op 18 november 1945, ‘s avonds om 10 uur, in Roodeschool, 88 jaar (akte 71).
Beiden zijn begraven in Oosteinde.

Siepke en Jan kregen vijf kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Pieter Jan Stoit, geboren op 30 maart 1896 en overleden op 19 april 1896, ‘s avonds om 11 uur, 3 weken (akte 19).
2. Pieter Jan Stoit, geboren op 18 april 1897 (akte 26) en overleden op 18 april 1897, 10 dagen.
3. Pieter Stoit, geboren op 16 juli 1898. Hij trouwde op 30 augustus 1900 met Hendrikje Huizinga en overleed op 26 juni 1970, 69 jaar.
4. Trijntje Stoit, geboren 1 december 1899, ‘s ochtends om 4 uur (akte 111).
5. Johannes Stoit, geboren 3 april 1902, akte 30.

* 4 - SIERT LUBBERTS KOOI (4e GEN), geboren op 1 mei 1864 (akte 58). Hij werd vernoemd naar oom Siert Pieters van vaderszijde. Hij overleed op 8 mei 1865 in Uithm., een jaar (akte 42).

* 5 - NN KOOI (4e GEN), levenloos geboren (vr.) op 25 januari 1866 (akte 10)

* 6 - SIERT LUBBERTS KOOI (4e GEN), geboren op 2 maart 1867 (akte 24). Hij overleed op 8 april 1884, ‘s middags om 3 uur, in Uithm., 17 jaar (akte 3).

* 7 - JAN LUBBERTS KOOI, geboren op 25 april 1870 in Uithm. (akte 44). Hij werd vernoemd naar oom Jan Pieters, van vaderszijde. Hij trouwde op 28 februari 1896 met IDALINA WERKMAN (volgt: 7. 4e GEN. - TAK I).

* 8 - JURRIEN LUBBERTS KOOI (4e GEN), geboren op 1 april 1875, ‘s middags om 2 uur. Aangegeven door Lubbert Pieters Kooi, 59 jaar. Getuigen waren: Edo Hein, 54 jaar, verver en Jan Andries Dik, 64 jaar, veldwachter (akte 38). Hij werd vernoemd naar overgrootvader van moederszijde: Jurrien. Hij overleed ongehuwd op 22 januari 1926 in Zuidlaren, 50 jaar (akte 3).


“Den vijfden februari 1926 door mij ingeschreven een ter voldoening aan artikel vijftig
van het Burgerlijk Wetboek opgemaakt en mij gezonden uittreksel uit het register van
overlijdensakten der gemeente Zuidlaren waaruit blijkt dat aldaar op de 22e januari is
overleden Jurrien Kooi, 50 jaar, zb., geboren en wonende te Uithuizermeeden - zoon
van Lubbert Pieters Kooi en Trijntje Jensema.”
[Zie ook: Drents Archief, toegangsnr. 0167.032 - inventarisnr. 1926].

JURRIEN werd geboren (1 april 1875) toen zijn moeder, Trijntje Jensema, 45 jaar was. Hij bleek psychisch niet in orde. Vader Lubbert overleed een jaar later, 60 jaar oud (17 augustus 1876).
Volgens het Bevolkingsregister van 1880 woonden alle kinderen in dat jaar nog thuis. Dat veranderde toen eerst Jacob op 31 oktober 1883 naar Bierum vertrok en daar een dag later
met Grietje Doornbos trouwde (hij 25 jaar, zij 38 jaar); een jaar later, op 8 april 1884, overleed Siert (17 jaar) als gevolg van een ongeluk met een dubbelspan paarden en wagen.
De paarden zouden op hol geslagen zijn, omdat ze schrokken voor een man met molentjes (waarschijnlijk een kermisganger); weer een jaar later, op 24 augustus 1885, vertrok Jan naar
Nijmegen om daar voor onderwijzer te gaan studeren (14 jaar).

Op 23 juni 1887 trad een nieuwe periode in. Trijntje Jensema verkocht de boerderij aan Derk Jans Norg en zijn vrouw Trientje Eilke Ritsema voor Fl 27.000. Zij ging wonen in Wijk C
huisnummer 35. Voor de beide overgebleven kinderen was er nu geen soelaas meer: een maand later, op 15 juli 1887 vertrok Siepke naar Ten Boer (26 jaar) en begon Pieter met zijn voorbereidingen om zijn geluk in Amerika te beproeven, zoals zo velen voor hem hadden gedaan. Pieter vertrok op 10 maart 1888 in zijn eentje naar Amerika (33 jaar).
Toen ook zij vertrokken waren had Trijntje Jensema alleen haar zwakzinnige zoon Jurrien nog in huis, die inmiddels bijna 13 jaar was. Dit duurde nog een jaar, totdat zij besloot hem te laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis ‘Wagenborgen’ in Termunten, dat bij wijze van spreken om de hoek lag. Dat gebeurde op 21 mei 1889. Deze verpleeginrichting, officieel genaamd ‘Tot Christelijke Liefdadigheid’ (TCL), was enkele jaren eerder, in 1873, gesticht door Jan, Wolter en Trijntje Brons. Toen de inrichting langzamerhand opging in het psychiatrisch ziekenhuis ‘Dennenoord’ in Zuidlaren, zal Jurrien een van degenen geweest zijn, die mee verhuisde. Hij overleed daar op 22 januari 1926, 50 jaar oud. (‘Wagenborgen’ sloot haar poorten in 2004).

Trijntje Jensema leefde nog tien jaar in haar eentje in haar huisje, totdat zijn op 21 september 1899 overleed. Ze was 68 jaar geworden.
Intussen was Pieter, rond augustus 1896, na daar acht jaar verbleven te hebben, weer uit Amerika teruggekomen. Hij verloofde zich al gauw met Grietje Pruim, met wie hij (43 jaar) op 3 augustus 1898 trouwde. Grietje (23 jaar) had een voorkind, Albert Pruim, die op 28 maart 1898 was geboren. Hij was vernoemd naar haar vader: Albert Pruim. Bij het huwelijk werd Albert gewettigd en heette vanaf dat moment: Albert Kooi.
Trijntje Jensema overleed anderhalf jaar later (op 14 januari 1900 overigens, overleed Trijntje Pilon, de moeder van Grietje Pruim, 55 jaar oud). Op 14 maart 1903 vertrok het gezin vanuit Rotterdam met het ss ‘Noordam’ naar Amerika.

Wat de overige kinderen betreft:
Op 1 november 1883 trouwde Jacob (25 jaar) met Grietje Doornbos (38 jaar). Zij was weduwe van Siemen Lanting, herbergierster. Op 28 september 1894 trouwde Siepke (33 jaar)
met Pieter Stoit (37 jaar). Hij was houthandelaar. Op 28 februari 1896 trouwde Jan (25 jaar) met Idalina Werkman (22 jaar). Hij was onderwijzer.

WONEN:

* 1870 - Lubbert Pieters Kooi bleef na zijn huwelijk met Trijntje Jensema op 13 september 1854 aan de Laanweg in Wijk C wonen. Volgens het Bevolkingsregister van 1860-1870 woonden er de volgende personen, die allen Doopsgezind waren, behalve Trijntje Jensema, die Afgescheiden was en de beide dienstknechten, die Nederlands Hervormd waren:

1. Siert Pieters Kooi, geboren 4 december 1809, landbouwer, hoofd;
2. Lubbert Pieters Kooi, geboren 14 december 1815 (moet zijn 12 december), broeder;
3. Trijntje Jacobs Jentsema (ipv Jensema), geboren 6 februari 1830, schoonzuster;
4. Pieter Lubberts Kooi, geboren 3 december 1854, neef;
5. Jacob Lubberts Kooi, geboren 9 juni 1858, neef;
7. Jebbe Hendriks Nieuwendijk, geboren 21 januari 1842, in dienst;
8. Geertruid Harms v.d. Heuvel, geboren 7 januari 1831, in dienst;
9. Siepke Lubberts Kooi, 12 mei 1861, nicht;
10. Siert Lubberts Kooi, geboren 1 mei 1864, neef, overlijdt 8 april 1865 (moet zijn 8 mei);
11. Siert Lubberts Kooi, neef. (Siert werd geboren op 2 maart 1867).

Opmerkingen:

- Vader Pieter Roelfs Kooi was overleden op 23 maart 1849, 78 jaar.
- Moeder Siepke Jans Siertsema was overleden op 25 januari 1853, 78 jaar.
- Jan Lubberts moest nog geboren worden (25 april 1870) en Jurrien Lubberts (1 april 1875).

* 1880 - Tien jaar later (Bevolkingsregister van 1880-1890 woonde het gezin nog steeds op de boerderij aan de Laanweg in wijk C. no. 60, al waren de beide broers Kooi inmiddels overleden: Siert Pieters Kooi overleed op 1 januari 1875 ongehuwd, 65 jaar; Lubbert Pieters Kooi, de echtgenoot van Trijntje Jensema, overleed anderhalf jaar later op 17 augustus 1876, 60 jaar.
Het gezin bestond in 1880 uit de volgende personen, die allen Nederlands Hervormd waren:

1. Trijntje Jensema, weduwe van Lubbert Kooi, landbouwer, hoofd van het gezin;
2. Pieter Kooi, op 10 maart 1888 vertrokken naar Noord Amerika. Hij was toen 33 jaar;
3. Jakob Kooi, op 31 oktober 1883 vertrokken naar Bierum, 25 jaar;
4. Siepke Kooi, op 15 juli 1887 vertrokken naar Ten Boer, 26 jaar;
5. Siert Kooi. Hij overleed in 1884, 17 jaar;
6. Jan Kooi, op 24 augustus 1885 vertrokken naar Nijmegen, 15 jaar;
7. Jurrien Kooi, op 21 mei 1889 vertrokken naar Termunten, 14 jaar.

Opmerkingen:

- Pieter Lubberts Kooi vertrok op 10 maart 1888, 33 jaar, naar Noord Amerika, maar kwam in augustus 1896 terug. Hij trouwde, 43 jaar, in 1898 met Grietje Pruim, 23 jaar.
- Jakob Lubberts Kooi vertrok op 31 oktober 1883 naar Bierum, 25 jaar, en trouwde daar een dag later, op 1 november 1883, met Grietje Doornbos, 38 jaar. Zij overleed vier jaar later in 1887, 42 jaar.
- Siepke Lubberts Kooi vertrok in 1887 naar Ten Boer, 26 jaar. Zij trouwde, 33 jaar in 1894 met Jan Stoit, 37 jaar. Zij overleed in 1944, 83 jaar oud.
- Jan Lubberts Kooi vertrok in 1885 naar Nijmegen, 15 jaar. Hij trouwde, 25 jaar, in 1896 met Idalina Werkman, 22 jaar.
- Jurrien Lubberts Kooi vertrok in 1889 naar Termunten, 14 jaar. Hij overleed ongehuwd in 1926 in Zuidlaren.

De boerderij aan de Laanweg werd verkocht op 23 juni 1887 voor Fl. 27.000.

* 1890 - Weer tien jaar later geeft het Bevolkingsregister 1890-1900 het volgende beeld. Het sterk uitgedunde gezin woonde na de verkoop van de boerderij in Wijk C huisnummer 35. Opgesomd worden de volgende namen, die allen zijn doorgestreept:

1. Jensema, Trijntje (weduwe van L. Kooi), hoofd, geboren op 6 februari 1831 in Bierum, overleden op 21 september 1899;
2. Kooi, Pieter, zoon, geboren op 3 december 1854 in Uithm. (bijgeschreven: overgebracht deel C. no 114);
3. Kooi, Jan, zoon, geboren op 27 april 1870 in Uithm, onderwijzer, ingeschreven op 29 februari 1890, gevestigd op 27 februari 1890 uit Bergambacht, vertrokken op 2 juli 1891 naar Baarn;
4. Kooi, Siepke, dochter, geboren op 12 mei 1862 in Uithm, zonder beroep, ingeschreven op 1 mei 1890, gevestigd op 30 april 1890 uit Bierum, vertrokken op 10 november 1890 naar Leens. Vier jaar later, op 26 mei 1894 wordt zij weer ingeschreven, gevestigd op 3 mei 1894 uit Leens, vertrokken op 28 september 1894 naar Leens.

Op hetzelfde adres - Wijk C 35 - wonen de volgende personen (niet doorgestreept):

1. Medendorp, Lammert, hoofd, geboren op 24 augustus 1868 in Uithm., arbeider, gevestigd op 28 januari 1900, ingeschreven 2 november 1900;
2. Kremer, Hilje, vrouw, geboren op 27 maart 1874 in Uithm., zonder beroep;
3. Medendorp, Wijbrand Jacob, zoon, geboren op 14 juli 1899, zonder beroep.

Opmerkingen:

- Het blijkt dus dat Jan Kooi, na in 1885 naar Nijmegen te zijn vertrokken in Bergambacht heeft gewoond, vanwaar hij vijf jaar later, in 1890, naar het ouderlijk gezin terugkeerde. Daar verbleef hij anderhalf jaar, totdat hij in 1891 naar Baarn vertrok.
- Siepke was op 15 juli 1887 naar Ten Boer vertrokken - drie weken na de verkoop van de boerderij. Drie jaar later, in 1890, kwam zij uit Bierum weer terug in het ouderlijk huis. Een half jaar later vertrok zij weer naar Leens, om vier jaar later, in 1894, weer terug te komen voor een half jaar. Weer een half jaar later, op 28 september 1894, haar huwelijksdatum (met Jan Stoit) vertrok zij, 33 jaar oud, definitief naar Leens.
- De familie Medendorp had zich sinds 28 januari 1900 in het huis gevestigd, vier maanden na het overlijden van Trijntje Jensema. Lammert Medendorp was toen 31 jaar, Jan Kooi was op dat moment 29 jaar. Lammert en Hilje waren getrouwd op 25 mei 1898 in Uithuizen (akte 14).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

TAK II

3. 3e GEN. - TAK II


ROELF HEINES KOOI en AALTJE PIETERS VOS

ROELF HEINES KOOI, het derde kind van Heine Roelfs Kooi en Geertje Jacobs, werd geboren op 30 augustus 1806 in Uithm. (Gedoopt op 7 september). Hij, boerenknecht, werd vernoemd naar grootvader van vaderszijde: Roelf Pieters.
Hij trouwde, 41 jaar, op 12 december 1849 in Uithm. met AALTJE PIETERS VOS, 27 jaar (akte 13). Zij werd geboren op 6 maart 1822 in Den Andel, gemeente Baflo. Haar vader was Pieter Davids Vos, haar moeder was Grietje Jacobs Beekema.
Roelf Heines was vanwege zijn kerkelijke besognes naar Uithuizen vertrokken, waar hij trouwde en woonde.

- AALTJE overleed op 30 april 1857 in Uithm., 35 jaar (akte 21).
- ROELF overleed op 13 november 1859 in Uithm., 52 jaar (akte 75).

Roelf en Aaltje kregen drie kinderen:

* 1 - GRIETJE ROELFS KOOI (4e GEN), geboren op 28 september 1850 in Uithuizen (akte 105).
Zij trouwde, 19 jaar, op 6 juni 1870 in Uithm. met JAN BOUWMAN - schoenmaker - 27 jaar (akte 15). Hij werd geboren op 1 mei 1843 in Spijk (Bierum). Zijn vader was Hindrik Jans Bouwman (schoenmaker), zijn moeder was Pieterke Willems Meijer (akte 41).

- Grietje overleed op 14 maart 1875 in Holwierde (Bierum), 24 jaar (akte 18).

Grietje en Jan kregen drie kinderen:

1. Pieterke Bouwman, geboren 14 oktober 1870 in Uithm. (akte 111).
2. Elizabeth Bouwman, geboren 30 oktober 1873 in Bierum (akte 112). Zij overleed op 11 november 1873, 12 dagen, in Holwierde (akte 73).
3. Hendrik Bouwman, geboren 8 januari 1875 in Bierum (akte 9). Hij overleed op 3 mei 1875, vier maanden, in t‘ Zandt (Bierum) (akte 33).

Moeder Grietje overleed dus twee maanden na de geboorte van Hendrik.

Jan Bouwman, 33 jaar, hertrouwt op 7 juli 1876 in Bierum met Anna Poort, dienstmeid, 27 jaar (akte 20). Zij werd geboren op 15 maart 1849 in Delfzijl (akte 44).

Anna en Jan kregen twee kinderen:

1. Hindrik Bouwman, geboren op 8 december 1876 in Bierum (akte 125)
2. Derk Bouwman, geboren op 23 oktober 1879 in Bierum (akte 116).

Jan Bouwman, 37 jaar, emigreert in 1880 met vrouw en twee kinderen naar Noord Amerika. Reden: verbetering van bestaan.

* 2 - HEINE ROELFS KOOI (4e GEN), geboren op 15 november 1853 in Uithuizen (akte 94). Hij overleed op 23 juli 1855 in Uithm., 1 jaar (akte 45)

* 3 - HEINE ROELFS KOOI (4e GEN), geboren op 22 februari 1856 in Uithuizen (akte 16). Hij vertrok op zestienjarige leeftijd in 1872 naar ‘ t Zandt.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TAK III

4. 3e GEN. - TAK III


JAKOB KLASENS KOOI en ELTJE WILLEMS VAN DER MEIJ

JAKOB KLASENS KOOI, het vijfde kind van Klaas Roelfs Kooi en Jantje Hilbrands, werd geboren op 20 mei 1815 in Uithm.‘s nachts om 1 uur, op huisnummer 243. Aangegeven door Klaas Roelfs Kooi, 38 jaar; uit zijn huisvrouw Jantje Hilbrands. De getuigen waren: Simon Klasen Dijkema, daglooner, 44 jaar en Klaas Jans Bruins. ‘Allen verklaarden niet te kunnen
schrijven.’ (akte 41). Hij werd vernoemd naar overgrootvader van moederszijde: Jacob (Hillebrands?).

Hij - daglooner - trouwde, 21 jaar, op 9 december 1836 in Uithm. met ELTJE WILLEMS VAN DER MEIJ, 22 jaar (akte 21). Zij werd geboren op 17 januari 1814 in Uithm. (akte 6). Haar vader was Willem Luitjens van der Meij, haar moeder was Bouke Hindriks Baar.

[Op de geboorteakte is sprake van: ELTJE VAN DER MIE; haar vader wordt eveneens Van der Mie genoemd. We houden Van der Meij aan, omdat ze verder steeds zo wordt genoemd. Ten aanzien van de voornaam zou er vanwege de schrijfwijze evengoed sprake kunnen zijn van ELTJE als van ETTJE].

- ELTJE overleed op 5 juli 1884 in Uithm., 4 uur ‘s middags, 70 jaar (akte 15).
- JAKOB overleed op 10 april 1890 in Uithm., 1 uur ‘s middags, 74 jaar (akte 20).

Jakob en Eltje kregen acht kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - WILLEM JAKOBS KOOI, geboren op 9 april 1837 in Uithm. Hij trouwde op 31 december 1864 met LIJZABETH KNIPPER (volgt 8. 4e GEN. - TAK III).

* 2 - JANTJE JAKOBS KOOI (4e GEN), geboren op 26 april 1839, ‘s ochtends om 6 uur (akte 43).
Zij kreeg een kind van een onbekende man: ELTJE KOOI (5e GEN), geboren op 6 december 1864, aangegeven door Hilje Willems Brontsema. 55 jaar, die aangeeft bij de 'verlossinge' aanwezig te zijn geweest (akte 128).
Jantje overleed ongehuwd op 3 februari 1898, 56 jaar (akte 7).

* 3 - KLAASKE JAKOBS KOOI (4e GEN), geboren op 25 maart 1841 (akte 32). Zij werd vernoemd naar overgrootvader van vaderszijde: Klaas Roelfs.
Zij overleed ongehuwd op 3 februari 1898, ‘s middags om 2 uur, in Uithm., 56 jaar. Aangifte gedaan door o.a. Simen Kooi, 56 jaar (geen handtekening) (akte 7).

* 4 - KLAAS JAKOBS KOOI (4e GEN), geboren op 23 augustus 1842 (akte 79). Hij werd vernoemd naar overgrootvader van vaderszijde: Klaas Roelfs.
Hij overleed op ..........

* 5 - BOUKE JAKOBS KOOI (4e GEN), geboren op 2 augustus 1844. Zij werd vernoemd naar grootmoeder van moederszijde: Bouke Hindriks.
Zij, boerenmeid, overleed ongehuwd op 7 augustus 1872 in Uithm., 28 jaar (akte 42).
Bouke kreeg een kind van een onbekende man: PIETERKE KOOI (5e GEN), geboren op 17 januari 1869. Vader Jakob Klasens Kooi tekent als getuige (akte 2).
Pieterke overleed op 16 augustus 1869 in Uithm., 7 maanden (akte 40).

* 6 - ROELF JAKOBS KOOI (4e GEN), geboren op 28 oktober 1846, ‘s nachts om 2 uur. Aangegeven door Jakob Klasen Kooi, 31 jaar. Getuige was Jan Folkerts Kruizinga (akte 80). Hij werd vernoemd naar oom Roelf Pieters van vaderskant.
Hij, boerenknecht, overleed ongehuwd op 21 mei 1872 in Uithm., 25 jaar (akte 23).

* 7 - LUITJE JAKOBS KOOI (4e GEN), geboren op 4 juni 1849 (akte 64). Hij werd vernoemd naar overgrootvader van moederskant: Luitjen Onnes.
Hij overleed op 23 juli 1855 in Uithm., 6 jaar (akte 74).

* 8 - GRIETJE JAKOBS KOOI (4e GEN), geboren op 16 augustus 1853, ‘s morgens om 11 uur (akte 58). Zij werd vernoemd naar overgrootmoeder van vaderskant: Grietje Egberts.
Zij trouwde, 25 jaar, op 11 december 1878 in Uithm. met ALBERT VAN DER WEG, 27 jaar (akte 28). Hij werd geboren in 1851 in Uithm. Zijn vader was Pieter Edzes van der Weg, zijn moeder was Bouke Harms Maring.
Zij woonden in Wijk B. no. 55 (blad 13).
Zij kregen een levenloos geboren kind: NN van der Weg op 4 mei 1879 (akte 26).

- Grietje overleed op 7 maart 1904 in Uithm., ‘s morgens om 10 uur, 50 jaar (akte 10).
- Albert, 54 jaar, hertrouwde op 12 april 1906 in ‘t Zandt met Pieterke Vink, 50 jaar, weduwe van Geert Smit (akte 5). Zij was in 1856 in Zuidwolde, gemeente Bedum geboren. Albert overleed op 17 november 1926 in Uithm., 74 jaar (akte 38). Pieterke overleed op 26 oktober 1946 in Uithm., 91 jaar (akte 58).

WONEN:

* 1840 - Volgens het Bevolkingsregister van 1830-1840 woonde het gezin op huisnummer 24. Er woonden de volgende personen:

1. Jakob Klasen Kooi, 24 jaar;
2. Eltje van der Meij, 25 jaar;
3. Willem Jakobs, 2 jaar;
4. Jantje Jakobs, 32 weken.

* 1860 - Volgens het Bevolkingsregister 1860 woonde Jakob Klasens Kooi in Wijk B. Er woonden daar de volgende personen, die allen Hervormd waren:

1. Jakob Klaassens Kooi, geboren 2 mei 1815 (moet zijn 20 mei), hoofd;
2. Eltje Willems van der Meij, geboren 17 juni 1814 (moet zijn 17 januari);
3. Klaas Jakobs Kooi, geboren 24 augustus 1842;
4. Bouke Jakobs Kooi, geboren 2 augustus 1844;
5. Roelf Jakobs Kooi, geboren 28 oktober 1846;
6. Grietje Jakobs Kooi, geboren 16 augustus 1853;
7. Pieterke Kooi, dochter van no. 4, ‘onecht’, geboren 17 januari 1869 (ingeschreven 18 januari).

Opmerkingen:

- Pieterke Kooi was een dochter van Bouke Kooi, ongehuwde moeder (24 jaar).
- Willem Jakobs Kooi was het huis al uit
- Jantje Jakobs Kooi was het huis al uit.
- Klaaske Jakobs Kooi was het huis al uit

* 1870 - Tien jaar later (Bevolkingsregister 1870-1880, blad 320) woonde het sterk uitgedunde gezin in Wijk B, no. 41. Vermeld worden de volgende personen:

1. Jacob Kooi, geboren 20 mei 1815, hoofd;
2. Eltje van der Meij, geboren 17 januari 1814, vrouw;
3. Klaaske Kooi, geboren 24 maart 1841, dochter;
4. Eltje Willems, geboren 1 mei 1867, kleindochter.

Opmerkingen:

Eltje Willems Kooi, kleindochter, is het tweede kind van Willem Kooi en Lijzabeth Knipper, die op dat moment, dertien jaar oud, bij haar grootouders woonde. Zij zou in 1893 trouwen
met Jan Wiltjer en in 1906 met Heero Til.

Opmerkingen:

- Klaas Kooi woonde niet meer thuis.
- Willem Kooi was in 1864 getrouwd met Lijzabeth Knipper. Hij overleed in 1916, 79 jaar.
- Klaaske Kooi, bijna 30 jaar, woonde weer thuis. Zij bleef ongehuwd en overleed in 1898, 55 jaar.
- Bouke Kooi had als ongehuwde moeder begin 1869 een kind gekregen, Pieterke Kooi, die 7 maanden later overleed. Bouke bleef ongehuwd en overleed in 1872, 28 jaar.
- Roelf Kooi overleed in 1872, 25 jaar.
- Luitje Kooi was al in 1855 overleden (6 jaar).
- Grietje Kooi was in 1878 getrouwd met Albert van der Weg. Zij overleed in 1904, 51 jaar.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

TAK IV

5. 3e GEN - TAK IV


ROELF SIJMENS KOOI en NANJE LUITJENS DOBBEMA

ROELF SIJMENS KOOI, het tweede kind van Sijmen Roelfs Kooi en Antje Pieters Hof, werd geboren op 8 februari 1813, ‘s ochtends om 10 uur in Garsthuizen. Hij werd vernoemd naar grootvader van vaderszijde: Roelf Pieters. (Aangegeven door Sijmen Roelfs Kooij, 32 jaar, arbeider, Garsthuisen no. 49. De akte is voorzien van de handtekening van Sijmon R. Kooij - volgnummer 23).
Hij, boerenknecht, trouwde, 26 jaar, op 15 juni 1839 in Uithm. met NANJE LUITJENS DOBBEMA, 31 jaar (akte 10). Zij werd geboren op 11 november 1807 en gedoopt op 13 december in Uithm. Haar vader was Luitjen Arents Dobbema, haar moeder was Grietje Klasen.

- ROELF overleed op 4 oktober 1843, ‘s ochtends om 5 uur, in Uithm. op huisnummer 34, 30 jaar; aangegeven door Luurt Tammes Huizinga, 59 jaar, commissionair en Jan Pieters Berghuis, 29 jaar, daglooner (akte 46).

Nanje hertrouwde voor de eerste maal, 38 jaar, op 8 juli 1846 in Kantens met Gerrit Jans Nienhuis, 39 jaar, weduwnaar van Lijzabet Wijndelts Lantink (akte 11).
Zij hertrouwde voor de tweede maal, 53 jaar, op 23 januari 1861 in Kantens met Enne Klaassens Bolt, 65 jaar, rentenier, weduwnaar van Ebeltje Klaassens Voerman (akte 2);
hij overleed op 4 januari 1880 in Spijk, 84 jaar (akte 1).
- NANJE overleed op 22 februari 1881 in Bierum, 73 jaar (akte 10).

Roelf en Nanje kregen twee kinderen, die beiden in Uithm. werden geboren:

* 1 - SIMEN ROELFS KOOI (4e GEN), geboren op 4 maart 1840, ‘s nachts om 1 uur. Getuigen zijn op 11 maart: Willem Luitjens van der Meij, dagloner, 57 jaar (kan niet schrijven) en Derk Pieters Bos, landbouwer, 43 jaar. Als naam van de moeder werd genoteerd: Nanje Luitjens Dijkema, in plaats van Dobbema (akte 19).
Hij overleed op 4 april 1840, ‘s nachts om 1 uur, in Uithm. op huisnummer 163, bijna 4 weken. Getuigen waren: Willem Luitjens van der Meij, 57 jaar, dagloner en Derk Pieters Bos, 43 jaar, beiden naburen (akte 13).

* 2 - ANTJE ROELFS KOOI (4e GEN), geboren op 4/5 augustus 1841, ‘s middags om 4 uur.
Zij overleed op 2 juni 1843, ‘s ochtends om 10 uur, in Uithm. op huisnummer 34, 1 jaar. Op 7 augustus aangegeven door Derk Willems Dijk, 40 jaar, daglooner en Jan Pieters Borghuis, 28 jaar, daglooner, beiden naburen (akte 28).

WONEN:
- Uit de woonplekken waar de diverse familieleden overleden kan men opmaken dat er goed contact was tussen de familie in Uithuizermeeden (Anje Roelfs) en Garsthuizen (Sijmen Roelfs). Zowel Roelf Sijmens, als zijn dochtertje Antje Roelfs overleden (resp. 30 en 1 jaar oud) in 1843 op huisnummer 34. Dat was het woonadres van de familie Dijk, kleermaker.
Zijn tante Anje Roelfs, de echtgenote van Willem Pieters Dijk, was overigens een jaar eerder (in 1842) overleden. Roelfs zoontje Simen Roelfs, was in 1840 (3 weken oud) overleden op huisnummer 163, het huis waar Roelf en Nanje na hun huwelijk waren ingetrokken.

- Volgens het Bevolkingsregister van 1830 woonde en werkte Roelf Sijmens Kooi met vele anderen op de grote boerenplaats van Melle Derks Huizinga, landbouwer, 42 jaar en Hieke D. Dorenbosch, landbouwster, 36 jaar, in Uithm. huisnummer 12 (27?) (kad. nr. 530). Hij was toen 17 jaar. Ook Jan J. Boelema, 15 jaar, werkte daar. [Op deze plek ligt nu de ‘nieuwe’
begraafplaats].

- Nanje Luitjens Dobbema woonde en werkte 1830 op de boerderij van Jantje Kornelis uit Usquert, landbouwster, 62 jaar, weduwe van Roelf Geerts Luurtsema, en zes kinderen, in
Uithm. huisnummer 159 (kad. nr. 415) [nu ‘Oosterheerd’, Hefswalsterweg 27]. Roelf Luurtsema was nabuur bij het overlijden van Wobge Heines en Roelf Pieters, zoals we zagen.
In 1830 was Nanje 22 jaar.

- Volgens het Bevolkingsregister van 1840 trokken ze na hun huwelijk op 15 juni 1839 in bij Willem Luitjes van der Meij (56 jaar) en Bouwke Hindriks Baar (51 jaar), samen met twee
kinderen van der Meij:
1. Luitje Willems van der Meij, 14 jaar en 2. Grietje Willems van der Meij, 21 jaar, op huisnummer 163.
Roelf Siemens Kooi, boerenknecht, geboren in Garsthuizen was 27 jaar; Nanje Luitjens Dobbema, zonder beroep, geboren in Uithm. was 31 jaar.
Eltje Willems van der Meij was het huis al uit - ze was op 9 december 1836 getrouwd met Jakob Klasens Kooi (TAK III, zie aldaar).

 

6. 3e GEN. - TAK IV

PIETER SIJMENS KOOI en ANJE JANS VAN DER LAAN

PIETER SIJMENS KOOI, het derde kind van Sijmen Roelfs Kooi en Antje Pieters Hof, werd geboren op 24 juli 1815, ‘s avonds om 5 uur in Garsthuizen, wonende op huisnummer 49. Hij werd vernoemd naar oom Pieter Roelfs Kooi. (Op 24 juli aangegeven door Sijmon Roelfs Kooij, boerenarbeider, 37 jaar. Curieus is dat hij hier aangeeft niet te kunnen schrijven, terwijl hij dat twee jaar eerder bij de geboorte van Roelf wel kon!).
Hij - arbeider - trouwde, 22 jaar, op 23 juni 1838 in ‘t Zandt met ANJE JANS VAN DER LAAN, 24 jaar (akte 10). Zij werd geboren op 21 februari 1814, ‘s avonds om 6 uur, in Zeerijp. Haar vader was Jan Tijmens van der Laan (overleden 15 december 1828), haar moeder was Wiemke Jans van Zanten.

Hemelsbreed woonde Anje van der Laan met haar ouders, midden in het land, ten noordwesten van Zeerijp, niet ver van het huisje waar Pieter Kooi was geboren, dat ook midden in het land lag, ten oosten van Garsthuizen. De grens tussen de beide gemeenten Stedum en ‘t Zandt werd gevormd door het riviertje de Oude Maar.

- PIETER overleed op 14 november 1846 ‘s middags om 4 uur in Garsthuizen op huisnummer 49, 31 jaar. Aangegeven door Hendericus Meertens Medema, 32 jaar, arbeider en Berend
Klasens Pol, 31 jaar, arbeider, naburen.

Pieter en Anje kregen een kind:

* 1 - MARTJE PIETERS KOOI (4e GEN), geboren op 3 juni 1839 ‘s ochtends om 6 uur in Garsthuizen. Aangegeven door Pieter Siemens Kooi, 23 jaar, arbeider, die het kind ‘in
echte heeft verwekt’. Getuigen: Michiel Thies Luidens, 54 jaar, kastelein en Janien Luurts Rensuma, 44 jaar, veldwachter (akte 31).

- De dramatische aanvang van TAK IV laat zich goed reconstrueren aan de hand van het Bevolkingsregister 1850-1860 van de gemeente Stedum. Genoteerd worden de personen die op huisnummer 49 wonen:

1. Hof, Antje, weduwe, geboren in 1783 in Garsthuizen, dagloonster, Hervormd, overleden op 22 februari 1858.
2. van der Laan, Anje, weduwe, geboren in 1815 in Zeerijp, dagloonster, Christelijk Afgescheiden, vertrokken op 24 april 1852 naar Zandeweer (Kantens).
3. Kooi, Martje, ongehuwd, geboren in 1839 in Garsthuizen, Hervormd, vertrokken op 24 april 1852 naar Zandeweer (Kantens).
4. Kooi, Siemen, ongehuwd, geboren in 1840 in Garsthuizen, Hervormd.

- Dit betekent dat Anje Jans van der Laan na het overlijden van haar man Pieter Kooi in 1846 nog vijf en een half jaar met haar dochtertje Martje bij haar schoonmoeder Antje Hof in Garsthuizen heeft gewoond. Ook het zoontje van haar schoonzus Hilje Kooi: Siemen Roelfs Kooi woonde daar.
In 1852 vertrekken Anje van der Laan en Martje naar Zandeweer. Siemen blijft bij zijn grootmoeder wonen, waarschijnlijk tot 1858, wanneer zij op 22 februari overlijdt, 74 jaar oud. Siemen Roelfs is dan 17 jaar oud.
Het heeft er alle schijn van dat Siemen daarna naar Uithuizermeeden vertrekt en op het landgoed Rensuma is gaan werken. Hij woonde daar niet.Het Bevolkingsregister 1850- 1860 van Uithuizermeeden laat zien dat hij inwoonde bij zijn tante Martha Willems Dijk en oom Klaas Sijmens Kooi (een broer van zijn vader). Klaas was op 11 april 1859 overleden, een jaar na zijn moeder. Klaas en Martha hadden geen zoons, maar zes dochters. Siemen werd daarmee de enige man in huis - hij zou ook de enige stamhouder worden.
Interessant is dat Martha Dijk aan de volkstellers een verkeerde naam en geboortejaar opgeeft: ‘Simen Simens Kooi, geboren in 1841 in Garsthuizen, in dienst aan Rensuma’. Op zich is dit niet zo vreemd: omdat er geen vader was, had Hilje haar zoon naar haar vader vernoemd Sijmen Roelfs Kooi. Logischer zou zijn geweest als zij hem Sijmen Sijmens Kooi had genoemd. (De archieven wijzen uit dat er rond 1840 geen Simen Simens Kooi in Garsthuizen is geboren).

- Het wordt niet helder wat er van Anje van der Laan en Martje Pieters Kooi geworden is.

[Mogelijk trouwde Martje met de veel oudere Roelf Venekamp (geboren in 1804), die op 8 januari 1876 in Aduarderzijl (gemeente Ezinge) overlijdt, 72 jaar. Hij is weduwnaar van Martje Pieters Kooi "zijnde verdere renseignementen den aangevers niet bekend" (akte 5). Verdere gegevens ontbreken].

 

7. 3e GEN. - TAK IV


HILJE SIJMENS KOOI en NN

HILJE SIJMENS KOOI (ook KOOY), het vierde kind van Sijmen Roelfs Kooi en Antje Pieters Hof, werd geboren op 23 november 1818 in Garsthuizen. Zij werd vernoemd naar haar vroeg overleden tante Hilje Roelfs Kooi.
- HILJE, 26 jaar, zonder beroep, ongehuwd, overleed op zaterdag 10 mei 1845, ‘s nachts om 1 uur in Garsthuizen op huisnummer 49, 26 jaar. Aangegeven op dezelfde dag door Hindericus Maartens Medema, 31 jaar, arbeider en Berent Klaassen Pol, 30 jaar, arbeider, beiden naburen en niet verwant. De overlevering wil dat zij zich verdronk door in een regenput te springen.
[Zie: NOTITIES - ALJE JACOBS BOELEMA].

Hilje kreeg twee kinderen, van wie de vader onbekend was; beiden geboren in Garsthuizen:

* 1 - SIEMEN ROELFS KOOI, geboren op 12 september 1840 in Garsthuizen. Hij trouwde op 28 september 1866 met TIETJE VAN DER WEST (volgt: 9. 4e GEN. - TAK IV).

* 2 - ANTJE ROELFS KOOI (4e GEN), geboren op zaterdag 7 september 1844. Op 9 september 1844 aangegeven door grootmoeder Antje Pieters Hoff, naar wie ze vernoemd was. Antje Pieters Hoff, 62 jaar, arbeidster, verscheen om aan te geven dat op 7 september 1844, ‘s morgens om 9 uur is geboren ANTJE ‘van welk kind de aangeefster Antje Pieters Hoff heeft verklaard dat hetzelve in hare tegenwoordigheid en medehulp, is geboren, in onecht, uit Hilje Siemens Kooy, oud 25 jaren, dienstmeid in Garsthuizen, wonende nummer 56.’ De getuigen waren: Jurrien Luurts Rensema, 50 jaar, veldwachter en Eisse Jans Wiltjer, 39 jaar, zaakwaarnemer te [onleesbaar] ‘verklarende de comparante geen schrijven te hebben geleerd.’

- ANTJE ‘onechte dochter van Hilje Siemens Kooy’ overleed op dinsdag 30 april 1845, ‘s morgens om 10 uur in Garsthuizen op huisnummer 49, bijna 8 maanden oud. Pas op woensdag 6 mei aangegeven door: Arend Derks van der Laan, 40 jaar, arbeider en Jacob Doenes van Hoorn, 31 jaar, landbouwer, beiden naburen en niet verwant.

 

8. 3e GEN. - TAK IV


KLAAS SIJMENS KOOI en MARTHA WILLEMS DIJK

Aankondiging en inschrijving: 2 mei 1846 - akte 11; eerste afkondiging zondag 3 mei 1846 “’s middags om half 12 voor de eerste maal voor de deur van het huis der gemeente afgekondigd het voorgenomen huwelijk waarvan aangifte is gedaan door Klaas Sijmens Kooi, 24 jaar en Martha Willems Dijk, 26 jaar”. - akte 27. [Martha tekent hier met haar voornaam: MARTA]; tweede afkondiging zondag 10 mei 1846, ‘s middags om 12 uur - akte 31.

KLAAS SIJMENS KOOI, het vijfde kind van Sijmen Roelfs Kooi en Antje Pieters Hof, werd geboren op zondag 9 december 1821, ‘s ochtends om 11 uur in Garsthuizen. (Op 11 december aangegeven door Sijmon Roelfs Kooij, dagloner, 39 jaar te Garsthuizen no. 41. Ook nu geeft hij aan niet te kunnen schrijven - volgnummer 52). Hij werd vernoemd naar zijn oom Klaas Roelfs Kooi.
Hij, daglooner/boerenknecht, trouwde, 24 jaar, op zaterdag 16 mei 1846 in Uithm. met zijn volle nicht MARTHA WILLEMS DIJK (zonder beroep), 26 jaar. Als getuigen traden op:
1. Derk Willems Dijk, dagloner, 44 jaar, ‘broeder van de echtgenoote,
2. Jakob Haring Pekelder, smidsknecht, 24 jaar,
3. Arent Berents Jonker, veldwachter, 68 jaar,
4. Nicolaas Alberts van den Boer, kuiper, 47 jaar (akte 11).
Martha werd geboren op 13 september 1819, ‘s ochtends om 9 uur, in Uithm. op huisnummer 35. Haar vader was Willem Pieters Dijk, haar moeder was Anje Roelfs Kooi.

- De Huwelijkse Bijlagen vermelden o.a. dat Klaas Sijmens Kooi, voor de Nationale Militie ingeschreven ‘hem bij de loting van 1840 het nummer 26 ten deel is gevallen, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt’.- Op dezelfde dag als Klaas Kooi en Martha Dijk trouwde haar broer Roelf Willems Dijk met zijn derde vrouw Anje jans Wieringa (akte 9). Verder trouwden op dat moment:
1. Pieter Berends Groendijk met Anje Lammerts Scholtens (akte 10),
2. Derk Hindriks Voogd met Elske Jans de Vries (akte 12),
3. Jan Tjaards Huizinga met Hindrikje Nicolaas de Boer (akte 13).

- KLAAS overleed op maandag 11 april 1859, ‘s avonds om 11 uur, in Uithm., 37 jaar. Aangegeven door Jan Kornelis Kuipers, 37 jaar, winkelier en Hindrik Angst, 42 jaar, timmerman, naburen (akte 27).

MARTHA WILLEMS DIJK, 40 jaar, hertrouwde veertien maanden later, op woensdag 27 juni 1860 in Uithm. met haar achterneef HINDRIK JAKOBS BAAR, daglooner, 37 jaar. Getuigen waren:
1. Derk Willems Dijk, 57 jaar, veldwachter,
2. Nanning Roelfs Nienhuis, 64 jaar, rentenier,
3.Ties jans Van der Molen, 49 jaar, landbouwer,
4.Petrus Egberts Hoeksema, 48 jaar, kuiper (akte 19).
(De afkondigingen waren op zondag 17 en op zondag 24 juni 1860).

- Hindrik was weduwnaar van Grietje Willems Oosterhuis, dagloonster, met wie hij, boomkweker, op 21 november 1846 was getrouwd.
- Hindrik werd geboren in Uithm. op maandag 3 februari 1823. Zijn vader was Jakob Hindriks Baar, zijn moeder was Fenje Heines Kooi.
- Grietje overleed op woensdag 1 juli 1857 in Oosternieland, 31 jaar (akte 45).

- Hindrik Jakobs Baar overleed na vier jaar huwelijk met Martha Dijk, op 7 mei 1864, in Uithm., ‘s avonds om 11 uur, 42 jaar. Aangegeven door Remmert Wiggers Vos, 39 jaar, winkelier en Hindrik Angst, 46 jaar, timmerman (akte 28).

MARTHA WILLEMS DIJK, 45 jaar, hertrouwde tien maanden later nogmaals, op zaterdag 25 maart 1865 in Uithm. met EDZE KLAASSENS PIETERMAN, boerenknecht, 37 jaar. In tegenwoordigheid van:
1. Derk Willems Dijk, 62 jaar, veldwachter,
2. Haring Klasen Pekelder, 76 jaar, smid,
3. Jacob Haring Pekelder, 44 jaar, smid,
4. Jan Andries Dik, 54 jaar, veldwachter van Oldenzijl (akte 4).
(De afkondigingen waren op zondag 12 en op zondag 19 maart 1865).
Edze werd geboren in Uithm. op dinsdag 28 augustus 1827 (akte 37). Zijn vader was Klaas Gerrits Pieterman, zijn moeder was Jantje Edzes van den Berg.

De Huwelijkse Bijlagen vermelden o.a. dat Edze Klaassens Pieterman was ingeschreven voor de lichting van 1846, no. 18 en dat hij op 15 mei 1846 voor twee jaren was ingelijfd bij de Nationale Militie en uit hoofde van geëindigde dienstplicht op den 10e juli 1848 uit de dienst ontslagen was.

In 1881 vertrokken Edze en Martha met vier kinderen naar Amerika. De passagierslijst van de Amsterdam vermeldde de volgende namen:
1. Ernst Pieterman (= Edze), 51 jaar;
2. Martha, 54 jaar;
3. Maartje (Martje, ongehuwde dochter van Martha en Klaas Kooi), 25 jaar;
4. Martha (dochtertje van Wilhelmina), 4 jaar;
5. Mina (Wilhelmina, ongehuwde dochter van Martha en Klaas Kooi), 25 jaar;
6. Derk (zoon van Martha en Hindrik Baar), 25 jaar.
Allen waren Christelijk Gereformeerd. Als reden voor het vertrek werd opgegeven: economic improvement.
Met de leeftijden was duidelijk gesjoemeld: in werkelijkheid was Edze 54 jaar, Martha 61 jaar, Martje 31 jaar, Wilhelmina 29 jaar, Derk 20 jaar. Alleen de leeftijd van de kleine Martha klopte.
Het schip, de ‘Amsterdam’ kwam op 9 mei 1881 in New York aan.

- Edze overleed op 17 juli 1886 in Grand Rapids, Michigan, 58 jaar.
- Martha overleed op 1 maart 1899 eveneens in Grand Rapids, 79 jaar.

Klaas en Martha kregen zes kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - ANTJE KOOI (4e GEN), geboren op woensdag 7 december 1846, ‘s nachts om 3 uur. Aangegeven door Klaas Simens Kooi, 25 jaar, daglooner. Getuigen: Roelf Willems Dijk,
42 jaar, kleermaker; Jan Hindriks Bult, 27 jaar, timmerman (akte 97). Zij werd vernoemd naar
grootmoeder van vaderszijde: Antje Pieters Hoff.
Zij trouwde, 23 jaar, op 14 november 1870 in Uithm. met BERENT GROENDIJK, 21 jaar (akte 21). Hij werd geboren op 14 maart 1849 in Uithm. (akte 37). Zijn vader was Pieter
Berents Groendijk, zijn moeder was Anje Lammerts Scholtens.
Zij kregen een kind, NN GROENDIJK, dat op 9 maart 1871 levenloos werd geboren (akte16).

- Antje overleed veertien dagen later op 24 maart 1871, ‘s avonds om 8 uur, 24 jaar. Aangegeven door: Berend Lemstra, verver en Albert Kornelis Pruim, naburen (akte 18).
Berent hertrouwde, 27 jaar, op 20 mei 1876 in Uithm. met Jacobje van Heuvel, 25 jaar (akte 10).
- Berent overleed op 7 februari 1903 in Roodeschool, 53 jaar (akte 8).
- Jacobje overleed drie weken later op 1 maart 1903, 52 jaar (akte 13).

* 2 - ANJE KOOI (4e GEN), geboren op 14 december 1848, ‘s nachts om 5 uur. Aangegeven door Klaas Simens Kooi, 27 jaar, daglooner. Getuigen: Cornelis Willems Smit, 56 jaar, landbouwer; Jakob Fokkes Wiersum, 37 jaar, landbouwer (akte 94) (op graf: 12 december 1849). Zij werd vernoemd naar grootmoeder van moederszijde: Anje Roelfs Kooi.
Zij trouwde, 24 jaar, op 28 november 1873 met LUITJE KAMPEN, 23 jaar (akte 30). Hij werd geboren op 8 januari 1850 in Uithm. Zijn vader was Arent Berents Kampen, zijn moeder was Martje Luitjes Sikkenga.

- Anje overleed op 4 maart 1929 in Uithuizen, 80 jaar (akte 8).
- Luitje overleed op 17 maart 1932 in Uithuizen, 82 jaar (akte 14).
Zij zijn begraven in Uithuizen.

Anje en Luitje kregen zes kinderen:

1. Arend Kampen, geboren in 1874. Hij trouwde op 20 mei 1898 met Aaltje Rozema (akte 16).
2. Martje Kampen, geboren in 1876. Zij trouwde op 23 mei 1903 met Tammo Lammerts (akte 16).
3. Klaas Kampen, geboren in 1880. Hij trouwde op 10 november 1900 met Saartje Rozema (akte 28).
4. Jacob Kampen, geboren op 8 juni 1886. Hij trouwde op 5 juni 1915 met Geertje Maring (akte 9). Hij overleed op 21 januari 1981, 94 jaar, zij overleed op 10 februari 1948, 66 jaar.
5. Berend Kampen, geboren in 1888. Hij trouwde op 7 september 1921 met Jantje Knol (akte 32).
6. Bouke Kampen, geboren in 1891. Hij overleed in 1891.

* 3 - MARTJE KOOI (4e GEN), geboren op 4 november 1850, ‘s morgens om 6 uur. Aangegeven door Klaas Simens Kooi, 27 jaar, daglooner. Getuigen: Cornelis Willems Smit, 58 jaar, landbouwer; Jakob Fokkes Wiersum, 39 jaar, landbouwer (akte 134). Zij werd vernoemd naar tante Martje Roelfs Kooi.

* 4 - WILHELMINA (ook WILLEMINA) KOOI (4e GEN), geboren op 2 september 1852, ‘s nachts om 1 uur. Aangegeven door Klaas Kooi, 29 jaar, daglooner. Getuigen: Jan Dik, 42 jaar veldwachter in Oldenzijl; Derk Dijk, 49 jaar, veldwachter in Uithm. (akte 91).
Wilhelmina kreeg als ongehuwde moeder op 15 februari 1876 een dochter, die zij MARTHA noemde: MARTHA PIETERMAN. Zij werd vernoemd naar grootmoeder Martha Willems Dijk. De vader was onbekend.
Op 16 februari 1876 verklaarde Edze Pieterman, 48 jaar, daglooner, dat op 15 februari 1876 ‘s nachts om 1 uur is geboren MARTHA, van welk kind de moeder is Wilhelmina Kooi, oud 23 jaar, boerenmeid. De comparant verklaart bij de verlossing tegenwoordig te zijn geweest. Getuigen: Berend Sterenberg, 30 jaar, daglooner en Jan Andries Dik, 65 jaar, eldwachter te Oldenzijl (akte 18).

Willemina bracht haar kind onder bij haar moeder. Tussen 1870 en 1880 werkte en woonde ze als 'werkbode' op de grote boerderij van Klaas Biering (geboren op 19 februari 1845) en Grietje Bruining (geboren op 26 november 1845) op huisnummer B76. Ook Bouke Kooi (geboren op 8 augustus 1844) daar (ze overleed op 7 augustus 1872, 28 jaar oud), samen met twintig andere personen, waaronder zes werkbodes.
Volgens de index 'Dienstboden - knechten 1880-1890 werkte Mina Kooi bij G.R Weerema op huisnummer D62.

* 5 - SIMENTJE KOOI (4e GEN), geboren op 10 oktober 1854, ‘s morgens om 8 uur. Aangegeven door Klaas Kooi, 31 jaar, daglooner (akte 105). Getuigen: Derk Dijk, 52 jaar, veldwachter in Uithm. en Jan Dik, 44 jaar, veldwachter in Oldenzijl (akte 105). Zij werd vernoemd naar grootvader van vaderszijde Sijmen Roelfs Kooi.
Zij trouwde, 21 jaar, op 21 juli 1876 met KLAAS SIKKENGA, boerenknecht, 26 jaar (akte 16). (Huwelijksaangifte: 30 juni 1876, getuigen Harm Maring en Alje Wieringa, naburen - akte 11; eerste afkondiging: zondag 2 juli 1876 - akte 49; tweede afkondiging: 9 juli 1876 - akte 51). Hij werd geboren op 6 mei 1850 in Uithm. Zijn vader was Jacob Luitjes Sikkenga, zijn moeder was Hindrikje Tjarks Lulofs.

- Klaas overleed op 18 juni 1929 in Uithm., 79 jaar (akte 38).
- Simentje, boerenmeid, overleed op 16 augustus 1942, ‘s nachts om 1 uur, in Uithm., 87 jaar (akte 37).
Zij zijn begraven in Uithm.

Simentje en Klaas kregen tien kinderen:

1. Hindrikje Sikkenga, geboren 22 oktober 1876. Zij trouwde op 19 november 1902 met Lambertus Schoonveld (akte 31).
2. Martha Sikkenga, geboren 14 mei 1878. Zij, 18 jaar, trouwde op 20 november 1896 met Willem Kooi, 21 jaar (akte 29). Zijn vader was Heine Kooi; zijn moeder was Anna Kremer. [Kinderen: 1. Heine Kooi, geboren 23 januari 1899, ‘s nachts om 2 uur (akte 9); 2. Simentje Kooi, geboren 27 februari 1897, ‘s ochtends om 7 uur (akte 25).].
3. Jacob Sikkenga, geboren 31 oktober 1879.
4. Klaaske Sikkenga, geboren 15 juli 1881 (akte 87). Zij trouwde op 19 november 1904 met Gerhard Martini (akte 25).
5. Trijntje Sikkenga, geboren 4 juni 1883 (akte 57). Zij trouwde op 29 november 1907 met Jan Karp (akte 24).
6. Derk Sikkenga, geboren in 1886. Hij overleed op 6 april 1886, 5 dagen (akte 25).
7. Bouke Sikkenga, geboren in 1890. Zij trouwde op 25 februari 1910 met Kornelis Zuidema (akte 3).
8. Antje Sikkenga, geboren 10 mei 1891, ‘s middags 2 uur, akte 45.
9. Anje Sikkenga, geboren in 1893. Zij trouwde op 22 november 1917 met Klazinus Kwakernaak (akte 36).
10. Harmke Sikkenga, geboren in 1896. Zij trouwde op 2 maart 1917 met Jacob Timmer (akte 4). Zij overleed op 8 juli 1950, 55 jaar (akte 30).

WONEN:

- Toen Simentje Kooi en Klaas Sikkenga op 21 juli 1876 trouwden, gingen ze wonen in Wijk B, no.101A (Bevolkingsregister 1880-1890).
In 1880 woonden hier de volgende personen, die allen Nederlands Hervormd waren:

1. Klaas Jacobs Sikkenga, geboren 6 mei 1850, hoofd, dagloner;
2. Simentje Kooi, geboren 1 september 1854 (moet zijn: 10 oktober);
3. Hindrikje Sikkenga, geboren 22 oktober 1876;
4. Martha Sikkenga, geboren 14 mei 1878;
5. Jacob Sikkenga, geboren 31 oktober 1879;
6. Klaaske Sikkenga, geboren 15 juli 1881 (ingeschreven 18 juli 1881).

* 6 - PIETERKE KOOI (4e GEN), geboren op 29 december 1857, ‘s middags om 5 uur, aangegeven door Hilje Willems Brontsema, 47 jaar, die bij de 'verlossinge' aanwezig was (akte 125). Zij overleed op 9 augustus 1858 in Uithm., 36 weken (akte 73).

Martha Willems Dijk en Hindrik Jacobs Baar kregen 2 kinderen, die beiden in Uithm. werden geboren:

* 7 - DERK BAAR, geboren op maandag 1 april 1861, ‘s middags om 12 uur in Uithm. Aangegeven op donderdag 4 april 1861 door Hindrik Jakobs Baar, 38 jaar, daglooner. Getuigen: Bernard Berends van der Molen, 31 jaar, broodbakker en Derk Willems Dijk, 58 jaar, veldwachter (akte 43).
Hij werd waarschijnlijk vernoemd naar zijn vader Hindrik Jakobs Baar. Hij vertrok per 4 december 1878 naar ‘t Zandt, 17 jaar.

* 8 - NN BAAR, werd levenloos geboren op 7 oktober 1863 in Uithm.

WONEN:

Het feit dat er bij de geboorte van Anje in 1848 en van Martje in 1850 als getuigen optraden: Cornelis Willems Smit en Jakob Fokkes Wiersum, beiden landbouwers en naburen, doet vermoeden dat Klaas Kooi en Martha Dijk bij hen in de buurt woonden. Beiden waren grote landbouwers: Cornelis Smit woonde op huisnummer 64 (op de plek waar nu de kerk ‘Het Anker’ staat). Jakob Wiersum woonde op huisnummer 63, de boerderij die er nog steeds staat en de ‘Grote Hadder’ wordt genoemd. Klaas Kooi zal op deze boerderijen hebben gewerkt. Beide boerderijen liggen in wat later Wijk B zou worden.

* 1860 - Volgens het Bevolkingsregister van 1860 woonde Martha Dijk in Wijk B. In december 1859 stonden de volgende personen ingeschreven, die allen ‘Afgescheiden’ waren, behalve Simen Simens, die ‘Hervormd’ was:

1. Martha Willems Dijk, hoofd, geboren 13 september 1819, Uithm.;
2. Antje Klasens Kooi, dochter, geboren 6 december 1846, Uithm. [moet zijn 7 december];
3. Anje Klasens Kooi, dochter, geboren 15 mei 1848, Uithm. [moet zijn 14 december];
4. Martje Klasens Kooi, dochter, geboren 14 oktober 1850, Uithm. [moet zijn 4 november];
5. Wilmina Klasens Kooi, dochter, geboren 8 september 1852, Uithm. [moet zijn 2 september];
6. Siementje Klasens Kooi, dochter, geboren 1 september 1854, Uithm. [moet zijn 10 oktober];
7. Simen Simens Kooi , ‘in dienst aan Rensuma’, geboren in 1841, Garsthuizen.

Opmerkingen:

- Martha Dijk was sinds in april van dat jaar (1859) weduwe.
- Er is geen Simen Simens Kooi in 1841 in Garsthuizen geboren. Dit moet Simen Roelfs Kooi zijn (geboren 20 september 1840, 19 jaar), de zoon van Hilje Simens Kooi, die naar haar dood in 1845 waarschijnlijk door Martha Dijk en zijn oom Klaas Kooi is opgevangen. Hij was in dienst op het landgoed van de Rensuma’s, maar woonde daar niet.


* 1860 - Hindrik Jakobs Baar woonde toen ook in Wijk B. In december 1859 stonden de volgende personen ingeschreven, die allen Hervormd waren:

1.Hindrik Jakobs Baar, hoofd, geboren 9 februari 1823, tolgaarder, overl. 7 mei 1864 [3 februari];
2. Jakob Hindriks Baar, zoon, geboren 13 mei 1847, vertrok op 23 december 1867, ‘t Zandt;
3. Willem Hindriks Baar, zoon, geboren 23 december 1848, vertrok op 27 december 1867, ‘t Zandt;
4.Fenje Hindriks Baar, dochter, geboren 2 december 1853;
5. Bouke Benes Baar, in dienst, geboren op 13 augustus 1836 (op huisnummer 93). Zij vertrok op 5 juni 1860 naar Garsthuizen;
6. Derk Baar, zoon, geboren 1 april 1861, ingeschreven 4 april 1861.

Opmerkingen:

- Hindrik en Grietje hadden zes kinderen van wie er drie kinderen inmiddels waren overleden.
- Hindrik Baar was sinds twee jaar (1857) weduwnaar. Hij zou zes maanden later (27 juni 1860) trouwen met Martha Dijk. Zij zullen toen hun huishoudingen hebben samengevoegd.
Een jaar later werd hun zoon Derk Baar geboren.
- Bouke Benes Baar was een dochter van Bene Hendriks Baar en Hilje Willems Brontsema. Zij trouwde op 14 juni 1862 in Uithm. met Klaas Kremer (akte 18). Zij overleed op 6 februari 1904 in Uithuizen, 67 jaar (akte 6).

In 1881 vertrok het gezin van Martha Dijk en Edze Pieterman met SS Amsterdam naar Noord Amerika; aankomst in New York; 9 mei 1881. Met de passagierslijst is behoorlijk gesjoemeld:

1. Ernst (= Edze) Pieterman, 51 jaar (moet zijn 54 jaar);
2. Martha, 54 jaar (moet zijn 61 jaar);
3. Maartje (= Martje Kooi, ongehuwde dochter van Martha Dijk en Klaas Kooi), 25 jaar (moet zijn 30 jaar);
4. Martha (dochter van Wilhelmina Kooi, ongehuwde dochter van Martha en Klaas), 4 jaar (leeftijd klopt!);
5. Mina (= Wilhelmina Kooi), 25 jaar (moet zijn 28 jaar);
6. Derk (zoon van Martha Dijk en Hindrik Baar), 25 jaar (moet zijn 20 jaar).

* 1860 - Volgens het Bevolkingsregister 1860-1870 woonde in Wijk D het gezin van:

1. Gerrit (Klaassens) Pieterman, 20 september 1817, hoofd;
2. Geeske Dijk, 27 juli 1817, vrouw met hun kinderen: Klaas Pieterman, Antje Pieterman, Willem Pieterman en Derk Pieterman.
Bij hen in woonde ook Edze (Klaasens) Pieterman, 26 augustus 1828 (moet zijn 28 augustus).
Edze en Gerrit waren broers. Edze was vrijgezel en zou vijf jaar later trouwen met Martha Dijk. Geeske Dijk was een twee jaar oudere zuster van Martha Dijk.

* 1870 - Martha Dijk, 50 jaar, en Edze Pieterman, 42 jaar, woonden na hun huwelijk op 25 maart 1865 volgens het Bevolkingsregister 1870-1880 (blad 330) in Wijk B, no. 50.
In 1870 wonen daar de volgende personen, die allen Christelijk Gereformeerd waren:

1. Edze Pieterman, geboren 28 augustus 1827, hoofd, daglooner;
2. Martha Willems Dijk, geboren 13 september 1819, zonder beroep, vrouw;
3. Martje Klaassens Kooi, geboren 4 oktober 1850 (moet zijn: november), zonder beroep, stiefdochter;
4. Dirk Hindriks Baar, geboren 1 april 1861, stiefzoon (bijgeschreven: vertrokken naar ‘t Zandt op 4 december 1878);
5. Martha Kooi, geboren 15 februari 1876 (ingeschreven 16 februari 1876), natuurlijke dochter van Willemina Kooi.

Opmerkingen:

- De oudste dochter Antje Kooi trouwde in 1870 met Berent Groendijk, Zij overleed een jaar later, in 1871, 24 jaar.
- Anje Kooi trouwde in 1873 met Luitje Kampen.
- Simentje Kooi trouwde in 1876 met Klaas Sikkenga.
- De vraag is waar Willemina Kooi, de moeder van Martha Kooi/Pieterman woonde.

* 1880 - Martha Dijk, 60 jaar, en Edze Pieterman, 52 jaar, wonen volgens het Bevolkingsregister van 1880-1890 in Wijk C, no. 114.
In 1880 woonden hier de volgende personen:

1. Edze Pieterman, geboren 28 augustus 1827, dagloner, hoofd, Hervormd;
2. Martha Dijk, geboren 13 september 1819, zonder beroep, vrouw, Christelijk Gereformeerd;
3. Martje Kooi, geboren 4 november 1850, stiefdochter, zonder beroep, ongehuwd, Christelijk Gereformeerd (29 jaar);
4. Martha Kooi, geboren 15 februari 1876, kleindochter, Christelijk Gereformeerd (4 jaar).

Opmerkingen:

- Martje Kooi, de ongehuwde dochter uit het eerste huwelijk van Martha Dijk (met Klaas Kooi), 29 jaar oud woont bij haar moeder in.
- Martha Kooi (Pieterman), het dochtertje van Wilhelmina Kooi, bijna 4 jaar oud, woont daar ook. De ongehuwde moeder Wilhelmina woont elders.
- In de rubriek ‘Vertrokken uit de gemeente’ staat met potlood geschreven: ‘Amerika’, echter zonder datumopgave. Het vertrek was dus een jaar later, in 1881.